Lounais-Häme

Pertti Paasio: Koivisto oli erikoinen korkean tason poliitikoksi

Mauno Koivisto

oli suhteessaan parlamentarismiin hyvin jämpti poliitikko, muistelee sosiaalidemokraattisen puolueen entinen puheenjohtaja sekä ulkoministeri

Pertti Paasio.

– Hän oli siitä erikoinen poliitikko tuolla politiikan tasolla, että hän korosti aivan omista lähtökohdistaan käsin parlamentarismin merkitystä ja kehittämistä. Koivisto viittasi myös presidentin kausien rajoittamiseen kahteen niin, että rajoitus koski myös häntä, myös turkulaistaustainen Paasio kertoo.

Paasion mukaan Koivisto ei ollut yksinomaan pohdiskeleva ”fundeeraaja”, vaan hän osasi olla myös nopea ja päättäväinen toimissaan.

– Pariisin [Etyk]-huippukokous vuonna 1990 oli monella tavalla Euroopan suhteen ratkaisevaa aikaa. Kun presidentti

Francois Mitterrand

antoi vapaan puheenvuoron virallisen keskustelun päätyttyä, ainoa joka puheenvuoron käytti, oli Koivisto.

– Hän varoitti Eurooppaa kehityksestä, joka johtaisi siihen että suurten ihmisjoukkojen on pakko jättää kotimaansa ja lähteä liikkeelle. Kymmenen-viidentoista minuutin puhetta kuunneltiin kyllä erittäin hiljaa ja kun tietää mitä Euroopassa on sen jälkeen tapahtunut, ehkä olisi pitänyt kuunnella vielä tarkemmin.

Paasio kiittää myös Koiviston erinomaista kielitaitoa: kun

Mihail Gorbatsho

v ja

George Bush

tapasivat Helsingissä 1990, Koivisto saattoi puhua kummallekin miehelle heidän äidinkieltään.

– Sillä oli tavattoman suuri henkilökohtainen merkitys.

Myöhemmin

Koiviston toiminnasta itäisen Euroopan murroksen yhteydessä on keskusteltu. Erityisesti huomiota on herättänyt hänen varovainen suhtautumisensa Baltian-maiden itsenäistymispyrkimyksiin.

Paasion mukaan Koivistoa on myöhemmin arvioitu myös päivänpoliittisen taktikoinnin vuoksi.

– Kun Baltian tapahtumat lähtivät liikkeelle ja Euroopan rajat alkoivat murtua, ei siinä ollut mitään historiallista käsikirjaa, jonka mukaan mennä. Hänen yhteytensä ja tietonsa siitä mitä Neuvostoliitossa ja Baltiassa tapahtui, olivat erittäin tarkat.

– Hänen toimintansa perustui siihen mitä voitiin tietää. Ei voida kuvitella, että hän olisi toiminut toisin kuin mitä kohtuudella voitiin edellyttää. Hänen suhteitaan Bushiin ja Gorbatshoviin ei hoidettu otsikoiden vaan henkilökohtaisten suhteiden kautta.

Vaikka Koiviston auktoriteetti oli usein ratkaiseva, Paasio ei näe presidenttiä kivikovana johtajana.

– Onko se sitten turkulaisuutta vai jotakin muuta, mutta lämmin ja inhimillinen suhtautuminen virallisissakin prosesseissa oli hänelle tyypillistä. Hänen huumorintajunsa oli erinomainen ja omaperäinen.

Vaikka Koivisto puhuikin tarkkaa suomea, aksentti paljasti nopeasti hänen kotiseutunsa.

– Kun meitä oli kaksi turkulaista hoitamassa asioita, vaihdoimme helposti kotikielelle puolivirallisissakin asioissa, ellei muoto muuta vaatinut.

Uusimmat

Fingerpori

comic