Lounais-Häme Tammela

Pyörätiestä Kydöstä Riihivalkaman kouluun kertyi muutama muistutus

Pyörätien sijoittamiseen reunakivellä ajoradan yhteyteen pitää olla merkittävämpi syy kuin pelkkä maan menetys.
Papinsillan kohdalle tulisi suunnitelman mukaan oma kevyen liikenteen silta.

Riihivalkaman koulun ja Kydön välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma sai Tammelassa aikaan kuusi muistutusta, joista kaksi tuli perille vasta määräajan jälkeen.

Tammelan kunnanhallitus toteaa lausunnossaan Uudenmaan ely-keskukselle, että suunnitelma on Tammelan kuntastrategian kehittämisohjelman tavoitteiden ja osayleiskaavojen mukainen. Kunta sitoutuu tiesuunnitelman kustannusarvion mukaisesti vastaamaan itse hankkeen rakentamisesta ja rakentamisen kustannuksista. Kustannusarvio on kaikkiaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Kunnan muiden investointitarpeiden vuoksi hankkeen toteuttamisen aikataulusta ei ole varmuutta. Hanke voidaan mahdollisesti toteuttaa kahdessa erässä. Kunta sitoutuu ottamaan hoitovastuulleen rakennettavat kaksi lisävalaisinta Riihivalkaman koulun kohdalla.

Ely-keskus vastaa tulevan tiealueen haltuunoton kustannuksista eli maapohja- ja kasvillisuuskorvauksista.

Tammelan kunta toteaa lausunnossaan muistutusten osalta, että väylän sijoittamiseen reunakivellä ajoradan yhteyteen pitää olla merkittävämpi syy kuin pelkkä maan menetys. Riittävä syy on esimerkiksi rakennus, joka pitäisi muuten siirtää.

Myöhässä tulleiden muistutusten vaatimuksia ei käsitellä.

Kevyen liikenteen väylä on suunniteltu kulkemaan Riihivalkaman koululta Nuutinkulmantien itäpuolella. Nuutinkulmantien ja Papinsillantien risteyksessä väylä ylittää Papinsillantien suojatietä pitkin ja siirtyy kulkemaan Papinsillantien länsipuolta eli Forssan puolta. Papinsillan kohdalle on suunniteltu oma kevyen liikenteen silta.

Papinsillantien ja Tammelantien risteykseen rakennetaan suojatie ja molemmin puolin risteystä Tammelantielle keskisaarekkeet. Kevyen liikenteen ylityskohdissa teille tulee 50 kilometrin tuntinopeusrajoitus. FL

Aiheesta aiemmin:

Yksityiskohdat pyörätiestä valmiina

Uusimmat

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic