Lounais-Häme

Seudullinen kotouttamisohjelma kokoaa maahanmuuttajien palvelut yhteen

Forssan seudun kunnat ovat täyttämässä lakisääteisen velvollisuutensa laatia kotouttamisohjelma maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Ohjelma tarjoaa laajan katsauksen koko maahanmuuttoon.

Ohjelma ei ole mikään opas maahanmuuttajille eikä viranomaisten käyttöön suunnattu ohjekirja tai toimintaohje vaan laaja katsaus, jonka läpikäymällä hahmottuu hyvin monialainen kuva tarjolla olevista palveluista sekä niiden kehitystarpeista. Ohjelma sisältää myös hyödyllisen sanakirjan maahanmuuton keskeiseen käsitteistöön.

Tällä hetkellä Forssassa on noin 200 turvapaikanhakijaa. Kunnat ovat tehneet tämän vuoden kuluessa omat päätöksensä kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta.

Humppila on sitoutunut ottamaan kiintiöpakolaisina kaksi perhettä tai enintään 10 henkilöä, Forssa, Tammela, Jokioinen ja Ypäjä kukin yhden perheen tai viisi henkilöä vuodessa.

Maahanmuuttajia Forssan seudulla asui tuoreimman vuodelta 2015 olevan tilaston mukaan 736 henkilöä, kun vuonna 2005 heidän määränsä oli 367 henkilöä.

Kotouttamisohjelmasta halutaan väline kotouttamisen paikallisen sisällön suunnitteluun ja monialaisen viranomaisten ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittämiseen.

Ohjelma on laadittu vuosiksi 2017–2020 seudun kotouttamisverkoston toimesta, ja sen käytännön kokoajana on ollut Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä maahanmuuttokoordinaattori Milla Elo.

Hän arvioi seudun maahanmuuton profiilin olevan muutoksessa. Kun aikaisemmin maahanmuuton päävirrat olivat opiskelu, työperäinen maahanmuutto ja avioliiton kautta paikkakunnalle ulkomailta muutto, ovat nyt keskiössä kiintiöpakolaisten vastaanottaminen ja perheiden yhdistäminen.

-Nyt maahan tulevilla kiintiöpakolaisilla tai turvapaikanhakijoilla ei ole kielitaitoa eikä sosiaalista verkostoa tukena kuten esimerkiksi työperäisessä maahanmuutossa. Tilanne on aivan erilainen, Elo sanoo.

Ohjelman keskeisiin tavoitteisiin kuuluu yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen. Maahanmuuttajat ja eri kansalaisuudet nähdään usein homogeenisenä ryhmänä, joihin liitetään erilaisia stereotypioita.

Kehittämismahdollisuuksia nähdään työntekijöiden monikulttuurisen osaamisen kehittämisessä, maahanmuuttajien kielenoppimisen tehostamisessa, syrjintään puuttumisen tehostamisessa, maahanmuuttajien yhteiskunnallisen tiedon lisäämisessä ja maahanmuuttajien luonnollisten tukiverkostojen rakentamisessa. Tässä työssä nähdään kolmannella sektorilla merkittävä asema FSHKY:n kotouttavan sosiaalityön lisäksi.

Kehitettävää nähdään myös mm. asumistoimijoiden verkoston kehittämisessä, sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedottamisessa maahanmuuttajille, maahanmuuttajien omaehtoisen terveyden edistämisen tukemisessa ja maahanmuuttajaperheiden vuorovaikutuksen ja kasvatuksen tukemisessa.

Keskeisellä sijalla on myös koko opetussektorin kenttä perusopetuksesta lukio- ja ammattikoulutukseen oppilashuoltoineen ja opintotukineen. Faktia suunnittelee ja järjestää seudun yrityksille ja organisaatioille räätälöityä koulutusta maahanmuuttajille.

Forssan kaupunginhallitus ja Tammelan sekä Jokioisten kunnanhallitus käsittelivät kotouttamisohjelmaa eilisessä kokouksessaan. Tänään asia on esillä Ypäjän kunnanhallituksessa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti