Lounais-Häme

Porkkanaraha ei jouduta fuusiopäätöstä

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen kannustaa Forssan ja Loimaan seudun koulutuskuntayhtymiä yhdistämään voimansa ja etenemään fuusiosuunnitelmissa nopeassa tahdissa.

Alun perin oli tarkoituksena, että kuntayhtymien fuusio tapahtuisi vuoden 2019 alussa, mutta Grahn-Laasonen haluaisi nopeuttaa aikataulua vuodella.

Ministeriössä ollaan valmiita tukemaan alullaan olevaa fuusiota.

-Annan kaiken tukeni tärkeälle työlle ja lupaan, että valtio tukee yhdistymistä kannustinrahalla, Grahn-Laasonen sanoo.

Vaikka kannustinraha on suunnattu kaikille Suomen koulutuskuntayhtymille, niin Grahn-Laasonen korostaa, että porkkanaraha on harkinnanvarainen.

-Kannustan harkitsemaan fuusiota, ministeri muotoilee.

Suomessa on 126 toisen asteen ammatillista peruskoulutusta järjestävää oppilaitosta. Niistä yhtä ylläpitää valtio, yhdeksää kunta, 34 kuntayhtymä ja 82 oppilaitosta ylläpitää yksityinen taho.

Grahn-Laasosen mukaan vahva ammatillisen koulutuksen järjestäjä on paras tapa turvata koulutuksen säilyminen seudulla.

Se myös takaa, että yritykset saavat osaavia työntekijöitä omalta seudulta jatkossakin.

-Se on myös tapa pitää päätösvalta omissa käsissämme myös tulevaisuudessa.

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän (LSKKY) kuntayhtymäjohtajan Antti Virtasen mukaan Loimaa on valmis fuusioon vaikka heti.

-Toivoimme, että valmistelutyö olisi alkanut jo tämän vuoden alussa, Virtanen sanoo.

Hän toteaa, että on turha kilpailla opiskelijoista ja koulutustarjonnasta.

-Oppilaitokset ovat vain 40 kilometrin päässä toisistaan.

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän (LHKKY) kuntayhtymäjohtaja ja Forssan ammatti-instituutin (Fai) rehtori Tuula Koivula kuitenkin toppuuttelee suunnitelmien nopeaa etenemistä.

-Teimme juuri fuusion aikuiskoulutusta tarjoavan Faktian kanssa. Meillä ei välttämättä riitä rahkeet uuden fuusion aloittamiseen ensi vuoden alusta lähtien. Aika näyttää, Koivula toteaa.

Hän lisää, että LHKKY:ssä halutaan ensin katsoa, miten Fain ja Faktian fuusio etenee ja sen jälkeen kuntayhtymä päättää, alkaako Loimaan ja Forssan yhteistyökuvio edetä.

-Loppuvuodesta 2015, kun päätös fuusion siirtämisestä tehtiin, oli avoinna, mitä sote-uudistus tarkoittaa koulutuskuntayhtymien kannalta. Vaikuttavatko ne päätökset ammatillisen koulutuksen järjestämiseen tulevaisuudessa, Koivula kysyy.

Hän lisää, että ministerin porkkanarahatarjous noteerattiin Forssassakin, mutta hän epäilee, että kaikki olisi valmista vuoden 2018 alussa.

-Jos aloittaisimme yhteistyön loimaalaisten kanssa alkuperäisen suunnitelman mukaan vuoden 2017 alussa, ehdimme tehdä päätöksen tämän vuoden lopussa.

Virtasen mukaan kuntayhtymien yhdistymissuunnitelmat ovat jo niin pitkällä, että kumpikin kuntayhtymä on miettinyt omia vahvuuksiaan.

-Olemme jo kuntayhtymäjohdon tasolla alustavasti pohtineet, mitä koulutuksia voisi keskittää Loimaalle ja mitä Forssaan.

Sosiaali- ja terveysala, liiketalous, tekniikka ja liikenteen ala jatkuisivat todennäköisesti kummallakin paikkakunnalla. Esimerkiksi logistiikka- ja kulttuuriala voitaisiin Virtasen mukaan keskittää vain toiselle paikkakunnalle.

-Kone- ja metallialallakin on nuorten keskuudessa niin vähän vetovoimaa, että niidenkin kohdalta työnjakoa voitaisiin miettiä.

Jos kuntayhtymät saavat fuusion toteutettua, yhden hallinnon alle tulisi yli 3000 opiskelijaa. Virtasen mukaan henkilöstön määrää jouduttaisiin todennäköisesti supistamaan, mutta se voitaisiin toteuttaa eläköitymisen kautta.

Tällä hetkellä LSKKY:n budjetti on 18,3 miljoonaa euroa ja LHKKY:n 11,1 miljoonaa euroa. Virtasen mukaan valtio on leikkaamassa resursseja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta, tapahtui fuusio tai ei.

Parin vuoden päästä toteutettava valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa myös koulutuksen rakenteita.

-Fuusiossa voisi tarkastella myös kummankin kuntayhtymän kiinteistöjä ja luopua osasta, Virtanen miettii mahdollisia säästöjä. FL

Koulutuskunta-yhtymäfuusio
Tavoitteena on, että Lounais-Hämeen ammatillinen koulutuskuntayhtymä (LHKKY) ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (LSKKY) fuusioituisivat vuoden 2019 alussa.Yhdistymisellä haetaan kustannussäästöjä ja poistetaan toimintaa heikentävät päällekkäisyydet.Uuden kuntayhtymän nimeksi tulisi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä.Forssan seudulta fuusioon liittyisi Forssan ammatti-instituutti (Fai) ja Faktia oy.Loimaalta mukaan lähtisi Lounais-Suomen ammattiopisto Novida ja Lounais-Suomen koulutus oy.Faista ja Novidasta tulisi Ammattiopisto Novida.Faktian ja Lounais-Suomen koulutuksen nimeksi tulisi Faktia.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti