Lounais-Häme

Remonttikustannuksia kaivetaan esiin Forssassa

Viime maanantaisessa kaupunginvaltuustossa valtuutettu Emmi Lintosen ja 19 muun valtuutetun tai varavaltuutetun tekemässä aloitteessa vaadittiin monitoimikeskushankkeen rinnalle tiedot koulurakennusten peruskunnostuksen kustannuksista sekä elinkaarimallin mahdollisuuksista. Aloitteessa moitittiin myös sitä, että monitoimikeskuksen valmistelua olisi viety jotenkin salamyhkäisesti eteenpäin pienellä porukalla. Lisäksi aloitteessa kaivattiin tietoa hankkeen henkilöstömuutoksista.

Parhaillaan monitoimikeskuksen suunnittelussa on edetty yksityiskohtaisen huonetilaohjelman ja kustannusarvion laadintaan. Vertailutietojen kerääminen lisää osaltaan suunnitellun monitoimikeskuksen hankkeen viemisessä eteenpäin päätöksenteossa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kaisa Lepola pitää tärkeänä, että forssalaisille lapsille tärkeän kouluverkkopäätöksen pohjaksi kootaan mahdollisimman pitävät vertailukelpoiset tiedot. Lepolan mukaan Lintosen aloitteen joukossa on myös niitä, jotka sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa ovat olleet monitoimikeskuksen kannalla. Yleisesti eri vaihtoehdoille halutaan nyt hintalaput.

 

Kaupunginjohtaja Kesäniemi sanoo, että asiassa on tehtävä linjapäätöksiä tämän vuoden aikana, jolloin ainakin suunnittelurahoituksen jatkuminen varmistetaan ensi vuoden talousarviossa. Lisäksi valtuuston on otettava kantaa kokonaisuuteen vähintään lähivuosien taloussuunnitelmaa hyväksyttäessä. Kesäniemen mukaan se, että ei tehtäisi mitään päätöstä, on kaikkein huonoin vaihtoehto.

Kesäniemi sanoo, että peruskunnostuksen kustannukset voivat laskennallisesti olla 1700–2000 euroa neliöltä. Jos mukaan otetaan kiinteistöjen modernisointi mm. luokkatilojen osalta, hintalappu kohoaa.

Kesäniemen mukaan uudisrakennuksen kustannukset voidaan arvioida huomattavasti pienemmällä virhemarginaalilla kuin kiinteistöjen peruskorjauksen kustannukset vanhaa korjatessa. Tuolloin täytyy päättää kuinka pitkälle esimerkiksi talotekniikan uudistamisessa mennään vai lähdetäänkö uutta rakentamaan puhtaaksi kaluttuun runkoon.

Kesäniemi sanoo Suomessa olevan runsaasti esimerkkejä siitä, että peruskunnostetussa kiinteistössä on ilmennyt ongelmia hyvinkin pian remontin valmistuttua. Lepolan mukaan Forssan pitää kouluverkkopäätöksessään ottaa huomioon lapsiystävällisyys ja järkivihreys. Hän haluaa muistuttaa siitä, että kouluja rakennetaan lasten oppimisympäristöiksi eikä päättäjien tarpeisiin. Tällöin on otettava huomioon pienenevät ikäluokat ja koulumaailman muutos.

 

Vaikka kaupungin talous on tiukka, voi kaupunki rahoittaa kouluinvestoinnit velkarahoituksella. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että investoinnin avulla voidaan pienentää käyttökustannuksia. Monitoimikeskuksessa tilankäyttö voidaan suunnitella kustannuksiltaan nykyisiä koulukiinteistöjä tehokkaammin.

-Harkittuihin investointeihin kaupungilla on varaa, Kesäniemi sanoo.

Lepola näkee kouluinvestoinnin myös imagollisena asiana. Hänen mukaansa lähikunnissa Urjalassa ja Jokioisilla on onnistuneesti viety lävitse mittavat kouluinvestoinnit. Lepola sanoo, että samanlaiseen päätöksenteon venymiseen kuin viime valtuustokaudella ei ole varaa vaan asioita on saatava päätettäväksi. FL

 

Fingerpori

comic