Lounais-Häme

Samanlaiset palvelut kaikille

Loimi-Hämeen Jätehuolto oy:n yhteistoiminta-alueen jätelautakunta on jo pitkään valmistellut yhteistä jätehuollon palvelutasoa kaikkiin kuntiin.

Palvelutason määrittämiseksi on laadittu luonnos, joka on parhaillaan lausuntokierroksella jäsenkunnissa.

Jätehuoltomääräykset koskevat muun muassa kunnan vastuulla olevien jätteiden määrän vähentämistä, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä.

-Kyse ei ole varsinaisesti uudesta linjanvedosta vaan yhtenäistämisestä, Forssan ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg sanoo.

Kunnilla ei ole lakisääteistä velvollisuutta määritellä palvelutasoa, mutta se on suositeltavaa.

-Tärkeintä on keskustella palvelutasosta ja siitä, onko se riittävä suhteessa perittäviin jätemaksuihin.

Kuntien, jätelaitoksen ja jätehuoltoviranomaisten pitää muodostaa yhteinen käsitys ja tahtotila tarjottavista jätehuollon palveluista.

Forssan kaupunginhallituksen piti käsitellä jätehuoltomääräyksiä tämän viikon kokouksessaan, mutta jäteasia jätettiin muhimaan ensi viikkoon.

Kaupunginhallitus halusi aiemmin lisäselvityksiä siitä, miten jätehuollon maksut jakautuvat eri toimintoihin, ja miten ne ohjaavat kustannustehokkuuteen sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen.

Esimerkiksi paperinkeräys ei ole kunnan vastuulla, mutta kuntalaisille palvelu näyttäytyy palvelutoimintana.

Salminen-Åbergin mukaan se pitäisi myös kertoa palvelutasoraportissa.

-Paperinkeräykseen ei ole tulossa muutoksia. Kuntalaiselle ei ole merkitystä, kuka paperit kerää, vaan se, että palvelu toimii, Salminen-Åberg sanoo.

Jätehuoltomääräysluonnoksessa on esitetty jäteastioiden tyhjennysvälin pidentämistä.

Taajamissa yhdyskuntajätteen tyhjennysväli on talvella kaksi viikkoa. Tulevaisuudessa väli voi olla neljä viikkoa.

-Jos kiinteistöllä on hyvin hoidettu biojätteen lajittelu tai kompostointi, tyhjennysväli voi olla kahdeksan viikkoa.

Kaupunginhallituksen piti myös antaa lausuntonsa jätehuoltomääräysten yhtenäistämisestä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto ja Satakierto sulautuivat nimittäin viime vuoden alussa ja jätelautakunta on yhtenäistämässä kahden yhtiön määräykset.

Jätehuoltomääräykset ovat paikallisia määräyksiä. Määräyksissä kerrotaan muun muassa, miten jätteiden vastaanottopaikat osoitetaan ja miten mahdolliset poikkeamat myönnetään.

Esimerkiksi haja-asutusalueiden kiinteistökohtaisten jätevedenpuhdistamoiden lietteen toimittaminen oikeaan osoitteeseen selkiytetään määräyksissä.

Haja-asutusalueilla kuntalaisilla on omia jätevesijärjestelmiä. Luonnoksen mukaan sako- ja umpikaivolietteet on toimitettava osakaskuntien hallinnassa oleviin tai käyttämiin jätevedenpuhdistamoihin tai muihin osakaskuntien vastaanottopaikkoihin.

-Lisäksi lietteiden omatoiminen käsittely esimerkiksi kalkkistabiloimalla ja levittämällä peltoon on edelleen sallittua. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti