Lounais-Häme

Sadevesistä lasku Somerolla

Someron teknisen lautakunnan käyttötalousosan ensi vuoden talousarvio on menoiltaan noin 9,5 miljoonaa euroa ja tuloiltaan 1,71 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta on ylittänyt kaupunginhallituksen asettaman raamin menopuolella 283500 eurolla ja ylittänyt sen tulopuolella 408000 eurolla.

Tulopuolta nostaa etenkin käyttöön tuleva hulevesimaksu, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Tekninen toimi on määrittänyt käyttötalousosassa vuosituloiksi 225000 euroa. Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa, että arvioitu tuotto kattaa hulevesijärjestelmän yllä- ja kunnossapidon sekä investointikuluja.

Tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessaan hulevesimaksun tarkat neliökertoimet kiinteistöille.

-Moni kollega on esittämässä hulevesimaksua, Mäkinen sanoo. Eivät kuitenkaan kaikki. Esimerkiksi Forssa hoitaa hulevedet verovaroista.

Mäkinen perustelee korvamerkittyä rahaa läpinäkyväksi tavaksi.

-Tässä kerrotaan avoimesti, mistä on kysymys.

Hulevesiverkoston perusparantamiseen ja laajennukseen on Somerolla ensi ja seuraavalle vuodelle kaavailtu 650000 euroa. Laajennuksessa ensimmäisenä on Kaislaranta ja sitten Turuntie. Vuotovesiselvityksessä on paljastunut korjaustarpeita.

Someron kaupunki pui jatkossa siivouksen järjestämistä entistä tehokkaammin. Siivouksesta on laadittu nyt palvelukuvaukset yleisesti toimitilatyypeittäin vaan ei vielä yksityiskohtaisesti.

Kiinteistöstrategiaa aletaan Somerolla laatia ensi vuonna virkamiesvetoisesti. Strategia luotaa, mitä kiinteistöjä kaupunki tarvitsee.

Someron tekninen lautakunta päätti investointien yhteydessä tehdä kokonaisselvityksen koulujen ja päiväkotien käyttötarkoituksesta ja todellisista laajennustarpeista myös oppilasennusteiden valossa.

Kaavateiden kestopäällystämiseen on ensi vuonna luvassa 150000 euroa. Päällystysvuorossa on ykköspaikalla koko Joensuuntie. Kevyen liikenteen väyliin on 400000 euroa ja päähuomio Turuntiessä.

Keskustaajaman liikenneturvallisuutta on tarkoitus parantaa liikennevalolla kaupungintalon edustalle. Se turvaa oppilaiden tienylitystä Matkahuollolle. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic