Lounais-Häme

SAK ja STTK: Irtisanomisesitys mahdollistaa työtaistelutoimien keskeyttämisen

Helsinki
26.10.2018, 16:36

Kotimaa

SAK:n ja STTK:n mukaan hallituksen kompromissiehdotus voi mahdollistaa työtaistelujen keskeyttämisen. Akava hyväksyi hallituksen ehdotuksen.
SAK:n hallitus katsoo, että jatkovalmistelut työsopimuslaista on tehtävä kolmikantaisesti. Päätökset työtaistelutoimien lopettamisesta on tehtävä jäsenliitoissa, sanoi puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus katsoo, että maan hallituksen irtisanomisesitys antaa edellytykset keskeyttää, ei lopettaa, meneillään olevia järjestöllisiä toimia. STTK edellyttää, että työsopimuslain muuttamiseen liittyvät perustelut on valmisteltava kolmikantaisesti.
Päätökset työtaistelutoimista tehdään jokaisessa jäsenliitossa erikseen.
STTK:n hallitus totesi, että lopullinen arvio on mahdollista tehdä vasta kun muutosehdotuksen perustelut ovat tiedossa.
Hallituksen esitys on STTK:n mielestä osoitus kompromissihalusta ja kyvystä hakea ratkaisua.
Akavan hallitus on hyväksynyt hallituksen sovintoehdotuksen irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi.
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoi olevansa vakuuttunut, että lopputulos tulevissa uudistuksissa on myönteisempi, kun valmistelu tehdään yhdessä kolmikantaisesti. Fjäder totesi, että työmarkkinoille syntynyt epäluottamus ei ole kenenkään etu.
Kiista irtisanomislaista on tulehduttanut pahoin työmarkkinatilannetta.
Keskeinen muutos hallituksen eilen tekemässä ehdotuksessa on, että siinä ei ole määritelty, että uudet säännöt koskisivat enintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. Irtisanomisen asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa tulisi uudessa mallissa ”ottaa huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä”.
Nelikohtaiseen kompromissiehdotukseen sisältyy myös karenssin lyhentäminen tilanteissa, joissa työnantaja on antanut työntekijälle potkut tästä itsestään johtuvista syistä. Karenssi olisi nykyisen 90 päivän sijasta 60 päivää.
Lisäksi hallitus ehdottaa kolmikantaista valmistelua tavoista osoittaa aktiivimallin edellyttämä aktiivisuus sekä omaehtoisen työttömyysturvan mallista.

Arviointineuvosto: Esitys irtisanomislaiksi on puutteellinen

Hallituksen esitys niin sanotuksi irtisanomislaiksi on puutteellinen ja tulkinnanvarainen, lainsäädännön arviointineuvosto arvioi. Sen mukaan säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttaisi lain tulkintaan liittyvää epävarmuutta vielä pitkään.
Arviointineuvosto on tehnyt arvioinnin irtisanomisesityksestä, jossa irtisanomisen helpottaminen koskisi enintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. Tänään tehdyssä kompromississa selkeää rajaa ei ole, mutta pienissä yrityksissä kynnys irtisanomiseen olisi alempana kuin suurissa.
Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos on puutteellinen hyvien lainvalmistelukäytäntöjen näkökulmasta. Neuvoston mukaan muita vaihtoehtoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ei ole arvioitu.
Arviointineuvosto pitää hyvänä, että esityksessä on käsitelty monipuolisesti esityksen vaikutuksia. Erityisen ansiokkaana arviointineuvosto pitää tutkimustiedon hyödyntämistä työllisyysvaikutusten arvioimiseksi ja tutkimustuloksiin liittyvien epävarmuuksien tuomista esiin.
Esityksessä pitäisi arviointineuvoston mukaan arvioida tarkemmin yrityskokoon perustuvaan irtisanomiskynnykseen, sukupuoleen, työttömyysturvaan sekä työntekijän järjestäytymiseen liittyvien seikkojen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.
Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti viime viikolla lainsäädännön arviointineuvostolle arvioitavaksi lakiluonnoksen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Sen jälkeen hallitus teki palkansaajakeskusjärjestöille torstaina kompromissiehdotuksen, johon järjestöt ovat vastanneet tänään. Ammattiliitot ovat vastustaneet irtisanomislakia työtaistelutoimilla.

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/arviointineuvoston-mukaan-irtisanomissuojaa-koskeva-hallituksen-esitys-kokonaisuutena-puutteellinen-ja-tulkinnanvarainen?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic