Lounais-Häme

Postinjakelu muuttuu rajusti – yksi merkittävä heikennys 85 prosentille suomalaisista

 

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi maanantaiaamuna ehdotuksensa postilain uudistamiseksi. Uuden postilain on tarkoitus astua voimaan ensi kesänä. Jos se toteutuu esityksen mukaisesti, näin postinjakelu Suomessa muuttuu.

Kirjejakelu

Nykyisin: Kirjelähetykset on jaettava viitenä arkipäivänä viikossa.

Tulevaisuudessa: Kirjelähetykset on jaettava vähintään kolmena arkipäivänä viikossa sellaisilla alueilla, joissa on sanomalehtien varhaisjakeluverkosto. Käytännössä kyse on taajamista, joissa asuu Tilastokeskuksen mukaan noin 85 prosenttia suomalaisista.

Viisipäiväinen jakeluvelvoite säilyy niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkostoa. Nämä harvaanasutut alueet määrittelee vuosittain Viestintävirasto postinumeroalueita hyödyntäen. Taajamien ulkopuolella asuu noin 15 prosenttia suomalaisista.

Vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseviin talouksiin posti jaetaan vain kerran viikossa. Tähän poikkeusjoukkoon saa kuulua enintään tuhat taloutta.

Postinjakaja

Nykyisin: Suomi luopui kesäkuussa valtioneuvoston myöntämistä postitoimiluvista ja siirtyi ilmoituksenvaraiseen postitoimintaan. Posti Oy jakaa itse kaiken postinsa. Lisäksi 13 postiyritykselle on myönnetty toimiluvat alueelliseen, sopimusasiakkaille suunnattuun toimintaan.

Tulevaisuudessa: Yleispalvelun tarjoajan eli Posti Oy:n on järjestettävä hankintamenettely kirjeiden keräilystä ja jakelusta alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkostoa. Kilpailuun voivat osallistua postialan yritysten lisäksi myös kuljetusalan yritykset.

Kirjeiden kulkunopeus

Nykyisin: Ensimmäisen luokan kirjeistä vähintään 80 prosenttia on oltava perillä jättöpäivästä laskien ensimmäisenä arkipäivänä. Toisen luokan kirjeistä 95 prosenttia on oltava perillä viimeistään jättöpäivästä laskien toisena arkipäivänä ja 98 prosenttia viimeistään kolmantena arkipäivänä.

Tulevaisuudessa: Taajama-alueiden kolmipäiväinen jakelu hidastaa kirjeiden kulkua todennäköisesti 1-2 päivällä. Haja-asutusalueilla posti kulkee kuten ennenkin. Vaikeakulkuisissa saaristo- ja erämaa-alueille postilähetyksen toimitettaisiin vain kerran viikossa.

Hinnat

Nykyisin: Postin yleispalvelutuotteissa eli tavallisissa kirjelähetyksissä ei sallita kohtuullista katetta.

Tulevaisuudessa: Postipalvelut on hinnoiteltava siten, että hinnat sisältävät kohtuullisen, noin kymmenen prosentin liikevoiton, mutta mahdollistavat palvelut käyttäjille heidän asuinpaikastaan riippumatta ja noudattavat avoimuuden ja syrjimättömyyden periaatteita.

Lakiluonnoksessa arvioidaan kirjelähetysten hintojen kohoavan korkeintaan kymmenen prosenttia. Toisaalta kilpailun lisääntymisen arvioidaan johtavan hintatason laskuun sellaisissa palveluissa ja sellaisilla alueilla, jossa kilpailua syntyy.

Sanomalehtien varhaisjakelu

Nykyisin: Varhaisjakelussa on noin 80–85 prosenttia Suomessa ilmestyvistä sanomalehdistä. Loput noin 200 000-260 000 lehteä jaetaan peruspostin mukana päiväjakelussa.

Tulevaisuudessa: Sanoma- ja aikakauslehtien jakelu säilyy kaupallisin sopimuksin järjestettävänä. Niillä alueilla, joissa ei ole sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa, lehdet jaetaan sopimusten mukaan kuten ennenkin eli vähintään viitenä päivänä viikossa.

Kerrostalojakelu

Nykyisin: Posti jaetaan yleensä huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Muuhun kuin huoneistokohtaiseen postiluukkuun jakaminen on poikkeuksellista.

Tulevaisuudessa: Kerrostalojen kirjelähetykset on kannettava ensisijaisesti kerrostalokohtaisiin lokerikkoihin tai huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Esityksellä ei ole tarkoitus kieltää tai poistaa mahdollisuutta jakaa lähetyksiä huoneistokohtaisiin postiluukkuihin, vaan mahdollistaa lokerikkojen käyttö asunto-osakeyhtiön niin halutessa. Yhtiön hallitus voi päättää lokerikkojen asentamisesta ja niiden lukollisuudesta tai lukottomuudesta.

Lakiluonnoksessa arvioidaan, että uusia lokerikkoja asennetaan luultavasti vain osaan uusista rakennuksista sekä pieneen osaan vanhoista asunto-osakeyhtiöistä.

Postitoimipisteet

Nykyisin: Postin toimipisteen etäisyys vakituisesta asunnosta on oltava enintään kolme kilometriä vähintään 82 prosentilla postipalvelujen käyttäjistä. Korkeintaan kolmella prosentilla etäisyys asunnosta toimipisteeseen saa olla yli kymmenen kilometriä.

Vuonna 2014 Postilla oli 98 omaa toimipistettä, 784 asiamiestoimipistettä, 96 pakettien toimipistettä ja 459 SmartPost-pakettiautomaattia. Kirjeiden jättölaatikoita oli noin 6770.

Tulevaisuudessa:Jokaisessa kunnassa on jatkossakin oltava vähintään yksi postin toimipiste. Toimipisteeksi kelpaa muukin kuin kiinteä toimipiste, jos sen käyttäminen ei vaaranna yleispalvelun tarjontaa. Käytännössä jatkossa sallitaan siis esimerkiksi kunnan eri osissa kiertävät postipalveluautot.

Näkövammaisten lähetykset

Nykyään: Näkövammaiselle lähetettävistä pistekirjoituslähetyksistä on saatettu periä maksu lähettäjältä. Yleensä yksityishenkilöt ovat voineet lähettää pistekirjoitusta sisältävän lähetyksen maksutta, mutta toisinaan tulkinnat ovat vaihdelleet.

Tulevaisuudessa: Näkövammaiselle lähetettävät pistekirjoituslähetykset ovat maksuttomia kaikille yksityishenkilöille.

Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos uudeksi postilaiksi

 

Uusimmat

Fingerpori

comic