Lounais-Häme

Selvitys: Sisäilmaan liittyvät oireet yleisempiä työpaikalla kuin kotona

Sisäilmaoireita koetaan useammin töissä kuin kotona, mutta tarkkaa syytä tälle ei tiedetä. Kuva: Markku Tanni, arkisto

Noin joka viides työikäinen nainen ja joka kymmenes työikäinen mies kokee saaneensa oireita työpaikkansa sisäilmasta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Työpaikoilla oireilua on huomattavasti enemmän kuin kotona. Eniten oireita koettiin hoito- ja opetusalalla kunnissa.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton laatimasta SisäNyt-selvityksestä. Selvityksessä tarkastellaan sisäilman laatua sekä siihen liitettyjen terveyshaittojen nykytilaa ja kehitystä yksityisessä ja julkisessa rakennuskannassa Suomessa ja vertailumaissa.

Selvityksestä käy ilmi myös, että vaikka oireilu on lisääntynyt, ei oireilua aiheuttavien, raportoitujen olosuhdehaittojen määrä ole lisääntynyt.

Pelkkien sisäilmastokyselyjen avulla ei kuitenkaan pystytä arvioimaan, miksi oireilu on lisääntynyt. Jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää, miksi oireilu on selvästi yleisempää työpaikoilla kuin kodeissa ja millainen merkitys työpaikan ja kodin ilman epäpuhtauksilla sekä muilla sisäympäristötekijöillä on oireilun taustalla.

 

Uusimmat

Näkoislehti

24.9.2020

Fingerpori

comic