Lounais-Häme

Pyhäjärven vedenkorkeuskysely keräsi paljon vastauksia

Hämeen ely-keskuksessa on vireillä Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitys, johon liittyi tiiviisti toukokuun puolivälissä päättynyt verkkokysely.

Selvityksessä etsitään mahdollisuuksia vähentää tulvasta ja kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistöalueella.

Aihe selvästi puhuttaa, sillä verkkokyselyyn tuli ely-keskuksen vesiasiantuntija Merja Suomalaisen mukaan 205 vastausta.

 

Pyhäjärven vedenpinnan korkeus on ollut jatkuva kiistan aihe. Järven virkistyskäyttäjät toivoisivat veden pinnan olevan korkealla, mutta maanviljelijöille korkeasta pinnasta olisi haittaa tulvien muodossa.

-Suurin huoli tuntuu olevan kesäajan vedenkorkeuksista. Kyselyyn saatiin vastaamaan todella asiantuntevaa porukkaa, sillä yli sata vastaajista on viettänyt tai asunut yli 30 vuotta alueella, Suomalainen kertoo.

-Vastaajista suurin osa oli vesistön tilaan yleisesti melko tyytymättömiä, mutta melko tyytyväisiäkin oli yli 50.

 

Tänä keväänä Pyhäjärven pinta on ollut poikkeuksellisen matalalla. Juoksutus Kuhalankosken padosta on ollut hyvin vähäistä syksystä saakka. Minimijuoksutuksella turvataan Loimijoen tilaa.

-Kyselyssä nimenomaan alhaiset vedenpinnat Pyhäjärvessä olivat asia, josta koettiin aiheutuvan eniten haittaa, Suomalainen sanoo.

 

Kyselyn tuloksia käsitellään tarkemmin aiheen ohjausryhmässä ensi viikolla. Vastauksia hyödynnettiin jo viime viikolla sidosryhmien tapaamisessa, jossa niin virkistyskäyttäjät kuin maanviljelijätkin saivat lisätietoa Pyhäjärven vesitilanteesta.

Vastauksien ja ohjausryhmän tapaamisen perusteella muodostetaan vaihtoehdot, miten jatkossa toimitaan, jotta haitalliset vaikutukset pystytään minimoimaan.

Ely-keskuksen Loimijoen juoksutuksia koskevan selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2017 lopussa. FL

 

Aiheesta aiemmin:

http://www.forssanlehti.fi/uutiset/27746-haussa-toimiva-kompromissi

http://www.forssanlehti.fi/uutiset/25440-pyhajarven-rannalla-odotellaan-syyssateita

Uusimmat

Fingerpori

comic