Lounais-Häme

Seurakunta säästää ja sopeuttaa

Forssan seurakunta kamppailee samojen ongelmien kanssa kuin alueen kunnatkin. Jäseniä tulisi palvella niin kattavasti kuin mahdollista, vaikka väki vähenee ja verotulot laskevat.

Seurakunnan talousjohtaja Raila Joki arvioi, että kuluvasta vuodesta on tulossa seurakunnalle alijäämää noin 200000 euroa.

-Onneksi meillä on lihavilta vuosilta kertynyttä rahaa taseessa. Sillä voimme kattaa alijäämän.

Osan alijäämästä selittää kehno verokertymä. Ansio- ja pääomatuloveroja seurakunta sai tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä 0,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

Joki toteaa, että tuloveron kertymä laskee edelleen. Kilpailukykysopimuksessa sovitut palkansaajien verohelpotukset vaikuttavat suoraan seurakunnan verotuloihin.

-Vähennys on seurakunnan verotulojen osalta huomattava. Ansiotaso ei todennäköisesti Forssassa nouse ensi vuonna, Joki sanoo.

Yhteisöveron osuus on myös laskeva. Lakimuutoksen vuoksi seurakunnat saavat kuitenkin jatkossa yhteisöveron sijaan valtionosuutta. Tämä tasoitti tilannetta tänä vuonna siten, että lokakuun loppuun mennessä yhteisöveron ja valtionosuuden määrä kasvoi 1,2 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna.

Heikosta verokertymästä huolimatta kirkkovaltuusto päätti pitää ensi vuoden tuloveroprosentin ennallaan 1,4 prosentissa.

-Vuoteen 2023 ulottuvassa tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi, että veroprosentti pysyy nykyisellään koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelma on laadittu vuonna 2014, Joki kertoo.

Seurakunta on Joen mukaan tehnyt varovaista sopeutusta menoihin jo pitkään. Henkilöstön määrä on hiljalleen pienentynyt, koska kaikkiin tehtäviin ei palkata uutta väkeä sitä mukaa kuin edelliset jäävät eläkkeelle. Toiminnan säästöt näkyvät esimerkiksi kerhotoiminnan supistumisena.

-Meiltä on jäänyt kaksi työntekijää eläkkeelle tänä vuonna ja joulukuussa jää kolmas. Viestintäsihteerin tehtäviin ei ainakaan heti palkata uutta tekijää, Joki antaa esimerkin henkilöstöratkaisuista.

Talousjohtaja on tyytyväinen siitä, että sopeutustoimet ovat olleet riittävät. Henkilöstöä ei ole tarvinnut lomauttaa, eikä irtisanomisiin ole jouduttu turvautumaan.

Vakavaraisella seurakunnalla on myös jonkin verran omaisuutta turvanaan. Tätä on maltillisesti myyty, mikäli sopivaa omaisuutta on vapautunut käytöstä.

Viimeksi seurakunta myi liikekiinteistön Matkun entisestä pankkitalosta. Kiinteistö myytiin yksityishenkilölle, tosin melko vaatimattomaan hintaan. Kiinteistön 13000 euron myyntihinnasta valtaosa on velkaa, joka siirtyi kaupan myötä uudelle omistajalle.

Aiemmin tänä vuonna seurakunta on myynyt yhden omistamansa asunto-osakkeen. FL

 

Prosentti muuttuu harvoin
Forssan ev.-lut. seurakunnassa tuloveroprosentti on myös ensi vuonna 1,4.Tuloveroprosentti on pysynyt samana vuoden 2007 alusta.Vuonna 2001 tuloveroprosentti nostettiin 1,4:ään ja vuosiksi 2002–06 1,5:een.Vuosina 1989–2000 veroäyri tuloveroprosentiksi muutettuna oli seurakuntayhtymässä 1,35.Kirkollisveron laskuksi arvioidaan ensi vuonna 3 prosenttia.Vuosien 2014–2023 seurakunnan taloussuunnitelmassa tuloveroprosentiksi on määritelty 1,4.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti