Lounais-Häme Somero

Perusturvan menoraami ylittymässä miljoonalla

Menot ovat kasvussa Somerolla.
Tervaskannon palvelutalon mahdollinen myynti vaikuttaa Someron perusturvan ensi vuoden tuloihin ja menoihin.

Someron perusturvan menot ovat nousemassa korkeammiksi kuin kaupunginhallituksen asettama menoraami edellyttäisi. Perusturvalautakunta esittää toimialueelleen vuodelle 2019 talousarviota, jonka nettomeno on hieman alle 32 miljoonaa euroa. Ohjeeksi asetettu menoraami on runsaat 30,7 miljoonaa. Ylitys on kaikkiaan noin 1,2 miljoonaa euroa.

Raami on ohjeellinen lautakunnittain ja ottaa erikseen huomioon menot ja tulot. Raamissa vuosikatteeksi jää 0,9 miljoonaa euroa.

 

Menojen kasvupaineita on erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin antamissa kuntalaskutuksen ennakkotiedoissa korotusta kuluvaan vuoteen olisi 0,25 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin todellinen käyttö oli huhtikuussa 0,3 miljoonaa maksettuja ennakoita suurempi.

Sosiaalipalveluissa vammaispalvelulain mukaisten avun ja palveluiden kustannukset eivät ole laskeneet ja henkilökohtaisen avun tarve on kasvussa. Talousarvioesityksen mukainen määräraha mahdollistaa Katajakodin palvelun oston 60 asukkaalle. Tervaskannon talousarvio on 9,5 kuukautta omana palveluna, mutta tämän jälkeen se siirtyy esityksessä ostopalveluksi.

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystys siirtyy kokonaisuudessaan Turun hoidettavaksi vuoden 2019 alusta ja Salo–Somero -varallaolorinki poistuu, mikä lisää kustannuksia.

Kotihoitoon lautakunnan talousarvioesityksessä on sisällyttänyt määrärahan kaikkiin olemassa oleviin hoitajan tehtäviin. Kahteen hoitajan tehtävään ei ole saatu määrärahaa vuoden 2011 jälkeen.

Lisäksi esityksessä on yhden kiertävän hoitajan tehtävä, jonka tarkoituksena on korvata erityisesti omaishoidon tuen vapaita. Esitys sisältää myös seitsemän lääkärin virkaa ja kaikki nämä vakanssit on tarkoitus täyttää jo ensi marraskuun alusta lukien.

 

Ensi vuonna lisäksi valtionosuuksien ennakoidaan laskevan 160 000 euroa. Lisäksi perusturvan palveluksessa olevien palkat nousevat tänä ja ensi vuonna tehtävien yleiskorotusten myötä noin 2,3 prosenttia. Lisäksi lomarahoihin tehdyt leikkaukset päättyvät ensi vuoden huhtikuussa alkavalla palkkakaudella, joten tämä on laskettava myös ensi vuoden menoarvioon. Kaikki nämä muutokset toteutuessaan lisäävät kustannuksia tai vähentävät tuloja.

Perusturvalautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021 ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Uusimmat

Näkoislehti

10.8.2020

Fingerpori

comic