Lounais-Häme

Resurssituvasta rotia sijaisuuksiin Forssan seudulla

Resurssitupa-yksikkö, Retu, on Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän uusi varahenkilöstöyksikkö, joka jakaa keskitetysti vakituista tuuraavaa henkilökuntaa eri palvelualueiden yksiköihin tarpeen mukaan.

-On tehokasta ja turvallista, kun on vakituista henkilöstöä, joka tuntee tavat ja yksiköt, sanoo palvelupäällikkö Sirpa Jaakkola. Potilaille ja omaisille järjestelmä näkyy niin, että tuttu hoitaja voi tulla vastaan eri osastolla.

 

Lähtökohtaisesti eri yksiköt pyrkivät lainavuoromallilla oman vakituisen henkilöstönsä voimin hoitamaan sijaistarpeensa. Lainavuoromallissa päätökset tekee yksikön esimies.

Jos se ei onnistu, resurssitupa katsoo, onko yksiköstä antaa lyhytaikaiseen tarpeeseen varahenkilö.

Hyvinvointikuntayhtymä hakee ulkopuolista sijaista vasta, jos varahenkilöä ei saa. Koulutettuja sijaisia välittävä Seuturekry on edelleen FSHKY:lle tärkeä yhteistyökumppani, sillä Retun henkilöstö ei riitä kaikkeen sijaistamiseen.

Resurssituvan tavoitteena on sijaiskustannusten pysyminen hallinnassa.

 

Palvelupäällikkö Sirpa Jaakkola listaa, että Retu pyrkii käyttämään henkilöstöään tasapuolisesti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti yli palvelurajojen kuntayhtymän alueella. Ulkopuolisten sijaisten hallinnan lisäksi tarkoituksena on lisätä henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Resurssituvan perusrungon muodostivat vuosia hyvinvointikuntayhtymässä toimineet kiertohoitajat. Entiset kiertohoitajat tosin työskentelivät lähinnä omissa kotiyksiköissään, kun nyt varahenkilöt kiertävät eri puolilla kuntayhtymää, sairaalasta terveysasemille ja vanhuspalveluihin saakka. Osa tuuraa myös kehitysvammapalveluissa.

 

Resurssituvassa on nyt ns. äkillisinä varahenkilöinä neljä sairaanhoitajaa ja kolme lähihoitajaa ja haussa on tämän vuoden aikana viisi sairaanhoitajaa ja neljä lähihoitajaa lisää äkillisiksi varahenkilöiksi. Toimet ovat vakinaisia. Yksi haku on jo ollut, toinen on meneillään ja kolmas on lokakuussa.

Äkilliset varahenkilöt hoitavat tätä nykyä lyhyitä, lähinnä 3–5 päivän sairauslomasijaisuuksia eri yksiköissä. Tavoitteena on, että he voivat tulevaisuudessa hoitaa kaikki alle kolmen kuukauden sijaisuudet.

Äkillisten varahenkilöiden lisäksi Retussa on 11 muuta varahenkilöä, jotka ovat toistaiseksi kiinteästi omissa yksiköissään työssä ja riittävät lähinnä vain niiden vuosilomien sijaistamiseen. Tarpeen mukaan yksikön esimies antaa heitä kuten kaikkia muitakin työntekijöitä lainavuoroon toiseen yksikköön auttamaan joko muutamasta tunnista koko päiväksi.

 

Retun toiminta on Jaakkolan mukaan hyvinvointikuntayhtymän strategian mukaista. Taustalla on vuonna 2015 tehty varahenkilöstö- ja sijaisselvitys toimenpide-ehdotuksineen.

Resurssitupa aloitti toimintansa vuoden alussa tammikuun toisella viikolla. Itse projekti päättyi kesäkuun lopulla. Hyvät kokemukset johtivat siihen, että Retu jatkuu määräaikaisena toimintana vuoden loppuun. Jatko on hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmän ja yhtymähallituksen käsissä.

Retulla on kaksi palvelupäällikköä ja heidän esimiehenään hallintoylihoitaja. Lisäksi toimintaa on kehittänyt projektityöryhmä.

-Toiveena on, että järjestelmä vakinaistetaan, Jaakkola sanoo. Vakinaistamista puoltaa se, että puolen vuoden ahkerointi pienellä ryhmällä on auttanut kustannusten kurissapidossa.

 

Osa varahenkilöistä kokee raskaaksi työskentelemisen eri yksiköissä ja siirtymisen paikasta toiseen. Toisille uusi malli sopii.

Eri yksiköiden erilaiset tavat vaativat opettelua.

Äkillinen varahenkilö, pitkään tuuraillut sairaanhoitaja Sirpa Autio sanoo pitävänsä työnsä monipuolisuudesta.

-Tässä järjestelmässä on hyviä puolia ja myös huonoja. Huonoa on se, että on liian paljon paikkoja.

-Kaikessa uudessa toiminnassa on luonnollisesti alkuhankaluuksia. Täytyy keskustella ja käydä niitä läpi… Toiminta on kehittämisvaiheessa, Jaakkola toteaa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic