Lounais-Häme

Radonmittaus hoidettu hyvin Forssan seudun kunnissa

Tuoreen Uponor oy:n toteuttaman tutkimuksen mukaan joka neljännessä tutkitussa talossa on liikaa keuhkosyöpää aiheuttavaa radonkaasua. Näin on muun muassa Humppilassa, jossa mitatuista 111 pientalosta 24:ssä esiintyi raja-arvot ylittäviä radonlukemia.

Tästä syystä radonmittaus on pakollinen humppilalaisilla työpaikoilla. Jonkinlainen ongelma voi olla se, että radonmittausten toteuttaminen on yksityisten työpaikkojen vastuulla.

-Yksityisillä työpaikoilla mittausten toteuttaminen on työsuojeluorganisaation vastuulla. Me saamme toki tietoa työntekijöiltä, sanoo terveysvalvonnan johtaja Leena Haimi Forssan seudun terveydenhuollon hyvinvointikuntayhtymästä.

Kunnallisissa kiinteistöissä, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa vastuu on kunnilla. Haimin mukaan Forssan seudun kunnat ovat viime vuosina aktivoituneet tekemään mittauksia kiitettävästi.

-Forssan seudulla ongelmia ei juuri ole ilmennyt. Jos ylärajat on ylitetty, kunnat ovat ryhtyneet yleisten toimintaohjeiden mukaisiin toimenpiteisiin muun muassa radonkaivoja asentamalla.

Yksi raja-arvot mittauksissa ylittänyt kohde on Forssan yhteislyseon kellaritila. Kun yläraja radonille on 400 becquerellia kuutiossa, lyseon kellarissa mitattiin 660 becquerellia. Sen seurauksena lyseon kiinteistönhoitaja ei saa enää oleskella työhuoneessaan kellarissa täyttä työpäivää, vaan aikaa rajoitettiin Säteilyturvakeskus STUK:n ohjeiden mukaan.

-Kaupungin kiinteistöissä mittaukset tehtiin neljä vuotta sitten. Muissa rakennuksissa arvot ovat olleet sadan molemmin puolin, Forssan kaupungin kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä kertoo.

Radonpitoisuutta voidaan alentaa tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin erilaisin toimenpitein. Keinoja ovat muun muassa radonimuri ja -kaivo, vuotoreittien tiivistäminen ja ilmanvaihdon tehostaminen.

-Kojon päiväkodilla aikanaan arvot ylittivät sallitun ylärajan. Siellä arvot saatiin laskettua sallittuihin lukemiin radonkaivon ansiosta, Perälä kertoo.

Säteilyturvakeskus toteutti kaksi vuotta sitten kampanjan, jossa neljän kunnan asukkaille tarjottiin mahdollisuus ilmaiseen radonmittaukseen. Humppila oli yksi näistä neljästä kunnasta.

Myös Humppilan kunta on toteuttanut aktiivisesti radonmittauksia omissa kiinteistöissään. Vs. teknisen johtajan Kirsi Halkolan mukaan mittauksia on tehty vuosina 2011 ja 2013 muun muassa kouluilla, päiväkodeilla ja kunnantalolla. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa mittauksia jälleen kouluilla.

-Missään kunnan kiinteistöissä arvot eivät ole nousseet yli ylärajan. Tulokset ovat olleet 200 becquerellin molemmin puolin. Varsinaisia toimenpiteitä kunnan kiinteistöissä ei ole tehty, mutta rakennusvaiheessa kunnan korkeat radonpitoisuudet on huomioitu, Halkola kertoo.

Humppilan kunta antaa sekä yksityisille että yrityksille tarvittaessa neuvontaa, mutta yrityksistä kyselyjä ei Halkolan mukaan ole juuri tullut. FL

 

Hajuton syövän aiheuttaja
Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu.Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen onkin ainoa tapa saada pitoisuus selville.Jos pitoisuus on korkea, voidaan radonpitoisuutta alentaa esimerkiksi radonimurilla tai -kaivolla.Helpointa radonin torjuminen on kuitenkin talon rakennusvaiheessa.Korkeita radonarvoja esiintyy lähinnä yli 20 vuotta vanhoissa kiinteistöissä.Useissa alle 20 vuotta vanhoissa taloissa radon on otettu huomioon jo rakennusvaiheessa ja uudemmissa taloissa asuvien vastaajien tilanne onkin kunnossa.Pitkäaikainen asuminen korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain keuhkosyövän radonista.Lähde: STUK

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti