Lounais-Häme

Seuraa ja apua ikäihmisille jo 20 vuotta

Hämeentie viidessä kuuluu puheensorina ja tuoksuu kahvi. Tällä viikolla 20 vuotta täyttävä vapaaehtoistyön keskus Ystävän Kammari tarjoaa kokoontumispaikan ikäihmisille ja nuoremmillekin. Ideana on tukea ikäihmisten kotona asumista.

-Tärkein tehtävämme on saada iäkkäät liikkumaan kodeistaan. Minulla on ollut missio, että myös juuri eläkkeelle jääneet pitäisi saada toimintaan mukaan. Meillä on paljon toimintaa ja innostuneita vapaaehtoisia tarvitaan aina, puheenjohtaja Ritva Aho linjaa.

Olennainen osa Ystävän Kammarin toimintaa ovat ikäihmisille tarjottavat palvelut. Niitä ovat aamuinen turvapuhelu Aamukorva, kaupassakäyntipalvelu ja ystäväpalvelu.

-Aamukorva on palveluna ihan poikkeuksellinen, sellaista ei juuri ole muualla. Siinä ikäihmiselle soitetaan aamulla ja kysellään kuulumiset, Aho sanoo.

Kaukaisin Aamukorva-puhelu soitetaan Ouluun asti.

Kauppakassi-palvelu tuo ostokset kaupasta kotiin ja ystäväpalvelusta saa kaverin ulkoilemaan tai vaikka sairaalakäynnille saattajaksi.

-Tarjoamme täydentäviä palveluita, joissa vapaaehtoisia tarvitaan paljon. He toimivat ystävinä, saattajina, apuna uloslähtöön, juttukavereina tai saattajina sairaalakäynneillä. Usein meille soitetaan kotihoidosta ja kysytään vapaaehtoisia. Käymme myös palvelutaloissa. Esimerkiksi Tyykissä lakataan kynsiä ja laitetaan hiuksia, toiminnanohjaaja Sari Junttila-Alho kertoo.

Parhaimmillaan ystävätoiminnasta syntyy pitkiä, vuosia kestäviä ystävyyssuhteita.

 

Kaikkia yksinäisiä yhdistys ei kuitenkaan vielä tavoita. Aho ja Junttila-Alho kaipaavatkin uudenlaista, etsivää vanhustyötä. Sitä tarvittaisiin yhä useamman avun tai seuran tarpeessa olevan tavoittamiseen.

-Kotiin yksin jäävät ovat meidän huoli, täältä saisi vertaistukea ja seuraa. Kun aloitin täällä kaksi vuotta sitten, tämä ihmisten lämpö oli itsellenikin yllätys, Aho sanoo.

Kaikki tarvitsevat eivät osaa hakea apua.

-Moni saattaa olla arka lähtemään kotoa tai ei halua olla vaivaksi. Etsivä vanhustyö olisi tarpeen heidän tavoittamiseensa. Siinä, miten siihen saadaan resursseja ja miten se toteutetaan, on pähkinää purtavaksi, Junttila-Alho sanoo.

Viime vuonna kävijöitä Ystävän Kammarissa oli kaikkiaan 9500. Toiminnan ytimessä ovat vapaaehtoiset. Suuri haaste on se, mistä heitä löytyy mukaan.

-Vapaaehtoisista on nykyään kova kilpailu, Junttila-Alho sanoo.

Haastetta toimintaan tuo myös se, että palkkatukea on entistä vaikeampi saada. Yhdistyksen palveluista Kauppakassi toimii juuri palkkatukihenkilöiden voimin. Tuen määrä on kuitenkin laskenut ja palvelua on rahoitettu osin yhdistyksen omin varoin. Palkkatukihenkilöiden määrä on pudonnut alle puoleen aiemmasta, eikä ensi vuoden tilanteesta ole vielä tietoa.

-Palkkatukiehdot muuttuvat joka vuosi, ja TE-keskuksen linja on kiristynyt, eikä palkkatukihenkilöitä ole saatu enää samassa suhteessa kuin aiemmin. Määrää ei myöskään tiedä etukäteen, mikä hankaloittaa suunnittelua. Toistaiseksi olemme saaneet Kauppakassi-palvelun sitä tarvitseville, mutta jos tuen määrä ei nouse entiselleen, on meidän pakko miettiä vaihtoehtoja, Junttila-Alho pohtii.

 

Ystävän Kammari -toimintaa pyörittää Forssan seudun palvelukammari ry -yhdistys. Se toimii kattojärjestönä yli kahdellekymmenelle yhdistykselle ja tarjoaa käyttöön muun muassa tilat.

Toimintaa rahoittavat Forssan kaupunki, seurakunta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.

FL

 

Ystävän Kammari
Vapaaehtoistyön keskus Hämeentiellä.Kahvila, lounas, kuukausittain vaihtuvaa ohjelmaa, taidenäyttely sekä työ- ja kokoustiloja.Ikäihmisille tarjolla on muun muassa turvasoitto-, kaupassakäynti- sekä ystäväpalvelu.Viime vuonna Aamukorva-turvasoittoja tehtiin 85 kappaletta viikossa,, Kauppakassi-palvelussa asiakkaita oli 75.Kävijöitä viime vuonna yhteensä 9500.Toimii pääosin vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2016 vapaaehtoisia oli mukana 54.Toimintaa pyörittää Forssan Seudun Palvelukammari ry, jonka alla toimii yli 20 eri yhdistystä.Rahoittajna Forssan kaupunki, seurakunta sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic