Lounais-Häme Forssa

Pankki veloitti maksujaan ulosottokelvottomasta toimeentulotuesta Forssassa – Tilanne viranomaisille ennenkuulumaton

Forssalainen Marko Hytönen vapautui vastikään vankilasta. "Tili on tyhjä, pitääkö minun rahaa saadakseni palata rötösten tielle", hän kysyy.
Kelan myöntämä perustoimeentulotuki on ulosottokelvotonta ja siten myöskään pankki ei lain mukaan saisi sitä käyttää saamiensa kuittaamiseen. Marko Hytösen saama tuki kuitattiin pankin omiin ja perintätoimiston saataviin. Kuva: Tapio Tuomela
Kelan myöntämä perustoimeentulotuki on ulosottokelvotonta ja siten myöskään pankki ei lain mukaan saisi sitä käyttää saamiensa kuittaamiseen. Marko Hytösen saama tuki kuitattiin pankin omiin ja perintätoimiston saataviin. Kuva: Tapio Tuomela

Forssalainen Marko Hytönen istui vankilassa toukokuun puolivälistä syyskuun lopulle. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen 24. syyskuuta. Kela myönsi miehelle tämän vankilassaoloaikana perustoimeentulotukea, joka ohjattiin hänen vuokranantajalleen.

Vankilasta vapauduttuaan Hytönen yritti nostaa tililtään toimeentulotukea, syyskuun lopun osalta 99,48 euroa. Mies yllättyi, kun tili olikin noin 25 euroa miinuksella.

– Yritin selvittää asiaa, mutta pankissa, perintätoimistosta, Kelassa ja sosiaalitoimistossa minua palloteltiin luukulta toiselle, eikä kukaan ottanut vastuuta. Pankissakin virkailijat pyörittelivät käsiään, Hytönen harmittelee.

Kun mies tarkisti asiaa pankissa, kävi ilmi, että tililtä on otettu pankin veloituksina sen omia, Hytöseltä vankila-aikana maksamatta jääneitä palvelumaksuja. Pankki oli aikansa karhunnut palvelumaksuja, mutta siirsi sitten saatavansa perintäyhtiön hoidettavaksi. Hytöselle maksetusta toimeentulotuesta pankki veloitti myös perintätoimiston saatavia, jotka ovat huomattavan suuri osuus noin 124 euron kokonaisvelasta.

– Ennen lokakuun toimeentulotuen myöntämistä rahaa ei ole yhtään. Asunto sentään on ja vanhemmat asuvat Forssassa, heillä saan ruokaa. Sanoinkin eri viranomaisille, että näinkö yhteiskunnan on tarkoitus kohdella henkilöä, joka yrittää päästä takaisin normaaliin elämään. Pitääkö minun palata rötösten tielle saadakseni rahaa, Hytönen kertoo.

Pankki pyrkii löytämään ratkaisun

Myyntijohtaja Heikki Malmi Lounaismaan Osuuspankista puhuu asiasta yleisellä tasolla. Hän muistuttaa, että pankki rakentaa asiakkaalle edullisimman paketin pankkitilin avaamisen yhteydessä. Pankki myös muistuttaa aina etukäteen tililtä menevistä palvelumaksuista, jotta asiakas osaa varautua niihin.

– Pyrimme tilinylitystilanteissa aina löytämään ratkaisun, jos asiakas on aktiivisesti meihin yhteydessä. Erityistapauksissa asioista voidaan neuvotella. Jos asiakas on passiivinen ja saldo kasvaa, pankki siirtää saatavansa perintään. Kun asia on mennyt perintään, sen korjaaminen on myöhäistä, Malmi kertoo.

Finanssivalvontakaan ei ole törmännyt vastaavaan

Toimeentulotukea ei voida ulosmitata, sillä se on avustusta, joka on myönnetty sosiaalilainsäädännön nojalla määrättyyn tarkoitukseen.

Luottolaitoslain 15 luvun 10 pykälässä todetaan, että ”talletuspankki ei saa vastasaatavallaan kuitata sellaisia yksityishenkilön tilillä olevia tai tälle maksettavaksi osoitettuja varoja, joita ei lain mukaan saa ulosmitata. Pankin on ennen kuittausta selvitettävä varojen ulosmittauskelpoisuus. Kuittausvaatimuksesta on ilmoitettava tilinomistajalle. Tämän momentin vastainen kuittaus on mitätön.”

Hytösen tapaus osoittautuu monelle viranomaiselle tapaukseksi, josta he eivät ole ennen kuulleetkaan. Näin on esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa.

Pankkien toimintaa valvovan viranomaisen Finanssivalvonnan johtava lakimies Sanna Atrila näkee ongelmallisena sellaisen tilanteen, jossa tilillä on vain ulosmittauskelvottomia varoja.

– Kuittausta koskevan pykälän soveltumista tilanteeseen olisi syytä pohtia tarkemmin. Valvonnassa asia ei ole erityisesti noussut aikaisemmin esiin, Atrila kertoo.

Finanssivalvonta ei ratkaise tai ota kantaa yksittäisiin riita-asioihin. Atrilan mukaan riidanratkaisussa (pankkilautakunta, kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus) olisi mahdollista tutkia kaikki asiaan vaikuttavat oikeusnormit ja tapauksen tosiseikat.

Pankilta ei selkeää perustelua

Lounaismaan Osuuspankin pankkilakimies Juha-Matti Toikka toteaa, että yleisten tiliehtojen perusteella pankilla on oikeus veloittaa tilille tulevista varoista tilille merkityt pankin saatavat sekä saatavalle kertynyt viivästyskorko, huomautuskirjeen lähettämisestä perittävä maksu sekä muut saatavan perimisestä aiheutuvat maksut ja palkkiot.

– Luottolaitoslaki tosiaan asettaa kuittaukselle tiettyjä rajoituksia. Kuittauksen rajoitus ei koske tilinomistajan nimenomaiseen valtuutukseen perustuvia veloituksia tilillä olevista varoista, Toikka sanoo.

Meneekö pankin ja asiakkaan välinen tiliehtosopimus siis luottolaitoslain edelle?

– Jos asiakas epäilee, että kuittaus on tehty ulosottokelvottomista varoista, tulee hänen olla yhteydessä omaan tilipankkiinsa asian selvittämiseksi, Toikka vastaa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic