Lounais-Häme

Perusterveydenhuollon päivystys pysyy ympärivuorokautisena

Perusterveydenhuollon päivystys jatkuu Forssan seudulla ympärivuorokautisesti. Lisäksi Forssan päiväkirurginen yksikkö muutetaan polikliinisen kirurgian yksiköksi ja uutena palveluna Forssassa on jatkossa tarkoitus tarjota aivovammakuntoutukseen liittyviä neuropsykologisia palveluita.

Muun muassa tällaisia ratkaisuja syntyi torstaina päättyneissä neuvotteluissa, joissa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Hyky) sopivat uusista erikoissairaanhoidon järjestelyistä.

Hykyn henkilöstöä informoitiin välittömästi neuvottelujen päätyttyä muutoksista, jotka tulevat voimaan 8. tammikuuta 2018.

 

Terveydenhuoltolaki velvoittaa keskittämään anestesiassa tehtävän leikkaustoiminnan ensi vuoden alusta ympärivuorokautisesti päivystäviin keskussairaaloihin. Forssan sairaalan osalta se tarkoittaa noin 800:n pääasiassa ortopedisen ja gastroenterologisen toimenpiteen siirtämistä.

Forssassa on vuositasolla tehty tähän asti noin 1400 kirurgista toimenpidettä. Tulevaisuudessa toimenpiteiden tavoitemäärä on noin tuhat vuodessa.

Forssan päiväkirurginen yksikkö muutetaan polikliinisen kirurgian yksiköksi, johon pyritään siirtämään Hämeenlinnasta toimenpiteitä, joita on mahdollista tehdä polikliinisesti eli paikallispuudutuksessa.

 

Yhtenä esimerkkinä uusista palveluista Forssassa on jatkossa tarkoitus tarjota aivovammakuntoutukseen liittyviä neuropsykologisia palveluita.

Perusterveydenhuollon päivystys jatkuu Forssan seudulla ympärivuorokautisesti. Potilaita neuvotaan ottamaan yhteyttä ensisijaisesti puhelimella Hykyn päivystyksen hoitajaan, joka ohjaa potilaan hoidettavaksi joko Forssassa tai Hämeenlinnassa.

Forssan sairaalassa jatkuvat myös kiirevastaanottojen ajanvarausajat. Myös röntgen jatkaa ympärivuorokautisena.

-Keskussairaalan päivystyksessä vuonna 2016 oli 1350 käyntiä Forssan seudulta, ja nyt sinne arvioidaan siirtyvän 1200 potilasta vuodessa lisää, arvioi Heino.

 

-Lopullisesti toimenpidemäärät ja henkilöstövaikutukset selviävät, kun tarkka projektisuunnitelma operatiivisten toimintojen osalta on saatu valmiiksi. Jotta kaikki Forssasta ja Riihimäeltä siirtyvä anestesiassa tehtävä kirurgia saadaan sopimaan Hämeenlinnaan, meidän täytyy suunnitella salien käyttö ja potilaan hoitopolku uudestaan, pohtii sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

Hykyn yhtymäjohtaja Juha Heino arvioi, että Forssasta Hämeenlinnaan voisi siirtyä neljän sairaanhoitajan työpanos, joihin liittyvistä järjestelyistä sovitaan erikseen.

Erikoislääkäreiden yhteiskäytöstä laaditaan niin ikään erillinen suunnitelma.

-Siirtyvät toimenpidemäärät ovat merkittäviä. Teoriassa suunnitelma vaikuttaa toimivalta, mutta sujuva käytäntö saattaa vaatia vielä pelivaraa aikataulussa. Forssan toiminnan osalta alkuvaiheessa näyttää syntyvän kuoppa, mutta pidemmällä aikavälillä volyymeja pystytään taas kasvattamaan, Heino arvioi.

Tulevaisuudessa väestöllä on kasvavia tarpeita esimerkiksi silmätoimenpiteille sekä ruuansulatuskanavan ja virtsaelinten tähystyksille.

 

Lähtökohtana suunnitelmille on Forssan seudun tarve erikoissairaanhoidon palveluille. Operatiivinen toiminta vaatii siis vielä jatkosuunnittelua ja tarkentamista.

Päivystystoiminnan ja konservatiivisen erikoissairaanhoidon osuus on pystytty hahmottamaan jo tarkemmin.

-Konservatiiviseen toimintaan ei kohdistu lainsäädännöllisiä paineita, mutta samassa yhteydessä on tarkasteltu myös sitä. Merkittävä osa erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnasta jatkuu tai jopa vahvistuu Forssassa, Seppo Ranta sanoo. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/38873-fshky-valmistautuu-muutokseen

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/38595-forssan-sairaalaa-ei-olla-lopettamassa

 

Uusimmat

Fingerpori

comic