Lounais-Häme

Parkkipaikalle räjäytellään lisää tilaa

Korkeavahan terveysaseman peruskorjauksen yhteydessä laajennetaan myös sairaalan pysäköintialuetta. Tämän vuoksi Linikkalankadun varressa on jonkin aikaa tehty räjäytyksiä paikalla olevan kallion raivaamiseksi ja tasoittamiseksi.

Terveysaseman saneerauksen pääurakasta vastaavan Timo Pekka oy:n toimitusjohtaja Timo Pekka kertoo, että kallion räjäytystöitä jatketaan vielä muutaman viikon ajan. Räjäytykset pyritään toteuttamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

-Räjäytyksiä tehdään tarkalleen ennalta sovittuina aikoina. Tie ja kulkuväylät suljetaan räjäytysten ajaksi ja sairaalan ja terveysaseman henkilökunta opastavat tahollaan asiakkaitaan käyttämään oikeita kulkureittejä ja pysymään poissa työmaan lähistöltä räjäytysten aikana, Timo Pekka kertoo.

Räjäytyksille on sovittu ennalta tietyt kellonajat, jolloin sairaalan herkimpiä laitteita ei käytetä. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tekninen päällikkö Risto Leinonen kertoo, että räjäytykset häiritsevät esimerkiksi radiologian magneettikuvauslaitteiden, laboratorion analysaattoreiden sekä ultraäänilaitteiden toimintaa.

Räjäytykset ajoitetaan kello 7:ään aamulla, kello 16:een iltapäivällä ja kello 18:aan alkuillasta. Muina aikoina räjäytyksiä ei tehdä. Räjäytystöistä vastaa Forssan Ympäristöurakointi.

Räjäytyksiä tehdään Timo Pekan mukaan nykyisen parkkipaikan laajennustöiden vuoksi. Osa kalliosta jää edelleen näkyviin, mutta se on tarkoitus tasoittaa nykyistä loivemmaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

-Räjäytyksistä aiheutuu ympäristössä jonkin verran maan tärinää, ja siksi ennen räjäytyksiä läheiset ulkoalueet, sairaalan tilat sekä läheiset kerrostalot on kartoitettu haittojen vähentämiseksi ja seuraamiseksi. Ympäristöön on asennettu tärinämittareita, jotka ilmoittavat tekstiviestillä ja sähköpostilla räjäytysten antamat arvot välittömästi tapahtuman jälkeen. Näin voimme seurata räjäytysten vaikutuksia ja arvioida esimerkiksi käytettävien panosten tehon, Timo Pekka selvittää.

Hän muistuttaa, että räjäytyksiä varten pitää hankkia asianmukaiset luvat ja varmistaa ympäristössä liikkuvien turvallisuus. Itse työmaa on tietysti etukäteen eristetty.

-Jotta räjäytyksistä ei aiheutuisi vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä, ei niitä voi tehdä liian voimakkailla panoksilla. Toisaalta jos panokset ovat teholtaan liian pieniä, kestää kallion räjäyttäminen kohtuuttoman pitkään.

Timo Pekan mukaan lisää räjäytyksiä saatetaan tehdä myöhemminkin vesi- ja viemäröintitöiden yhteydessä, mikäli maaperän kiviaines estää kaivamisen.

Korkeavahan terveysaseman peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on jatkunut noin kuukauden verran. Timo Pekan mukaan sisätiloissa tehdään tällä hetkellä purkutöitä. FL

Lisätietoja peruskorjauksen aikaisesta toiminnasta ja kulkureiteistä löytyy osoitteesta www.fstky.fi

Uusimmat

Fingerpori

comic