Lounais-Häme

Ratastiellä alkaa paukkua

Ratasmäen teollisuusalueella alkaa vuosien käynnistelyvaikeuksien jälkeen tapahtua. Ratastien varrella yritetään saada kallion louhinta vauhtiin syksyn aikana ja työstä vastaa paikallinen yritys. Jokioisten Maanrakennus oy:n ympäristölupahakemus on tämän kuun ajan kaupungilla käsittelyssä. Lupahakemus koskee kalliokiviaineksen ottoa ja murskausta yrityksen vuoden 2013 alusta kaupungilta ostamalla vajaan 18 hehtaarin tontilla. 
Puoli miljoonaa maksaneelle kallioiselle pohjalle aiotaan esirakentaa teollisuustonttia. Kalliosta räjäytettävää kiviainesta tultaisiin käyttämään sekä tontin rakentamiseen että Forssan kaupungin alueella toimivien rakennusyritysten projekteihin. Kivimurskeen lisäksi työmaalta irtoaa moreenia, jolla ensisijaisesti tasataan tonttia. Sitä riittää mahdollisesti myös muuhun rakentamiseen Forssan alueella. Maastosta saadaan arviolta reilu puoli miljoonaa kuutiometriä kiveä ja noin 350 000 kuutiometriä moreenia.
– Tontti on sen verran iso, että siihen menee itseensä jo jonkin verran täyttömateriaalia, sanoo maanrakennusyrityksen toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Marko Tuomola.
Vielä ei ole tietoa, minkä alan teollisuutta paikalle olisi tulossa. Forssan kaupunki on jo vuosia hakenut teollisuusalan yrittäjiä Ratastien teollisuusalueelle. Tuomola korostaa, että rakentamattomalle kohteelle on vaikea saada kiinnostusta. 
– Se on pakko esirakentaa, että siihen saadaan asiakkaita. Maailma on mennyt siihen, että kun sopiva asiakas löytyy, ei ole aikaa odottaa, että ehdittäisiin tasaamaan tonttia. Rakennuttajat haluavat, että tontit on esirakennettu, hän painottaa.
– Olemme markkinoineet aluetta aktiivisesti rakennuttajatahoille ja sama työ jatkuu. Ei ole helppoa löytää tällaisesta kohteesta kiinnostuneita, koska rakentaminen keskittyy pääkaupunkiseudulle. Forssan alue kaipaa kipeästi minkä tahansa tason tulijaa, joka toisi työpaikkoja, hän lisää.
Tuomola uskoo ympäristölupahakemuksen menevän mutkitta läpi. Ympäristölupahakemusta koskevat mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina Forssan kaupungin ympäristölupalautakunnalle viimeistään 1. syyskuuta kello 15. 
– Mahdollisuuksien mukaan tämän syksyn aikana olisi tarkoitus aloittaa, Tuomola kommentoi töiden alkamisajankohtaa.
Ympäristölupaa on haettu kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja louhintaa alueella tehtäisiin arkisin kello seitsemän ja iltakymmenen välillä. Jokioisten Maanrakennuksen omistamalla tontilla on vireillä myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupahakemus tontin tasaamista varten.
Muita töitä yli 40 vuotta toimineella jokioislaisella yrityksellä ei ole Forssan seudulla meneillään. 
– Tällä hetkellä suurin osa työmaista on pääkaupunkiseudulla ja sen lisäksi Riihimäellä ja Hämeenlinnan alueella, Tuomola kertoo.
Yhtiön mittavimpia ajankohtaisia louhinta- ja maanrakennusprojekteja ovat parhaillaan loppusuoralla oleva Helsingin lastensairaala, Otaniemen kampusalue Espoossa ja Vuosaaren Metsä Fibren logistiikkakeskus Helsingissä. FL

 

Ratasmäen teollisuusalue
Ratasmäen teollisuusalueen asemakaava tuli voimaan maaliskuun lopussa 2015. Ratastien ympäristöön on jo vuosia yritetty saada teollisuusyrityksiä parantamaan Forssan seudun työllisyyttä. Jokioisten Maanrakennus oy on ensimmäinen ja toistaiseksi ainut alueelta maata ostanut yritys.Asemakaavan valmistumista hidasti viime vuosina muun muassa Envor Groupin teollisuusalueelle suunnittelema bioetanolijalostamo ja sen lähialueen asukkaissa herättämät ympäristöhuolet. Tällä hetkellä kaava mahdollistaa jalostamon rakentamisen.Alue on ollut rakentamatonta Ratastietä lukuun ottamatta. Noin 89 hehtaarin alue on vanhaa metsäaluetta, josta puusto on pääosin hakattu. Ratasmäki sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Forssan keskustasta ja suurin piirtein 1,5 kilometrin päässä Viksbergin asuinalueesta. Lähimmät omakotitalot ovat noin 800 metrin päässä Somerontien itäpuolella. Alue rajoittuu itä-osassa entiseen Fenestran teollisuustonttiin, jolla nykyisin sijaitsee puolustusvoimien varastoalue. Pohjoisosassa aluetta rajaavat voimalinjat ja etelässä Tammelan kunnan raja. Kiimassuon jätehuoltoalue sijoittuu alueen länsipuolelle suojavihervyöhykkeen taakse.Lähde: Forssan kaupunki

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti