Lounais-Häme

Pesärikko vai laiton, Tammela pui kahta mallia

 

Kaikki on kiinni siitä, koska Hämeenlinnan hallinto-oikeus saa ratkaistua, saako Tammelan kunnanvaltuuston kouluverkkopäätös lainvoiman vai kumotaanko se, kuten valittajat esittävät. Täytäntöönpanoa vaatineilla kolmella valittajalla on 3.6. asti aikaa laatia oma selityksensä, jonka jälkeen hallinto-oikeus voi ratkaista asian.

Tammelan kunta varautuu täytäntöönpanokiellon vuoksi siihen, että koulu jatkuu myös Letkulla ja Teurolla elokuussa. Sivistystoimenjohtaja Mari Haapanen pitää sitä tällä tietoa todennäköisenä.

Jos hallinto-oikeus kuitenkin ennättää päättää asian hyvissä ajoin kesäkuussa ja kunnan kantaa suosien, näiden kyläkoulujen toiminta päättyy tähän kesään.

Tammelan kunnanjohtaja Kalle Larsson uskoo nyt, että hallinto-oikeuden ratkaisu tulee ehkä syksyllä ja jos se on kunnan kannan mukainen, Letkun ja Teuron koulujen toiminta voi jatkua mahdollisesti joululomaan saakka. Kunnan pitää Larssonin mukaan pohtia, mikä on paitsi mahdollista myös inhimillistä, jotta oppilaat ja huoltajat ehtivät reagoida päätökseen.

– Jos päätös tulee tosi nopeasti ja valtuuston päätös kumoutuu, kouluthan jatkavat nykyisen kouluverkon mukaisesti. Jos käy niin, että valtuuston päätös saa lainvoiman, se pannaan täytäntöön. Jos päätös tulee syksyllä, toimitaan samoilla periaatteilla: joko koulut jatkavat tai sitten kouluverkon muutos sovitaan parhaaseen mahdolliseen aikaan, esimerkiksi vuodenvaihteeseen.

Kunnanjohtaja toteaa, että epätietoisuuden vuoksi kunta joutuu tekemään tuplatyötä ja pyörittämään kahta mallia koulukyyditysten, talousarvion ja henkilöstöresurssien osalta.

– Olen huolissani lapsista ja heidän huoltajistaan. Ei meistä kukaan haluaisi tätä tilannetta.

Tammela joutuu valmistelemaan ensi vuodelle kahta budjettia, joista A-vaihtoehdossa on nykyinen kouluverkko ja B:ssä valtuuston päätöksen mukainen kouluverkko.

– Kun päätös tulee, toimimme sen mukaan. Vaihtoehto A:ta ja B:tä ei voi kuitenkaan lykätä kuinka pitkälle tahansa. Marraskuun alkupäivinä täytyy ratkaista, millä talousarviovaihtoehdolla mennään kohti valtuustoa.

Täytäntöönpanokielto välipäätöksellä tapahtuu yleensä käsittelyn alkuvaiheessa. Larsson oudoksuu, kuinka hallinto-oikeuden lainkäyttösihteeri kertoi kunnan johdolle, että oikeus pyrkii nopeaan ratkaisuun, ehkä vielä toukokuun puolella. Hän arvioi, että tuolloin jäi tärkeä kysymys vastineiden aikataulusta kysymättä.

Valittajiin kuuluva teurolainen Mikko Pietilä kuvaa odotusta harmittavaksi. Jatkoa on vaikea suunnitella.

– Tämä on sellainen asia, joka katsotaan loppuun saakka.

Koulunjohtaja Susanna Lahti sanoo, ettei kouluverkkoasia näy Teuron koulun arjessa.

– On yritetty pitää lippu korkealla, mutta eihän epävarmuudessa oleminen ole mukavaa.

Sivistystoimenjohtaja pitää epätietoisuutta huoltajien ja oppilaiden kannalta kurjana. Huoltajilla on halutessaan oikeus vaihtaa oppilaan lähikoulua, kunhan toisessa koulussa on tilaa. Aikaa ilmoittaa koulunvaihdoksesta on 20.5. saakka. FL

 

Kyläkoulutliipaisimella
Tammelan kunnanvaltuusto päätti 22.2. parin äänestyksen jälkeen sulkea neljä kyläkoulua.Letkun ja Teuron koulut lakkautettaisiin päätöksen mukaan jo ensi kesänä ja Myllykylän koulu elokuussa 2017, kun taas Kaukjärven koulu saa jatkaa kesään 2019 asti ja FAI:n tilat otetaan käyttöön vasta remontin valmistuttua.Kouluverkkopäätös tuotti neljä valituskirjelmää Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitukset pureutuivat päätökseen lähinnä Teuron ja Letkun koulujen osalta.Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti lausuntojen jälkeen kieltää välipäätöksellä kunnanvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitukset on hallinto-oikeudessa tai oikeus sitä ennen toisin määrää.Hallinto-oikeus on varannut valittaneille mahdollisuuden antaa oman selvityksen Tammelan kunnanhallituksen lausunnon johdosta 3.6. mennessä.Hallinto-oikeus voi ratkaista asian määräajan jälkeen, vaikka selvitystä ei ole annettu.

Uusimmat

Fingerpori

comic