Lounais-Häme

Saksankadulle kevyen liikenteen väylä

Saksankadun nykyinen kapea jalkakäytävä korvataan leveämmällä kevyenliikenteen väylällä Hämeentien ja Linikkalankadun väisellä osuudella.

Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu sanoo, että samassa yhteydessä uusitaan myös katuvalaistus katuosuudella.

Saksankadun kevyen liikenteen väylän rakentaminen sai päätöksensä yhdyskuntalautakunnan eilisessä kokouksessa päätettäessä tämän vuoden infrapalveluiden määrärahoista investoinneista.

Kaikkiaan kevyen liikenteen väylän siihen liittyvine muine töineen arvioidaan maksavan noin 200000 euroa.

Tämän vuoden asvalttityöt tehdään kuntoselvityksen mukaisessa järjestyksessä. Myllykadulla rakennetaan sadevesijärjestelmä ja parannetaan kadun liikenneturvallisuutta.

Helsingintien ja Siurilankadun risteyksen liikennejärjestelyjen toteuttamisen lautakunta päätti siirtää tuonnemaksi määrärahojen puutteessa..

Valtuuston erikseen nimeäminä kohteina tänä vuonna toteutetaan Rautatienkadun kiertoliittymän lisäksi Kuhalankosken padon kunnostus ja toteutetaan yhdyskuntateknisiä töistä Ojalanmäen uusilla kaava-alueilla. Lisäksi rakennetaan puistoja ja uusitaan katuvalaistusta.

Kaikkiaan rahoitusta töihin on kaksi miljoonaa euroa.

Tiensuu arvioi, että Rautatienkadun kieroliittymän töiden tarjouskilpailu käynnistyy lähiaikoina. Tavoitteena on töiden käynnistäminen vielä huhtikuun alkupuolella.

Lautakunta oikeuitti teknisen ja ympäristötoimen kilpailuttamaan esitetyt kohteet ja oikeutti teknisen johtajan Antti Heinilän allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic