Lounais-Häme

Rakennusvalvonta ja ympäristö kimppaan

Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat kaavailevat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoidon antamista Forssan kaupungin hoidettaviksi.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi tulla voimaan 1.1.2019. Sopimuksen irtisanomisajaksi on määritelty 24 kuukautta. Sopimusta ei voi kuitenkaan irtisanoa päättyväksi ennen vuotta 2025.

Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kussakin kunnassa olisi jatkossakin tehtävien hallintoon oma toimielin, lautakuntansa.

Tavoitteena hankkeessa on seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehittäminen kustannustehokkaasti palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi.

 

Kuntien asianomainen henkilöstö siirtyisi Forssan kaupungin palvelukseen. Rakennusvalvonnan viranhaltijoita olisi neljä, ympäristönsuojelun viranhaltijoita myös neljä ja lupasihteereitä kaksi. Kunnat eli ostajakunnat maksaisivat sopimuksen mukaisista palveluista kaupungille eli myyjäkunnalle.

Rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelujen talousarvion hyväksyy Forssan kaupunginvaltuusto. Naapurikunnille varataan mahdollisuus olla mukana tavoitteiden asettelussa ja talousarvioluonnos maksuosuuksineen käsitellään seurantaryhmässä.

Kustannustenjaossa kokonaiskuluista puolet määräytyy kuntien asukasluvun perusteella, 30 prosenttia rakennuslupien perusteella ja 20 prosenttia ympäristönsuojeluhallinnon perusteella.

Forssan osuus organisaation kokonaismenoista on noin 45 prosenttia, Tammelan 31 prosenttia, Jokioisten 17 prosenttia ja Ypäjän 7 prosenttia. Näin Tammelalle sopimuksen mukaiset palvelut maksaisivat 204 500 euroa, Jokioisille 115 500 euroa ja Ypäjälle 47 000 euroa. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/39291-tammela-kannustaa-seutukuntaa-yhteistyopuheista-tekoihin

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti