Lounais-Häme

Pikkuhiljaa kohti parempaa - Forssan seudulla valoisammat näkymät

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä ely-keskusten eilen julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2017 -katsauksen mukaan Forssan seudullakin alkaa näkyä valoa.

-Forssan seudulla kehitysnäkymät ovat myönteiset, Hämeen ely-keskuksen erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen summaa.

Katsauksen mukaan alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä vuodentakaista parempi. Puolen vuoden kuluttua tilanteen arvioidaan olevan ennallaan, mutta vuoden kuluttua tilanne näyttäisi taas paremmalta.

Maakunnan väestömäärä on laskenut jo kolmena vuotena peräkkäin. Ainoastaan maahanmuutto on kasvanut. Katsauksessa todetaan, että väestön kehitykseen tuleekin vaikuttamaan maahanmuuttajien määrän ja turvapaikanhakijatilanteen kehitys.

-Tehokas kotoutuminen ja suomen kielen oppiminen sekä ammatillinen koulutus ja osaaminen edistävät ulkomaalaisten työllistymistä Suomessa.

Paakkunaisen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta on Hämeessä suurempi kuin muualla maassa.

Yksi syy väkiluvun laskuun on taantumassa, mutta katsauksessa todettiin, että tilanne herättää kysymyksen, onko kasvu keskittymässä yhä harvempiin alueisiin ja mitä asialle voidaan tehdä.

-Kasvua tukemaan tarvitaan toimivia kulkuyhteyksiä, Paakkunainen sanoo.

Forssan seudun vahvuus on juuri logistinen sijainti. Siksi kulkuyhteyksien parantaminen on alueen kannalta tärkeää.

-Uusia työmahdollisuuksia etsittäessä alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus tulevat entisestään korostumaan, katsauksessa todetaan.

Forssan seudulla perustettiin viime vuonna vähemmän yrityksiä kuin edellisvuonna.

-Myös starttirahalla aloittaneiden yritysten määrä jäi edellisvuotta pienemmäksi.

Sama tilanne oli Hämeenlinnan seutukunnassa, mutta muualla Hämeessä yrityksiä perustettiin aiempaa enemmän.

Katsauksen mukaan uusia työntekijöitä palkataan kuitenkin myös Forssan seudulla.

-Ammatillisen osaamisen lisäksi työnantajat nostavat esille asenteen. Asenteen ollessa kohdallaan työntekijä ollaan valmis kouluttamaan tehtävään sopivaksi.

Forssalaisilla Parmarinella ja Aste Finlandilla sekä humppilalaisella Maviteknikillä menee paremmin kuin aikoihin. Myös Arctic Milk aikoo laajentaa toimintaansa.

Humppilan teollisuusalueen mukana olo maakuntakaavaluonnoksessa on Paakkunaisen mukaan positiivista, mutta väestökato aiheuttaa omat ongelmansa suunnitelmille.

Katsauksessa kehutaan myös paikallisia oppilaitoksia. Syksyllä alkava biotalousinsinöörikoulutus jatkaa Hämeen bio- ja ympäristöalan buumia.

Yksi ongelma Forssan seudulla on teollisen perinteen imago. Paakkunaisen mukaan alue tarvitsee uudenlaista palvelupuolen tarjontaa.

-Hyvä esimerkki on Kehräämöalue, joka on muuttunut tehdasmiljööstä alueeksi, josta löytyy paljon erilaista toimintaa.

Paakkunaisen mukaan luontomatkailu vetää Forssan seudulla.

-Keskeisten matkailukohteiden, Eerikkilän, Mustialan, Hevossillan ja Keppanakellarin kehitys jatkuu. FL

 

Alueelliset kehitysnäkymät
Alueet ennakoivat, että positiiviset näkymät jatkavat kirkastumistaan.Käänne parempaan tapahtui vuosi sitten.Hämeen vahvuus on monipuolinen elinkeinorakenne ja poikkeuksellisen suuri vientitoimintaa harjoittavien pk-yritysten määrä.Perinteisen teollisuuden rakennemuutos jatkuu edelleen ja vahvasta teollisuusalueesta kaupan ja palvelualan yritystoiminnan alueeksi siirtyminen on edellytys alueen elinvoimaisuudelle.Biotalouden merkitys vahvistaa jatkossa myös maaseutupainotteisten kuntien elinvoimaa ja kiertotalous luo uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle kaupungeissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic