Lounais-Häme

Perheoikeudelliset asiat kootaan maakunnalliseen yksikköön

Kanta-Hämeessä on valmisteltu uutta, maakunnallista perheoikeudellisten asioiden yksikköä.

Yksikkö alkaisi hoitaa muun muassa isyyden vahvistuksia, elatukseen ja eroriitoihin liittyviä asioita sekä järjestäisi esimerkiksi tuomioistuimen vahvistamia tai lastensuojelun suosittelemia valvottuja tapaamisia. Nämä asiat kuuluvat nykyisin kuntien hoitoon, mutta niitä hoidetaan joillain seuduilla yhteistyössä nytkin.

 

Maakunnallista yksikköä valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Lopen kunnan sosiaalihuollon erityisasiantuntija Kaisa Lepola. Hän on myös Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sd.).

Lepola kertoo, että maakunnallisen yksikön valmistelu on ajankohtaista monestakin syystä. Ensi vuoden alussa astuu voimaan käräjäoikeusuudistus, ja sitä varten Kanta-Hämeen kaikki kuntien perheoikeudelliset asiat on haluttu saada yhden yksikön alaisuuteen.

 

Tällä hetkellä Riihimäen seudun kunnat ovat mukana seudullisessa perheoikeuden yksikössä, jonka pääpaikkana on Hyvinkää ja mukana on Uudeltamaalta myös Nurmijärvi.

-Hyvinkää-vetoinen yksikkö puretaan, ja Uudenmaan kunnat siirtyvät uuteen, Järvenpään yksikköön, Lepola kertoo.

-He olisivat voineet myydä palveluita myös meille, mutta maakunnan omaa yksikköä on pidetty Kanta-Hämeessä parempana ratkaisuna. Silloin kaikki mukana olevat kunnat kuuluvat Hämeen käräjäoikeuden alueeseen.

 

Yhteistä yksikköä puoltaa Lepolan mukaan myös muun muassa se, että pienissä kunnissa on ehkä vain yksi työntekijä, jolle perheoikeudelliset asiat kuuluvat.

-Isossa yksikössä sijaistaminen ja työtehtävien jakaminen helpottuu ja työntekijät saavat tukea hankalissa asioissa. Perheoikeudellisten palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan ja toisaalta palvelutarpeet voivat vuosittain vaihdella. Erot ovat toisinaan hyvin riitaisia ja perheiden tilanteet usein todella monimutkaisia.

Uutta yksikköä on valmisteltu Oma Hämeen työryhmässä, jossa on ollut edustus kunnista ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä sekä Hyvinkää-vetoisesta seudullisesta yksiköstä.

 

Työryhmän ehdotus on, että uusi maakunnallinen yksikkö aloittaisi toimintansa ensi vuoden alussa, jolloin sen vastuukuntana toimisi Hämeenlinna. Maakuntauudistuksen toteutuessa yksikkö siirtyisi sen vastuulle vuoden 2020 alussa.

Työryhmä esittää lisäksi, että yksikköön palkattaisiin yhdeksän lastenvalvojaa, joista kolmella olisi sosiaalityöntekijän kelpoisuus, ja lisäksi kaksi palvelusihteeriä. Nykyisin samoissa tehtävissä kunnissa ja muissa yksiköissä on enemmän sosiaalityöntekijöitä, mutta heitä eläköityy lähivuosina.

Kaisa Lepola kertoo, että jatkossakin tarkoitus on toimia lähipalveluna eli niin, että yksiköllä on useita toimipisteitä maakunnassa.

Kuntien on määrä päättää toukokuun loppuun mennessä maakunnallisen yksikön perustamisesta alustavasti niin, että valmistelutyö voi jatkua. FL

 

Kysyntää riittää
Perheoikeudellisia palveluita kunnissa ovat esimerkiksi eroriitojen yhteydessä lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevien sopimusten vahvistaminen ja tuomioistuimelle tehtävät olosuhdeselvitykset.Lisäksi perheoikeudelliset yksiköt järjestävät valvottuja tapaamisia, hoitavat isyysasioita ja antavat adoptioneuvontaa.KustannuksetKanta-Hämeen kunnat käyttävät palveluihin noin 800 000 euroa vuodessa.Tarkoitus on, että maakunnallinen yksikkö perustetaan ilman lisäkustannuksia.KysyntäMaakunnan alueella oli vuonna 2017 vahvistettuja huolto- ja tapaamissopimuksia 3 253 kappaletta, vahvistettuja isyyden selvittämisiä 657 ja olosuhdeselvityksiä 44 kappaletta.Hämeenlinnassa oli vuonna 2017 valvottuja tapaamisia 473 ja koko maakunnassa 1 026 vuonna 2016.

Uusimmat

Fingerpori

comic