Lounais-Häme Urjala

Sairaalanmäen alueen asemakaava nähtäville Urjalassa

Terveysaseman vanhimman osan rakennukset, rakenteet ja puistomaisuus tulisi pyrkiä säilyttämään. Luonnos ei esitä suojelumääräystä lääkärintaloille.
Urjalaan laaditussa asemakaavaluonnoksessa ei ole suojelumääräyksiä. Pirkanmaan maakuntamuseo ja aluearkkitehti ovat sitä mieltä, että vanhat lääkärintalot tulisi suojella. Kuva: Lassi Puhtimäki
Urjalaan laaditussa asemakaavaluonnoksessa ei ole suojelumääräyksiä. Pirkanmaan maakuntamuseo ja aluearkkitehti ovat sitä mieltä, että vanhat lääkärintalot tulisi suojella. Kuva: Lassi Puhtimäki

Urjalan keskustan asemakaava tulee nähtäville. Suunnittelualue sijaitsee Urjalan keskustan alueella sairaalanmäellä Puistotien eteläpuolella, länsipuolisella puistoalueella sekä Muntterintien itäpuolisella metsätalousalueella.

Alue rajautuu lännessä ja etelässä pientaloalueisiin sekä idässä ja pohjoisessa maa- ja metsätalousalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 13 hehtaaria.

Luonnosvaiheen lausunnoissa ja mielipiteissä kiinnitettiin huomiota muun muassa lääkärintalojen ja Sarapuiston suojelutarpeeseen, paikoitusalueisiin sekä ajo- ja kevyen liikenteen yhteyksiin, liito-oravaselvityksen puuttumiseen, hulevesien hallintaan, muusta korttelirakenteesta irrallaan olevaan tonttiin, AM-määräyksen sisältöön, tonttijakoihin ja nimistöön.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueen pohjoisosa on päätetty jättää asemakaavasta pois. Asemakaavalla muodostuu osat kortteleista 28 ja 153 sekä korttelit 230 ja 231 ja niihin liittyviä katu-, lähivirkistys-, puisto-, sekä maa- ja metsätalousalueita.

Lue myös: Maijala: Halusin asialle poliittisen päätöksen – Urjala ei aio suojella kahta lääkärintaloa

Terveysaseman vanhimman osan, alueen sisääntulopihan, kahden lääkärintalon, metsäisen rinteen ja kiviaidan muodostama kokonaisuus on osoitettu säilytettäväksi alueen osaksi.

Määräyksessä on otettu kantaa muun muassa alueen ympäristönhoitoon ja rakentamiseen siten, että rakennukset, rakenteet ja puistomaisuus tulee pyrkiä säilyttämään. Tämän lisäksi vanha kiviaita on osoitettu suojeltavaksi rakennelmaksi.

Rakennuksille ei ole annettu suojelumääräyksiä tai -merkintöjä.

Pirkanmaan maakuntamuseo ja aluearkkitehti ovat suojelun kannalla.

Luontoselvitystä täydennettiin keväällä liito-oravaselvityksellä, mutta merkkejä lajin esiintymisestä ei löytynyt. Tulosten perusteella liito-oravan tai sen kulkuyhteyksien erityinen huomioiminen kaavassa ei ole tarpeen. FL

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic