Lounais-Häme

Selvitys: Palkkatasa-arvon eteneminen edellyttää avoimuutta palkoista - Saarikko pyytää esitystä lakimuutoksista

Helsinki
16.10.2018, 10:05

Kotimaa

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) pyytää kolmikantaista työryhmää laatimaan esityksen palkka-avoimuutta vahvistavista lakimuutoksista.
Tänään julkaistussa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä on todettu, että palkkatasa-arvon eteneminen edellyttää nykyistä avoimempaa keskustelua palkoista.
Saarikon mukaan kolmikantainen työryhmä voi hyödyntää työssään tuoretta selvitystä. Työryhmän omien esitysten on tarkoitus valmistua niin, että niitä voidaan käyttää seuraavissa hallitusneuvotteluissa.
Selvityksen mukaan palkkatietämyksellä on iso merkitys samapalkkaisuuden etenemisessä sekä palkkasyrjinnän havaitsemisessa.
– Jos palkan määräytymisen perusteet ja työpaikan palkkataso eivät ole työntekijän tiedossa, hän ei myöskään tiedä, miten voi vaikuttaa omaan palkkaansa, eikä pysty välttämättä havaitsemaan mahdollista palkkasyrjintää, selvityksessä sanotaan.
Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran tekemä selvitys ehdottaa muutoksia tasa-arvo- ja työsopimuslakiin. Lisäksi selvityksessä annetaan neuvoja työehtosopimusosapuolille ja työantajille avoimuuden edistämiseksi.
Palkkatasa-arvon edistäminen on selvityksen mukaan edennyt hitaasti Suomessa ja maailmanlaajuisestikin. Suomessa keskimääräinen palkkaero naisten ja miesten välillä on 16 prosenttia.
Taustalla on rakenteellisia tekijöitä kuten työelämän jakautuminen naisten ja miesten aloihin sekä rakenteellista syrjintää naisvaltaisten alojen matalammassa palkkauksessa. Tämän lisäksi palkkasyrjintää esiintyy erityisesti vaativuudeltaan samanarvoisten tehtävien välillä, selvityksessä sanotaan. Töiden samanarvoisuutta arvioitaessa merkitsevät esimerkiksi osaaminen, vastuu, kuormitus ja työolot.

Tasa-arvo- ja työsopimuslakiin ehdotetaan muutoksia ja lisäyksiä

Julkisella sektorilla yksittäisten työntekijöiden palkkatiedot ovat julkisia, mutta yksityisellä puolella palkkojen vertailu on tehty tarpeettoman vaikeaksi, selvityksessä sanotaan.
Vertailun helpottamiseksi selvityssä ehdotetaan muutoksia tasa-arvo- ja työsopimuslakiin. Esimerkiksi työnantajalta pitäisi edellyttää palkkaerojen selvittämistä nykyistä matalammalla kynnyksellä, selvitys ehdottaa.
– Tällä hetkellä tasa-arvolaki edellyttää, että palkkaerojen syitä ja perusteita on selvitettävä vain siinä tapauksessa, että palkkakartoitus tuo esiin ”selkeitä” eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, selvityksessä kirjoitetaan.
Lisäksi työntekijän pitäisi olla mahdollista saada paremmin tietoa muiden samanarvoista työtä tekevien palkoista.
– Palkkatietojen antamista koskevaa tasa-arvolain (pykälää) olisikin muutettava siten, että työntekijä voisi saada kaikki tarpeelliset tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida, onko palkkasyrjinnän kieltoa noudatettu. Tämä pitäisi sisällään verrokin tai verrokkien palkkatiedot.
Lisäksi työsopimuslakiin voitaisiin selvityksen mukaan lisätä säännös, joka antaisi työntekijälle oikeuden saada toisen työntekijän palkkatiedot, ellei tämä ole sitä erikseen kieltänyt.
– Työnantajalla (olisi) velvollisuus luovuttaa työntekijän palkkatiedot henkilökohtaisen suorituksen perusteella tai muutoin henkilökohtaisesti määräytyneestä palkan osasta, sijoituspalkkausluokasta tai vaativuusryhmää vastaavasta palkasta taikka muusta mahdollisesta palkkauksen osasta sekä palkan kokonaismäärästä.

Palkkaratkaisuista kertominen voi olla työantajalle kiusallista

Selvityksen mukaan jo nykylainsäädäntö mahdollistaisi nykyistä avoimemman keskustelun palkoista. Palkkausta koskevien ratkaisujen perustelu voi kuitenkin tuntua osasta työnantajia ja työntekijöitä kiusalliselta.
– Ratkaisuna ei kuitenkaan ole palkka-avoimuuden vähentäminen, vaan sen lisääminen, jotta palkkatietämys, palkkatyytyväisyys ja yleinen työtyytyväisyys ja sitä kautta työn tuloksellisuus voivat lisääntyä.
Selvitys ehdottaakin, että palkoista puhutaan työnhakijoille, uusille työntekijöille ja työntekijöille työsuhteen aikana.
– Työntekijöitä rohkaistaan puhumaan palkoistaan ja julkaisemaan niitä työnantajan tarjoamalla alustalla esimerkiksi intranetissä, selvitys ehdottaa.
Selvityksessä annetaan neuvoja myös työehtosopimusosapuolille. Työmarkkinakeskusjärjestöjen tulisi selvityksen mukaan kiinnittää huomiota muun muassa siihen, että luottamusmiehet saavat työehtosopimuksissa määritellyt palkkatiedot sukupuolittain eriteltyinä. Lisäksi palkkausjärjestelmästä neuvoteltaessa palkkatilastoja pitäisi tarkastella sukupuolittain eriteltynä.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic