Lounais-Häme

Seudullisen vesiyhtiön tarve kasvussa

Portaan ja Ojaisten Vesihuolto oy ja Liesjärven Vesi oy ovat esittäneet Tammelan kunnalle jätevesijärjestelmien kehittämistä kylissä.

Ykkösvaihtoehtona esitetään siirtoviemärin rakentamista Liesjärven ja Portaan kylien välille sekä jätevesien johtamista Portaasta edelleen Riihivalkamaan, josta jätevedet johdettaisiin edelleen Forssan jätevesipuhdistamoon olemassa olevan jätevesiverkoston kautta.

Tämä edellyttäisi, että pitkään suunniteltu vedenotto Kellarimäestä Portaasta aloitettaisiin ja puhtaan veden runkolinjat rakennettaisiin Portaasta Liesjärvelle ja varsinainen runkoputki Portaasta Riihivalkaman kautta Forssaan.

Lupaehtojen mukaan vettä Kellarimäestä voitaisiin nostaa 700 kuutiometriä vuorokaudessa.

Jätevesiverkoston yksin kaivaminen maahan ei ole taloudellisesti kannattavaa vaan se pitäisi toteuttaa laajemman vesiremontin osana.

Toisena vaihtoehtona esitetään uuden jätevesipuhdistamon rakentamista Liesjärven ja Portaan välille ja tarvittavien putkistojen rakentamista kylien välille.

Portaan ja Ojaisten Vesihuolto ja Liesjärven Vesi järjestivät vesiasioista yhteisen tilaisuuden Eräkeskus Metsäkouluntien tiloissa joulukuussa, jossa esityksestä Tammelan kunnalle päätettiin.

Eräkeskuksen yrittäjä Heikki Tapani sanoo, että nykyinen Liesjärven vedenpuhdistamo tulisi saada pois eräkeskuksen rannasta, koska se aiheuttaa muun muassa hajuhaittoja. Rannassa on myös vedenottamo. Tapani arvioi puhdistamon olevan teknisesti tiensä päässä.

Markku Hakala Portaan ja Ojaisten Vesihuolto oy:stä toivoo, että ongelmiin löytyisi nopeasti toteutuskelpoinen ratkaisu. Nyt asian kanssa on jo palloteltu jo vuosia.

Hakala sanoo, että kylien rahat eivät tule riittämään yksin edes jätevesiverkostojen rakentamiseen vaan nyt tarvitaan laajemmat hartiat.

Lähitulevaisuudessa on selvitettävä, kuinka laajasti kylissä ollaan valmiit sitoutumaan hankkeiden toteuttamiseen.

Tammelan tekninen johtaja Hannu Jalava sanoo puhtaan veden runkolinjan ja jätevesiputken rakentamisen maksavan Portaasta Riihivalkamaan vuonna 2013 tehtyjen suunnitelmien mukaan noin 3,6 miljoonaa euroa ja Portaan ja Liesjärven välisen runkolinjan jätevesiputkineen noin 600000 euroa.

Jalavan mukaan Liesjärven puhdistamo on ajanmukainen ja pudistuskyvyltään lupaehdot täyttävä korkeasta iästään huolimatta.

-Kovin nopeasti asioita ei voida ratkaista, koska jos päädytään Portaan ja Liesjärven kylien yhteisen jätevesipuhdistamon toteuttamiseen, se tarvitsee todennäköisesti ympäristöluvan. Sen saaminen voi kestää pitkään. Paras vaihtoehto olisi, että vesiasioita alkaisi hoitaa seudullinen yhtiö, koska aika on ajanut ohitse pienistä vesiyhtiöistä. Vesiasioihin tarvitaan jatkossa leveämmät hartiat, Jalava sanoo.

Jalavan mukaan suuremmilla toimijoilla on osaavampaa porukkaa ja ammattitaitoa hoitaa yhä haastavammiksi muodostuvat vesiasiat. Pienissä vesiyhtiöissä asioiden hoito voi olla osin myös talkootyön varassa. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic