Lounais-Häme

Potilasasiamies on potilaan oikeuksien turvaaja ja neuvonantaja, mutta ei kritisoi lääkärien hoitopäätöksiä

Potilasasiamies Tiina Ketola-Mäcklin rakastaa työtään, mutta kaipaa vanhaan lakiin muutoksia.
Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasasiamies Tiina Ketola-Mäcklinin työ on lähes sataprosenttisesti asiakaspalvelua. Päivittäin hän hoitaa noin kymmenkunta asiakkaan yhteydenottoa joko puhelimitse tai tapaamisissa. Kuvaaja: Pekka Rautiainen
Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasasiamies Tiina Ketola-Mäcklinin työ on lähes sataprosenttisesti asiakaspalvelua. Päivittäin hän hoitaa noin kymmenkunta asiakkaan yhteydenottoa joko puhelimitse tai tapaamisissa. Kuvaaja: Pekka Rautiainen

– Tämä työ on minulle kiitollisuusmeditaatiota, kun pystyy helpottamaan asiakkaan tilannetta. Potilasasiamiehen työn ydin on asiakkaiden kohtaamisessa.

Näin sanoo Kanta-Hämeen keskussairaalan potilasasiamies Tiina Ketola-Mäcklin, jonka suhtautumisen työhön ovat huomanneet myös asiakkaat.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri myönsi hiljattain Ketola-Mäcklinille kunniamaininnan hänen työstään. Se tuli asiakkaiden ehdottamana.

– Tehtävänäni on neuvoa asiakasta hänen oikeuksiinsa liittyvissä asioissa. Tavoitteena on turvata potilaan oikeudet niin, ettei potilas jäisi ainakaan tiedon puutteen takia ilman hänelle kuuluvia oikeuksia. Työtä tehdään sekä potilaita, mutta myös henkilökuntaa varten.

Yleisimmät syyt, miksi Ketola-Mäcklinin pakeille tullaan, liittyvät potilasvahinkotapauksiin tai tilanteisiin, joissa potilas on tyytymätön saamaansa kohteluun.

Ketola-Mäcklinin mukaan tietoisuus potilasasiamiehen palveluista on lisääntynyt. Tämä näkyy muun muassa yhteydenottojen määrän kasvuna.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, että tyytymättömyys hoitoon olisi kasvanut. Potilaat ottavat etukäteen selvää oikeuksistaan ja asioista, joihin heillä on hoidolta lupa odottaa.

Myös sairaalan yksiköistä ohjataan aktiivisesti potilasasiamiehen luo epäselvissä tilanteissa.

Ketola-Mäcklin on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri pääaineenaan julkisoikeus. Työnsä ohessa hän valmistelee väitöskirjaa Lapin yliopistoon.

Potilasasiamiehen työhön ei ole asetettu ehdottomia pätevyysvaatimuksia, mutta työn menestyksellistä hoitamista edesauttaa, jos on sekä hyvä terveydenhuollon että juridiikan asiantuntemus.

– Potilasasiamiestyötä tehdään vieläkin aika kirjavalla taustalla. Toimenkuva on muuttunut ehkä haasteellisemmaksi kuin alkuvaiheessa.

Alkuvaiheella Ketola-Mäcklin viittaa vuoteen 1992, jolloin säädettiin potilaan oikeudet ja aseman turvaava potilaslaki.

Hallitus esitti viime vuoden lopulla potilasvahinkolain korvaamista potilasvakuutuslailla. Uuden lain olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.

Ketola-Mäcklin näkee lain muokkaamisen hyvänä asiana, sillä potilaan oikeusturvassa on tällä hetkellä aukkoja.

– Nykyinen laki ei korvaa esimerkiksi normaalissa rasituksessa hajonnutta tekonivelen komponenttia, ellei taustalla ole hoitovirhettä.

Tapaukset kuuluvat tuotevastuulain piiriin, jolloin korvausta pitää hakea suoraan laitteen valmistajalta tai maahantuojalta. Tämä on Ketola-Mäcklinin mielestä selvä asiakkaan oikeusturvaan liittyvä epäkohta.

Hän näkee hyvänä asiana myös sen, jos uusi laki puuttuisi päätösten perustelemisen laatuun.

– Päätöksiä on tähänkin asti perusteltu, mutta siitä voidaan olla montaa mieltä, miten avaavia ne ovat. On tärkeää, että korvauksenhakijalle avataan koko päättelyketju. Mitkä asiat nimenomaan puoltavat kyseistä päätöstä.

Ketola-Mäcklinin mukaan ihmisillä on yleisesti ottaen selkeä käsitys potilasasiamiehen toimenkuvasta.

Joskus asiakkaalla voi olla väärä käsitys, millaista apua potilasasiamies tarjoaa. He saattavat olettaa, että potilasasiamies toimisi potilaan henkilökohtaisena asiamiehenä tai että potilasasiamies puolustaisi potilaan oikeuksia suhteessa hoitohenkilöstöön.

– En voi ottaa kantaa, muuttaa tai kritisoida tehtyjä lääketieteellisiä hoitopäätöksiä, Ketola-Mäcklin korostaa. FL

Potilasvakuutuslaki

Korvaisi kehoon asennettujen laitteiden aiheuttamat vahingot, jos laite ei ole niin turvallinen kuin oletettiin.

Potilasvahingon vuoksi annettava ammatillinen kuntoutus korvattaisiin.

Päätökset pitäisi jatkossa perustella.

Kuten nykyisin, koskisi Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta.

Erityistilanteissa uusi laki koskisi myös ulkomailla annettavaa hoitoa.

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic