Lounais-Häme Forssa

Säädökset eivät puutu puiden paloturvallisuuteen – "Tulen leviäminen kasvuston kautta ei ole yleistä"

Muutaman eli enintään kolmesta viiteen puuta saa kaataa omalta pihalta ilman lupaa. Tämä koskee puita, jotka eivät ole maiseman kannalta merkittäviä tai suojelumerkittyjä.
Erkki ja Aila Kaakinen pelkäsivät naapuritontilla roihunneen tulipalon leviävän suuren puun kautta myös heidän taloonsa. Kuva: Tapio Tuomela
Erkki ja Aila Kaakinen pelkäsivät naapuritontilla roihunneen tulipalon leviävän suuren puun kautta myös heidän taloonsa. Kuva: Tapio Tuomela

Pelastusviranomainen valvoo paloturvallisuutta, mutta paloturvallisuussäädökset eivät kuitenkaan puutu suoraan tonteilla olevaan kasvustoon.

– Rakentamismääräyksissä säädetään siitä, miten suuri etäisyys rakennusten väliin on paloturvallisuuden kannalta jätettävä. Tontilla olevien puiden ja muun kasvuston etäisyyksiin rakennuksista ei puututa, sillä ei ole koettu kovinkaan mahdolliseksi, että tulipalo voisi levitä niiden kautta, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Toni Pyökäri sanoo.

Pyökärin mukaan pelastusviranomainen suorittaa yleisiä palotarkastuksia kerrostaloissa, teollisuus- ja liikekiinteistöissä ja julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, mutta yhden asunnon omakotitalot ovat omavalvonnan piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että omakotitalon omistaja palauttaa pelastuslaitokselle lomakkeen, jossa hän arvioi kiinteistönsä paloturvallisuutta.

– Jos paloturvallisuudessa havaitaan lomakkeen perusteella jokin riski, viranomainen voi suorittaa paikalla palotarkastuksen, Pyökäri kertoo.

Pyökäri kertoo työskennelleensä pelastuslaitoksella 20 vuotta, ja hänen oman kokemuksensa mukaan ei ole yleistä, että tulipalo leviäisi kasvuston kautta rakennukseen.

– On toki mahdollista, että tuli tarttuu esimerkiksi kuivan puun oksiin ja leviää siitä rakennukseen.

Jos kiinteistönomistaja epäilee naapurin tontilla olevan puun aiheuttavan vaaraa paloturvallisuudelle, Pyökäri kehottaa keskustelemaan asiasta suoraan naapurin kanssa. Jos huolta aiheuttavat puut sijaitsevat yleisellä alueella, kuten puistossa, ne ovat kaupungin vastuulla.

Jos kiinteistönomistaja haluaa kaataa asemakaava-alueella sijaitsevalta tontiltaan puita, hän saattaa tarvita maisematyöluvan. Käytännöt vaihtelevat kunnittain, mutta esimerkiksi Forssassa maisemaa muuttavaa puiden kaatamista ei saa suorittaa ilman kaupungin rakennusvalvonnalta haettavaa maisematyölupaa.

– Pääsääntönä on kuitenkin, että muutaman eli enintään kolmesta viiteen puuta saa kaataa ilman lupaa. Tämä koskee puita, jotka eivät ole maiseman kannalta merkittäviä tai suojelumerkittyjä. Puun voi kaataa ilman lupaa esimerkiksi myös sillä perusteella, että se on liian lähellä taloa tai on vaarassa kaatua talon päälle, kertoo rakennustarkastaja Petri Vastamäki Forssan kaupungilta.

Jos naapurin puolella kasvava puu aiheuttaa haittaa omalle tontille, puuta ei Vastamäen mukaan saa mennä omin lupineen kaatamaan vaan asiasta kannattaa puhua naapurin kanssa. Naapuruussuhdelaki antaa mahdollisuuden poistaa oman tontin puolelle kasvavat ja haittaa tuottavat oksat ja juuret. Jos naapuri ei kehotuksista huolimatta ole katkonut niitä, ne voi poistaa itse ilman lupaa. FL

Uusimmat

Näkoislehti

3.8.2020

Fingerpori

comic