Lounais-Häme

Selvityshenkilö vaatii useita lakimuutoksia digipalveluihin – "Digitaalinen eriarvoistuminen tulee estää"

Selvityshenkilö, professori Kalle Määttä vaatii useita muutoksia digipalveluita ohjaavaan lainsäädäntöön.

Lakimuutokset ovat hänen mielestään tarpeen, jotta digitaaliset palvelut olisivat saavutettavissa ensisijaisesti ja jotta sähköinen asiointi julkisen hallinnon palveluissa olisi kustannustehokasta.

-Lainsäädäntöä on virtaviivaistettava ja selkeytettävä kaikilla rintamilla samalla kun viranomaisten erityistarpeet otetaan huomioon. Kannustimet ja informaatio-ohjaus ovat myös tarpeen, Määttä painottaa.

Valtiovarainministeriö asetti huhtikuussa Lapin yliopiston oikeustaloustieteen professori Kalle Määtän selvityshenkilöksi. Hänen tehtävänään oli tunnistaa digitaalisia palveluja ohjaavan lainsäädännön muutostarpeet sekä selvittää julkisen hallinnon asiointimenettelyjä.

Määttä luovutti selvityksen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.) torstaiaamuna Helsingissä.

Anu Vehviläinen pitää seurantaa eriarvoisuudesta perusteltuna

Selvityksen erityisenä kohteena oli laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) eli asiointilaki.

Määttä nosti huomion kohteeksi myös laajan joukon sähköistä asiointia koskevaa erityislainsäädäntöä.

Määttä suosittaa, että kansalaisia ei velvoitettaisi ensisijaisesti digitaaliseen asiointiin ja viestinvälitykseen viranomaisten kanssa.

-Haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten digitaalinen eriarvoistuminen tulee estää.

Anu Vehviläinen pitääkin perusteltuna suositusta, että Suomessa käynnistetään seuranta digitaalisesta eriarvoisuudesta.

-Seuranta ei voi jäädä vain seurannaksi, vaan yhteiskunnalla on oltava myös keinoja puuttua eriarvoistumiseen, Vehviläinen toteaa.

Hän korostaa, että on yhteiskunnan tehtävä tarjota ihmisille monipuolisesti tukea ja apua sähköisten palveluiden käyttöön.

-Digitalisaation hyväksyttävyyden kannalta on olennaista, että kansalaiset kokevat sähköisten palveluiden olevan heille hyödyksi omassa arjessaan olipa kyse viranomaisasioinnista, työtehtävien hoidosta tai vapaa-ajan käytöstä.

Suomessa aloittaa vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto

Suomessa aloittaa vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirasto. Kalle Määtän mukaan virasto olisi jo saatava nyt mukaan alan lainsäädännön valmistelutyöhön.

-Sen tulisi tehdä aloitteita sähköisen asioinnin edistämiseksi ja asiointia rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi.

Määttä suosittaa, että sähköistä viranomaisasiointia koskevan uudistuksen linjauksista olisi sisällytettävä maininnat tulevaan hallitusohjelmaan.

Määtän mukaan lainsäädännön valmistelutyö on käynnistettävä tulevan vaalikauden alussa, mikäli tavoitteena on saavuttaa digitaalisen ensisijaisuuden tavoitteet vuoteen 2022 mennessä.

-Samalla on seurattava, miten pienet kunnat selviytyvät asetetuista tehtävistä ja miten varsinkin pienimmät yritykset suoriutuvat sähköisestä asioinnista, sekä vaikuttavatko lainsäädäntö- ja muut toimet digitaaliseen eriarvoisuuteen.

Ministeriöiden uudistettava oman alansa lainsäädäntöä

Valtiovarainministeriö saattaa selvitystyön tiedoksi oikeusministeriölle, missä sähköiseen asiointiin vaikuttavien hallinnon yleisten menettelysäännösten uudistaminen arvioidaan.

Lisäksi kunkin ministeriön vastuulla on nyt arvioida ja uudistaa omaa toimialaansa koskevaa lainsäädäntöä.

Selvityspyynnön taustalla oli hallituksen 29.1.2018 tekemä linjaus digitaalisten palvelujen ja toimintatapojen vuoteen 2022 tähtäävästä tavoitetilasta.

Sen mukaan viranomaiset ovat velvoitettuja tarjoamaan kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille ensisijaisena vaihtoehtona saavutettavia ja laadukkaita digitaalisia palveluja.

Hallituksen tavoitteen mukaan viranomaisten on järjestettävä henkilön asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvä viestintä ja asiointi niin, että asiakkailla on aina käytettävissä sähköinen kanava. ·

 

Uusimmat

Fingerpori

comic