Lounais-Häme Tammela

Ranta-asemakaavan muutokset hyväksyttiin – lisää kesämökkejä Liesjärven pohjoisrannalle

Juuriniemen ja Pirttiniemen kaavamuutoksen pääsivät alkuun, Kivijärvi loppuvaiheeseen.

Ranta-asemakaavamuutoksista päätettiin maanantaina Tammelan kunnanhallituksen kokouksessa. Niistä Kivijärven ranta-asemakaavamuutos on menossa käsittelyhistoriansa loppuvaiheeseen, Juuriniemen ja Pirttiniemen vasta alkuvaiheessa.

Kunnanhallitus päätti merkitä tietoonsa kaavaan ehdotusvaiheessa saapuneen palautteen ja hyväksyä kaavanlaatijan vastineet kunnan virallisiksi vastineiksi, jotka toimitetaan palautteen antajille.

– Palautetta tuli muutama yksityinen kommentti, joka liittyy muuttuneisiin kulkuyhteyksiin. Kaavassa yhden tontin osalta rajattaisiin yksi osa kulkemisesta pois ja kulkuja siirrettäisiin eri lailla, kertoo kaavoittaja Miika Tuki.

– Ihmiset esittivät huolensa siitä, säilyvätkö jalankulkuyhteydet tontin kautta. Ne on säilytetty, muutettu vain kulkemaan hieman eri kautta. Kaavassa on osoitettu reittiyhteys ja yhden tontin osalta kulkuyhteys autolla vaihtuu siitä, mitä nyt on käytetty.

Ranta-asemakaavamuutoksen kaavakartta selostuksineen sekä kunnan ja maanomistajan välinen sopimus kaavoituksesta ja maankäytöstä etenivät Tammelan kunnanvaltuuston päätettäväksi.

Juuriniemen ja Pirttiniemen ranta-asemakaavamuutos hyväksyttiin aloitettavaksi. Maanomistaja suunnittelee kaavalla kuutta uutta ja omarantaista loma-asuntojen rakennuspaikkaa, jotka sijoittuvat viiteen eri kortteliin Liesjärven pohjoisrannalla. Kortteleista yhteen sisältyy myös maatilojen talouskeskusten korttelialue.

Kunnanhallitus päätti edellyttää, että kaavoituksesta laaditaan maanomistajan kanssa kaavoitus- ja maankäyttösopimus. Hallitus hyväksyi esitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavoitustyön pohjaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavaluonnos ja sen selostukset asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi.

Kunnanhallitus pyytää kaavamateriaalista mahdolliset lausunnot vielä Hämeen ELY-keskukselta, Hämeen liitolta, Museovirastolta, Tammelan kunnan tekniseltä lautakunnalta ja ympäristölautakunnalta, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ja Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta. FL

 

Uusimmat

Näkoislehti

11.7.2020

Fingerpori

comic