Lounais-Häme

Pakko tehdä, maksoi mitä maksoi

Forssan vesihuoltoliikelaitos joutui pakon edessä aikaistamaan Vieremän vedenottamon uudistamista vuodella tälle vuodelle, kun sakkaongelmat vaivasivat vuosi sitten useita kuukausia Tölöllä, Paavolassa ja Talsoilassa.

Kiire näkyy kustannusarvion nousuna budjetoidusta 750 000 eurosta 1,7 miljoonaan euroon, kun viime syksyn talousarviovaiheessa ei huomioitu kaikkia tarvittavia toimia vaan pelkkä vedenkäsittelyjärjestelmän uusiminen.

 

Vesihuoltoliikelaitoksen vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen myöntää, että marssijärjestys oli hopussa väärä. Ensin olisi pitänyt rauhassa suunnitella ja päättää sitten pitävän kustannusarvion pohjalta.

-Loppusumma olisi kuitenkin ollut sama. Tämä täytyi tehdä.

-Pakko on lainarahaa käyttää, hän sanoo.

Uusinvestointi on Paakkosen mukaan perusteltua rahoittaa lainarahalla, kun vanhan verkoston saneeraus pitää pystyä hoitamaan tulorahoituksella.

-Tarkoituksena on, ettei vedenottamolle täydy kymmeniin vuosiin tehdä mitään.

Vesilaitoksen lainakanta siis kasvaa ja maksu lankeaa kuluttajille.

-Ensi vuonna on paineita tarkistaa vesitaksoja, Paakkonen toteaa. Korotustarve selviää syksyn aikana.

 

Vieremän vedenottamoinvestointi käynnistyi viime kesänä, kun Pöyry valittiin suunnittelijaksi. Rakennustyö alkoi kevättalvella 2018.

Vesilaitosautomatiikan hankinta tapahtui yhteistyössä puhdistamoautomaatiotoimittaja Mipron kanssa, koska laitteiden huolto ja ylläpito on järkevää pitää yhdellä toimijalla.

Vieremässä vedenkäsittely uudistuu neljällä kymmenen kuution ilmastustorneilla, joissa pohjaveden happipitoisuus ja pH-arvo nousevat. Ilmastuksen ansiosta lipeän käytöstä voidaan luopua. Vieremän ottamolla tullaan käsittelemään kaikki vesilaitoksen verkoston vesi.

Forssassa on tähän asti käytetty lipeää nostamaan veden pH-arvoa. Vedessä luonnostaan oleva kalkki ja lipeäkäsittely ovat tuottaneet sakkaa, jota vedessä oleva mangaani on värjännyt.

 

Ilmastus on nopea ja jatkuva prosessi. Vesi pumpataan ylhäältä täynnä pieniä muovihäkkyröitä oleviin torneihin, joihin ilmaa pumpataan alhaalta. Ilmastettu vesi pumpataan sitten uusiin alavesisäiliöihin ja niistä paineenkorotuspumppujen avustamana verkkoon.

Uusiin alavesisäiliöihin mahtuu vettä 420 kuutiota, kun Forssan vesitornissa ”vesipuskuria” on 2500 kuutiota eli puolen vuorokauden tarve.

-Toimitusvarmuus kasvaa paljon, Paakkonen sanoo.

-Veden laatua tarkkaillaan ennen ja jälkeen ilmastuksen.

Ilmastuksen rinnalla keinovalikoimassa on epäpuhtauksien varalta edelleen myös veden ultraviolettikäsittely sekä tarvittaessa klooraus.

Kaikkiaan vesiputkea rakennetaan uudistuksessa Vieremän vedenottamolle pari kilometriä.

 

Vanha vedenkäsittelyjärjestelmä on tarpeen säilyttää uuden rinnalla esimerkiksi tulipalon varalta. Vieremän on vesihuoltolaitokselle solmukohta, josta vesi pumpataan koko verkkoon.

Hankkeeseen kuuluu myös raakavesiputken rakentaminen Linikkalan vedenottamolta Vieremään.

Lisäksi sähkökeskuksen alakeskus on kahdennettu. Pumpputehot vaativat myös uuden varavoimakoneen, joka sijoittuu Vieremän monttuun uuteen rakennukseen. Viereinen vanha tiilirakennus puretaan pois. Rakennukseen tulee myös pääkeskuksen muuntamo.

-Varmistuksia on tehty matkan varrella, Paakkonen sanoo.

Vieremän ottamon uusi tekniikka valmistuu syksyllä, mutta käyttöönotto menee vuodenvaihteen yli.

-Uutta ja vanhaa järjestelmää täytyy ajaa rinnakkain, jotta varmistuu, että homma toimii, sanoo työpäällikkö Jarmo Viitanen.

Kun automaation urakoi Mipro, sähkötyöt tekee Sähkömatti, ilmanvaihtotyöt Air-Tikki ja rakennustyöt Timo Pekka. Air-Tikki ja Timo Pekka ovat kaupungin vuosiurakoitsijoita.

 

Vesihuoltoliikelaitos on rakentanut myös varayhteyden Jokioisista Särkilammin vedenottamolle, josta voidaan hätätilanteessa johtaa vettä Forssaan 3000 kuutiota vuorokaudessa. Forssassa vedenkulutus on arkisin 5000 kuutiota vuorokaudessa

Jokioisten yhteys voidaan ottaa käyttöön Vieremän ottamohankkeen valmistuttua.

Jatkossa uudistus takaa sen, että huoltovarmuuslaitokset, isot elintarvikelaitokset ja sairaala, saavat kriisitilanteessakin puhdasta vettä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic