Lounais-Häme

Peuralupien määrä lisääntyi kolmanneksen – Luke arvioi kannan suuruudeksi jo 111 500 yksilöä

Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Tulevalle metsästyskaudelle myönnettiin valkohäntäpeuran pyyntilupia 31 prosenttia viime vuotta enemmän. Metsästyksellä pyritään pienentämään valkohäntäpeurakantaa tihentymäalueilla erityisesti runsaan peuraonnettomuusmäärän vähentämiseksi.

Viime syksyn ennätyksellisen suuresta valkohäntäpeurasaaliista huolimatta Luonnonvarakeskus (Luke) arvioi Suomen valkohäntäpeurakannan kasvaneen edelleen noin 7 prosentilla ja olleen talvella 2018–2019 noin 111 500 yksilöä (95 % luottamusväli 106 500 – 117 000 yksilöä).

Kanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille. Viime kauden metsästyksessä saalismäärä kasvoi lähes 30 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli noin 53 000 yksilöä.

 

Lue lisää: Lounais-Hämeessäkin kasvua valkohäntäpeurojen pyyntilupamäärissä

 

Hirven pyyntilupia viime vuotta vähemmän

Hirven pyyntilupia myönnettiin noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Pyyntilupamäärän vähentyminen kohdentui pitkälti Pohjois-Suomeen, missä hirvikannan arvioitiin pienentyneen viime kauden metsästyksellä ja hirvikannan olevan monin paikoin tavoitellulla tasolla.

Luken tuottamien arvioiden mukaan hirvikanta pienentyi viime kaudella noin 11 prosenttia ja oli metsästyskauden jälkeen noin 86 500 hirveä (95 % luottamusväli 74500 – 99000 hirveä).

Hirvitalousalueille asetetut tavoitteet tähtäävät koko maassa 68 000–85 000 yksilön talvikantaan. Tilanne vaihtelee hirvitalousalueesta riippuen, mutta noin puolella hirvitalousalueista hirvikanta on tavoitetasoa tiheämpi. Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on säädellä hirvikannan kokoa ja rakennetta tavoitteeksi asetetulle tasolle.

Viime syksyn metsästyksessä saatiin saaliiksi 58 219 hirveä, ja saalismäärä oli lähivuosien korkein.

 

Metsästyskausi starttaa syyskuun lopussa

Suomen riistakeskus myönsi tulevalle metsästyskaudelle koko maahan 50 385 hirven, 58 094 valkohäntäpeuran, 230 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa, ellei pyyntiluvan ehdoissa ole muuta määrätty.

Kuusamoa, Taivalkoskea ja Lapin maakuntaa lukuun ottamatta hirven ja valkohäntäpeuran metsästys alkaa syyskuun alussa niin sanotulla vahtimismetsästyksellä, jolloin esimerkiksi koiran käyttäminen on kiellettyä.

Täysimittainen valkohäntäpeuran metsästys alkaa 28.9. ja hirven metsästys 12.10. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

30.3.2020