Lounais-Häme

Päivi Räsänen puolustaa Räyskälän ilmailukeskusta

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) jätti perjantaina hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, onko hallitus tietoinen Räyskälän yleisilmailukeskuksen monista eduista ja aikooko hallitus huomioida Räyskälän lentopaikan valtionavustusten täydennyshaussa. Räsäsen mukaan Räyskälän ilmailukeskuksen potentiaalia Lopella tulisi kehittää ilmailualan kasvavaan tarpeeseen.

Räyskälän lentopaikka on Pohjois-Euroopan johtava yleisilmailukeskus. Vuosittaiset laskeutumismäärät vaihtelevat 8 000–15 000 kappaleen välillä. Räyskälän lentopaikkaa kotikenttänään käyttävien ilmailijoiden lisäksi lentopaikalla vierailee useita satoja yleisilmailijoita joka vuosi. Vuositasolla ilmailukeskuksen palveluita käyttää yli 10 000 henkilöä.

-Räyskälän yleisilmailukeskus on mittakaavaltaan, kasvupotentiaaliltaan, aktiivisuudeltaan ja palveluinfraltaan ainutlaatuinen lentopaikka. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi lentokenttäavustusten edellisellä täydentävällä hakukierroksella valtionavustusta kuudelle kentälle, mutta Räyskälän lentopaikka jäi ilman avustusta. Olisi tärkeää, että tällä kerralla Räyskälän ilmailukeskuksen suuri potentiaali huomioitaisiin tukia jaettaessa, Räsänen sanoo.

Lopen kunta on jo ilmaissut halunsa osallistua alueen investointeihin, mikäli ilmailukeskuksen kehittäminen etenee ja nähtävissä on toiminnan laajentumista harrasteilmailun ja ilmailualan yritystoiminnan sekä muun toiminnan osalta.

Räyskälän lentopaikkaa hallinnoi Räyskälä-Säätiö, mutta sillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa mittavia hankkeita yksin. Kehittämiskohteina lentopaikassa ovat esimerkiksi kiito- ja rullaustiet sekä yhden lentokonehallin rakentaminen.

-Räyskälän lentopaikka on potentiaalisin paikka Malmin lentopaikan toimijoiden siirtymiselle sekä valtakunnallisella tasolla yleisilmailun toimintaedellytysten kehittämiseksi. Muiden lentopaikkojen lähtötaso on todellisuudessa merkittävästi alhaisempi ja rahan tarve suurempi tavoite- ja palvelutason saavuttamiseksi. Räyskälän yleisilmailukeskuksen suuri potentiaali on huomioitava valtionavustuksia jaettaessa, Räsänen vaatii. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic