Lounais-Häme

Rakentamisen byrokratiaa kevennetään: valtio haluaa nopeuttaa sekä kaavoitusta että rakennusluvitusta

Rakentamisen suunnittelu- ja lupaprosesseja yksinkertaistetaan ja nopeutetaan.

Muun muassa pienrakentamisen sääntely kevenee, ja nykyinen kaavajärjestelmä saatetaan korvata sulavammalla mallilla.

Muutokset liittyvät maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen, jonka valmistelu on juuri alkanut.

 

Ainakin pienet, enintään 25 neliön lisärakennukset – esimerkiksi pihasauna – saatetaan vapauttaa rakennusluvista.

-Tavoitteena on, että pienimuotoinen rakentaminen voisi toteutua keveämmällä byrokratialla kuin tähän asti, vahvistaa ympäristöministeriön Alueet ja yhdyskunnat -yksikön päällikkö Matti Vatilo.

Tutkijavoimin laaditussa taustaselvityksessä ehdotetaan, että rakennusluvan tarvitsisivat tulevaisuudessa vain ”terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta merkittävät” hankkeet.

Ruotsissa pieniä lisärakennuksia on voinut rakentaa pelkällä ilmoituksella nelisen vuotta. Muutos on lisännyt piharakentamista.

Suomessakin moni kunta on jo helpottanut pienrakentamista omalle tontille.

 

Tutkijaryhmän esityksessä kaavat korvattaisiin yleissuunnitelmalla ja yksityiskohtaisemmalla kehittämissuunnitelmalla. Näin kolmitasoinen järjestelmä muuttuisi kaksitasoiseksi.

Kehittämissuunnitelmia voisivat esiselvityksen mukaan tehdä myös yksityiset tahot. Yksityiset kiinteistönomistajat vaikuttavat tälläkin hetkellä voimakkaasti tonttiensa kaavoitukseen.

Ympäristöministeriön Vatilo suhtautuu yksityiseen kaavoitukseen varauksellisesti.

-Kunnille on annettu kaavamonopoli juuri siksi, että ne kantavat vastuun ja päättävät myös näistä asioista. Mutta on totta, että yksityisten toimijoiden resursseja ja ideoita pitäisi voida käyttää kunnan apuna nykyistä enemmän.

Uudistuksessa pyritään nopeuttamaan myös muutoksenhaku- ja valitusprosesseja.

-Tärkeintä olisi ennustettavuus eli se, että tiedettäisiin etukäteen, kuinka kauan mikäkin valitusprosessi kestää, Vatilo sanoo.

Hämeenlinnan kaupungin maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäki näkee, että yhdestä asiasta pitäisi saada valittaa vain kerran, ei loputtomasti eri asteissa.

-Nykyään hanketta voi viivästyttää valittamalla samasta asiasta yleiskaavan, asemakaavan, katupiirustuksen, rakennusluvan ja mahdollisesti myös ympäristöluvan kohdalla.

 

Nykyisellään kirjavat ja paikkakunnittain vaihtelevat lupakäytännöt halutaan yhdenmukaistaa.

Digitalisaation hyväksikäyttöä aiotaan lisätä esimerkiksi kaavoituksessa ja kansalaispalautteen keräämisessä.

-Kansalaisten vuorovaikutusta ja osallistumista voidaan helpottaa esimerkiksi paikkatietojen ja erilaisten sähköisten järjestelmien avulla, Vatilo sanoo.

 

Ministeriö pyytää parhaillaan kommentteja keskustelupaperista, johon on koottu ideoita ja näkemyksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisestä. Se on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tueksi. Kyselyyn löytää ympäristöministeriön nettisivujen kautta. FL

 

Rakentamisen byrokratia kevenee
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus pyrkii päivittämään koko moneen kertaan paikkaillun lainsäädännön.Tarkoitus on yksinkertaistaa, nopeuttaa ja yhdenmukaistaa suunnittelu- ja lupaprosesseja.Uudistus on niin laaja, että sen valmistelun arvioidaan kestävän vähintään kolme vuotta eli ensi hallituskauden puoleenväliin.Uudistusta ohjaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) asettama parlamentaarinen työryhmä. Ministeri siirsi uudistuksen vastikään parlamentaariseen valmisteluun. Se jää seuraavalle hallitukselle.Professori Ari Ekroosin johtama työryhmä teki hankkeesta esiselvityksen.Rakennusluvitusta karsitaanEkroosin ryhmä esittää, että rakennuslupaa tarvitsisivat vain hankkeet, jotka ovat merkittäviä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta.Nykyinen kolmiportainen kaavajärjestelmä korvattaisiin kahdella suunnitelmalla: strategisella yleissuunnitelmalla ja yksityiskohtaisemmalla kehittämissuunnitelmalla, jonka hyväksyisi kunta mutta jonka voisi laatia myös yksityinen taho.Pienrakentamisen byrokratiaa kevennetään.Kaikki maankäytön suunnitteluun liittyvät prosessit aiotaan digitalisoida.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti