Lounais-Häme

Sijoitettujen nuorten jälkihuoltoa pitkitetään yli kaksinkertaiseksi – Lastensuojelun paineet kasvavat

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja nousee 21 vuodesta 25 vuoteen.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen johtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä muistuttaa, että nuorilla on erilaisia tarpeita. Kaikilla ei kuitenkaan ole erityistuen tarvetta enää 21-vuotiaana. Kuva: Seppo Pessinen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen johtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä muistuttaa, että nuorilla on erilaisia tarpeita. Kaikilla ei kuitenkaan ole erityistuen tarvetta enää 21-vuotiaana. Kuva: Seppo Pessinen

Lastensuojelun jälkihuoltoa pitkitetään merkittävästi. Ensi vuoden alusta lähtien kunnilla on velvollisuus tarjota kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille jälkihuollon palveluja aina 25 ikävuoteen asti.

Muutos yli kaksinkertaistaa jälkihuollon nykyisen keston. Tähän asti sitä on järjestetty korkeintaan 21-vuotiaille.

Uudistuksen tarkoitus on ehkäistä lastensuojelutaustaisten nuorten aikuisten syrjäytymistä.

 

Sosiaalityöntekijä Kristiina Antonius ja sosiaaliohjaaja Harri Pekkarinen Hämeenlinnan lastensuojelun jälkihuollosta pitävät uudistusta perusteltuna. Heidän mukaansa moni jälkihuoltonuori tarvitsee tukea vielä 21 ikävuoden jälkeenkin.

– Siinä vaiheessa se oma vastuunotto alkaa usein lisääntyä. Tähän asti jälkihuolto on loppunut monessa tapauksessa juuri silloin, kun asiat ovat ruvenneet nytkähtämään eteenpäin, ja työskentely on jäänyt sen takia keskeneräiseksi, Pekkarinen kertoo.

– Monesti jälkihuoltonuori alkaa opiskella vasta kaksikymppisenä tai vanhempanakin, joten jatkossa voimme olla siinä hyvinkin suurena tukena, samoin työllistymisessä.

Jälkihuolto pitää sisällään monenlaista apua, myös rahallista tukea. Asiakkaat saavat muun muassa ”itsenäistymisvaroja”. Opiskelevien jälkihuoltonuorten ei tarvitse nostaa opintolainaa, vaan he voivat saada toimeentulotukea.

Asiakasmäärän kasvu vaatii kunnilta lisäpanostuksia ennestäänkin kovilla olevaan lastensuojeluun. Monessa kunnassa ja kuntayhtymässä on ollut vaikeuksia saada sosiaalityöntekijöiden virkoja täyteen.

Kuva: Pekka Rautiainen
Sosiaalityöntekijä Kristiina Antonius ja  sosiaaliohjaaj Harri Pekkarinen pitävät uudistusta perusteltuna. HMoni jälkihuoltonuori tarvitsee tukea vielä 21 ikävuoden jälkeenkin. Kuva: Pekka Rautiainen

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen johtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä ei osaa vielä arvioida, paljonko jälkihuollon pidentäminen lisää lastensuojelun työtaakkaa.

– Nyt täytyy rauhassa katsoa ja miettiä, mitä ja millaista lisäresurssien tarvetta tämä uudistus loppujen lopuksi tarkoittaa, hän toteaa.

– Sinänsä tämä on hyvä ja tervetullut asia, joka turvaa nuoren itsenäistymistä ja elämään syrjään pääsemistä.

Forssan seudulla oli viime vuonna 35 jälkihuoltonuorta.

– Eri nuorilla on erilaisia tarpeita. Kaikilla ei ole erityistuen tarvetta enää 21-vuotiaana, Lammintausta-Mäkelä huomauttaa.

 

Jälkihuollon työmäärän kasvua kompensoinee jonkin verran se, että jälkihuollon palveluihin tulevien yli 21-vuotiaiden voi olettaa käyttävän aiempaa vähemmän kunnan muita sosiaalipalveluja.

Kunnalla on jälkihuoltovelvollisuus myös niistä nuorista, jotka on aikanaan sijoitettu jollekin muulle paikkakunnalle ja esimerkiksi opiskelevat kaukana lähtökunnasta.

Palvelu on kunnalle velvollisuus ja asiakkaalle oikeus. Toisin sanoen asiakas saa itse päättää, mitä tukea ottaa vastaan. Sitä pohditaan yleensä yhdessä lastensuojelun työntekijöiden kanssa. Jälkihuolto on määritelty laissa väljästi, eli kunnat saavat aika pitkälti itse päättää palvelun tarkemmasta sisällöstä,Hankalin vaihe on yleensä ensimmäinen vuosi, jolloin nuori on juuri tullut täysi-ikäiseksi.

 

Uudistus sisältää myös epäselvyyksiä, joihin alan ihmiset odottavat täsmennyksiä.

Yksi näistä on lakiin ilmaantunut ristiriita: Lastensuojelulain mukaan kuntien velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy viiden vuoden kuluttua sijoituksen päättymisestä. Sijoitus päättyy viimeistään nuoren täysi-ikäistyessä ja jälkihuoltovelvoite näin ollen viimeistään nuoren täyttäessä 23.

Neuvotteleva virkamies Annika Parsons sosiaali- ja terveysministeriöstä vahvistaa, ettei tätä ilmeistä ristiriitaa ollut huomioitu eduskunnan hyväksymässä lakialoitteessa.

– Pykälää joudutaan korjaamaan ministeriön toimesta ennen lain voimaantuloa.

Epäselvää on sekin, voivatko entisetkin alle 25-vuotiaat asiakkaat palata uuden lain myötä takaisin jälkihuollon piiriin. FL

Jälkihuolto estää syrjäytymistä

Jälkihuolto on kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten tukemista sijoituksen päättymisen jälkeen.

Sijoitus päättyy viimeistään nuoren täysi-ikäistyessä.

Eduskunta hyväksyi viime kuussa lakiuudistuksen, jolla kuntien velvollisuutta tarjota sijoituksessa olleille nuorille jälkihuoltopalveluja jatketaan 21 ikävuodesta

25 ikävuoteen asti.

Uudistus tulee voimaan ensi vuoden alusta. Presidentti vahvisti lain perjantaina.

Jälkihuollon pääasiallinen tarkoitus on vähentää nuoren riskiä syrjäytyä.

Apua ja rahaa

Jälkihuolto sisältää mm.:

apua asunnon hankkimiseksi

tukea koulutukseen ja työllistymiseen

taloudellista tukea asumiseen, koulutukseen ja muihin itsenäistymiseen liittyviin menoihin

opastusta arjessa selviytymiseen

ohjaamista yhteiskunnan muihin palveluihin

harrastus-, loma- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoamista

Uusimmat

Näkoislehti

27.5.2020

Fingerpori

comic