Lounais-Häme

Polttoaineen hintaan parin sentin korotuspaine vuoden vaihteessa – Dieselin ja bensiinin hintaero kaventuu entisestään

Liikennepolttoaineiden biovelvoite kohoaa vuodenvaihteessa, mikä tietää maksimissaan kahden sentin nousua litrahintaan.
Biopolttoaineen lisäys painottuu jatkossa dieseliin, sillä 95:ssa saa olla korkeintaan 10 prosenttia etanolia, 98:ssa 5 prosenttia. Kuva: Lassi Puhtimäki

Liikennepolttoaineiden biovelvoiteprosentti kohoaa vuoden 2019 alussa kolmella prosenttiyksiköllä 15 prosentista 18:aan.

Bensapumpulla tämä näkyy karkeasti kahden sentin nousuna litrahinnoissa: uusiutuvat polttoaineet ovat tällä hetkellä huomattavasti kalliimpia kuin fossiiliset polttoaineet.

Biopolttoaineen tarkkaa vaikutusta hintaan on tosin vaikea osoittaa.

– Polttoaineen hinnanmuodostukseen vaikuttaa erittäin moni asia eikä uusiutuvalle dieselille ole olemassa listahintaa, yli-insinööri Jukka Saarinen työ- ja elinkeinoministeriöstä huomauttaa.

Osaltaan hintaeroa kompensoidaan biopolttoaineen kevyemmällä verotuksella.

Bio-osuuden nousun myötä voi ennakoida, että bensiinin ja dieselin hintaero kutistuu lähivuosina entisestään.

Syynä on se, ettei etanolia pystytä juurikaan lisäämään bensakoneisiin: tekniset rajat tulevat vastaan.

Mitä korkeammaksi biovelvoite kohoaa, sitä suurempi osuus velvoitteesta täytetään biodieselillä.

– Biovelvoiteprosentti ei määrää uusiutuvan polttoaineen osuudeksi kauttaaltaan 18 prosenttia. Prosenttiosuuden tulee täyttyä, kun katsotaan polttoainejakelijan kokonaismyyntiä, Saarinen selventää.

Suuri muutos bio-osuuteen on luvassa vuonna 2021, mikäli hallituksen lakiesitys menee läpi nykyisessä muodossaan.

Prosentteja katsottaessa muutosta ei huomaa, sillä biovelvoiteosuus laskee aluksi 18 prosenttiin. Todellisuudessa biovelvoite jopa kaksinkertaistuu, sillä vielä vuonna 2020 käytetään tuplalaskentaa toisen sukupolven biopolttoaineiden kohdalla.

Tuplalaskenta tarkoittaa tänä vuonna sitä, että 18 prosentin velvoite voidaan täyttää 9 prosentin bio-osuudella.

– Jatkossa prosenttiosuus kertoo todellisen biopolttoaineosuuden, Saarinen tiivistää.

Biovelvoiteosuus kohoaa asteittain ja on vuonna 2029 jo 30 prosenttia. Uusiutuvan osuus olisi siis kolminkertainen nykyiseen 95-oktaaniseen E10-bensiiniin nähden ja kuusinkertainen 98-oktaaniseen verrattuna.

Saarinen arvioi, että 2020 luvun loppupuolella etanolin maksimiosuus bensiinissä määritellään uudestaan.

– Etanolin osuus kohoaa lähemmäs 20 prosenttia, mikä helpottaa painetta biovelvoitteesta selviämiseen. Tuolloin käytäneen samat keskustelut kuin E10:n tullessa markkinoille. Mihin autoihin sitä voi käyttää ja kestävätkö moottorit?

Biopolttoaineiden osuutta nostetaan, koska biopolttoaineiden hiilidioksidipäästöt ovat laskennallisesti nolla.

Todellisuus ei ole näin suoraviivainen. Biopolttoaineiden kohdalla elinkaarivaikutus onkin saamassa keskeisen roolin.

– Esimerkiksi maataloustuotteiden käyttöä biopolttoaineina on alettu rajoittaa. Jos maatalousmaalla viljellään kasveja polttoainetarpeisiin, tarkoittaa se helposti sitä, että metsää joudutaan raivaamaan perinteiseen maatalouskäyttöön, Saarinen sanoo.

Suomessa valmistettavat biopolttoaineet ovat pitkälti jäte- ja tähdepohjaisia.

– Elinkaarimallissa parhaiden biopolttoaineiden päästöt jäävät 80–90 prosenttia fossiillia polttoaineita matalammalle tasolle, Saarinen summaa. FL

Biopolttoaine

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lain tarkoituksena on edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Tämä on toteutettu säätämällä liikennepolttoaineen jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoaineita.

Biovelvoiteprosentti kaikkien kulutukseen luovutettujen liikennepolttoaineiden energiasisällöstä oli vähintään 6 prosenttia vuosina 2011–2014. Osuutta on nostettu tämän jälkeen vuosittain siten, että osuus on

18 %

vuonna 2019 sekä 20 prosenttia vuonna 2020.

Bio-osuuden laskenta muuttuu vuonna 2021 hallituksen lakiesityksen hyväksymisen myötä. Vuodesta 2021 alkaen ei enää voi käyttää tuplalaskentaa, mikä käytännössä kaksinkertaistaa bio-osuuden. Lakiesityksessä uusiutuvan polttoaineen osuus nousisi vuosina 2021–2019 18 prosentista 30:een.

Velvoitteen täyttämiseen hyväksyttävien biopolttoaineiden sekä niiden raaka-aineiden on täytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä säädetyt kestävyyskriteerit.

Biopolttoaineiden raaka-aineita:

Muun muassa levät, sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, kotitalouksista peräisin oleva biojäte, teollisuuden biomassaosuus, eläinten lanta ja jätevesiliete, sokeriruokojäte käytetty ruokaöljy, eläinrasvat.

Lähde: Verohallinto sekä laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä.

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic