Lounais-Häme

Päivystys uhkaa loppua Forssasta

-Pidän järjettömänä tuollaista suunnitelmaa.

Näin puuskahtaa Forssassa sote-palvelut tuottavan hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heino kuullessaan, että päivystys saattaa loppua Forssan sairaalasta kokonaan.

Forssan seudulla on nykyisin oma ympärivuorokautinen päivystys, josta entinen aluesairaala järjestää ilta- ja viikonloppu- sekä yöpäivystyksen.

Sosiaali- ja terveysministeriön linjauksen mukaan lähes kaikki entiset aluesairaalat muuttuisivat kuntouttaviksi sairaaloiksi, joissa ei päivystetä eikä leikata. Sen sijaan terveyskeskuksissa voitaisiin lisätä ilta- ja viikonloppujen kiirevastaanottoja, mutta yöaikaista päivystystä ne eivät tarjoaisi.

Tilanne olisi vastaava myös Riihimäellä, mutta siellä ei ole yöpäivystystä nytkään.

Juha Heinon mukaan ministeriön ei pitäisi ollenkaan sorkkia maakuntien sisäisiä asioita sote-uudistuksessa.

-Hoidon porrastuksesta ja palveluiden tarjoamispaikasta asiantuntemus on maakunnilla itsellään, ja niillä pitäisi olla myös valta päättää nämä asiat, Heino sanoo.

Hänen mukaansa ongelmia aiheuttaisi jo pelkästään se, ettei keskussairaalan yhteispäivystyksen kapasiteetti riittäisi Forssasta ja Riihimäeltä tulevien päivystysasiakkaiden vastaanottamiseen.

Kanta-Hämeen keskussairaala ei suunnitelmien mukaan kuulu laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaaloihin.

Tämä käy ilmi hallituksen torstaina julkaisemasta lakiluonnoksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ympärivuorokautinen päivystys loppuisi Hämeenlinnasta.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Seppo Ranta ei ole linjauksesta kovin yllättynyt. Lista sairaaloista on tiettävästi ollut valmiina ja osin tiedossakin jo pitkään.

-Käytännössä tämä tarkoittanee, että päivystys jatkaa Hämeenlinnassa suurin piirtein nykyisessä laajuudessa. Esityksen mukaan vähemmän laajan päivystyksen sairaalan on ylläpidettävä alueensa väestöön nähden riittävää palvelua. Sitä ei siis rajoiteta.

Tärkeintä kantahämäläisille on ollut, että synnytykset pysyvät keskussairaalassa, ja se näyttää toteutuvan.

-Sen asian suhteen olen melko varma, että täällä synnytetään jatkossakin.

Käytännössä tämä säilyttäisi useiden erikoisalojen päivystyksen keskussairaalassa, sillä niitä tarvitaan synnytyksissä.

-Toimintojen keskittämisessä on nyt paljon kiinni siitä, mitä asetukseen loppujen lopuksi kirjoitetaan.

Sitä valmistellaan vielä.

-Tästä on tulossa kesäkuussa kuulemistilaisuuksia. Siellä aiomme tietysti vaikuttaa ja olla muutenkin aktiivisia. Lopullinen esitys saadaan ministeriön mukaan vasta syksyllä. Sillä on ehkä isompi merkitys kuin tämänpäiväisellä linjauksella.

Yhteenvetona Ranta arvioi, että keskussairaalan ympärivuorokautinen päivystys jatkaa aikalailla nykylaajuudessaan.

Sen sijaan keskittäminen näyttäisi hänen mukaansa vievän Forssasta ympärivuorokautisen päivystyksen.

-Siellä ympärivuorikautisen päivystyksen järjestäminen ei ole ilmeisesti lain mukaan mahdollista. Forssalaisille tämä näyttää merkitsevän muutosta.

Riihimäellä yöpäivystystä ei ole muutamaan vuoteen ollut.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Tapio Vekka (kok.) katsoo, että tuore linjaus vähentää kustannuspaineita Kanta-Hämeessä.

-Jos olisimme kahdentoista laajan päivystyksen sairaalan joukossa, meidän pitäisi järjestää hyvin monen erikoisalan laaja päivystys, ja se olisi erittäin kallista. Siis toisaalta on helpottavaa, ettemme ole siinä mukana.

Tärkeää Tapio Vekan mielestä on, miten ulkopuolelle jäävien sairaaloiden päivystysoikeutta mahdollisesti rajataan.

-Jos lähdetään tiukasti rajaamaan, mitkä erikoisalat saavat päivystää, niin se voi tuhota monta sellaista toimintaa, mitkä on nykyään järjestetty tarkoituksenmukaisesti. Ja se voi vaarantaa ympärivuorokautisen päivystyksen meillä.

Vekka muistuttaa, että sairaanhoitopiiri on linjannut, että maakunnassa on päivystävä sairaala. Erikoisaloja pitää olla sen verran laajasti, että päivystys saadaan turvattua. Ja kun päivystys on turvattu, myös synnytyksiä voidaan hoitaa turvallisesti.

-Odotan siis linjausta, miten sairaaloiden toimintaa rajataan, ja kenellä on siitä päätösvalta. FL

 

Monenlaisia sairaaloita
Ympärivuorokautinen päivystys kootaan 12 sairaalaan.Vaativin hoito5 yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarjoaisivat kaikkein vaativinta hoitoa.Muut laajat7 laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä.SuppeammatMuissa keskussairaaloissa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kemissä, järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys.Se sisältäisi tavallisimmin tarvittavien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen sekä tarpeen mukaisen suun terveydenhuollon päivystyksen.Vaativimmat leikkaukset koottaisiin laajan päivystyksen sairaaloihin.Matka-aika30 minuuttia enintään on lähimpään laajan päivystysyksikön sairaalaan STM:n laskelmien mukaan puolella suomalaisista ja 80 prosentilla alle 50 minuuttia. 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti