Lounais-Häme Urjala

Pirkanmaan ely-keskus luokittelee Urjalan pohjavesiä uusiksi – Nyt on aika kertoa oma mielipiteensä ja antaa lisätietoa

Pirkanmaan ely-keskus on rajannut ja luokitellut uudelleen Urjalan alueella sijaitsevat pohjavedet.
Nyt on mahdollisuus kertoa ely-keskukselle, mitä tietää Urjalan pohjavesialueista. Kuva Syrjäharjun vedenottamolta Tammelasta. Kuva: Seppo Pessinen

Pohjavesien rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa hanketta, jossa käydään läpi kaikki Pirkanmaan pohjavesialueet kunta kerrallaan.

Nyt vuorossa olivat Urjala, Sastamala ja Punkalaidun.

Kuuleminen näiden kolmen kunnan pohjavesialueista kestää 20.3. saakka. Kuulemisen tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa pohjavesistä sekä kerätä alueista enemmän tietoa. Asukkailla on mahdollisuus esittää kuulemisen aikana kirjallisesti mielipiteensä sekä antaa ely-keskukselle uutta hydrogeologista tietoa pohjavesialueista.

Saatujen tietojen perusteella ely-keskus tekee tarvittaessa muutokset pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin.

Kirjalliset mielipiteet voi toimittaa joko postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere tai sähköisesti Pirkanmaan ely-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi.

Aiemmin saatujen tietojen perusteella pohjavesialueiden rajausmuutoksia tulee Urjalassa neljälle pohjavesialueelle. Merkittävin muutos on Jeltinkangas A- ja Jeltinkangas B -pohjavesialueiden yhdistyminen.

Lisäksi Urjalan Vehkalankankaan alue muutetaan 1-luokasta 2-luokkaan. Lisäksi E-merkintä tulee Urjalaan kolmelle pohjavesialueelle.

E-luokassa ovat alueet, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Lisätietoa luokista löytää www.ymparisto.fi-sivustolta. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic