Lounais-Häme

Sipilä tyytyväinen työmarkkinoiden "välirauhaan", esitys annetaan jo marraskuussa

Helsinki
26.10.2018, 18:17

Kotimaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tyytyväinen, että palkansaajakeskusjärjestöt tarttuivat hallituksen kompromissiesitykseen irtisanomiskiistassa. Ne saivat käsittelynsä pohjaksi sekä uusitun lakipykälän että esityksen keskeisen sisällön perusteluineen.
Sipilä sanoi maakuntamatkaltaan Kainuussa, että ensi viikolla aletaan työstää esityksen yksityiskohtaisia perusteluita virkamiesvoimin. Työmarkkinajärjestöt kutsutaan käymään läpi perusteluja kolmikantaisesti yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten kanssa.
Aikataulu on nopea. Hallitus aikoo antaa esityksen eduskunnalle marraskuun alkupuoliskolla, Sipilä kertoi.
Sipilän mukaan uusi esitys täyttää hallituksen tavoitteen alentaa työllistämisen kynnystä pienissä yrityksissä.
– On meidän käsityksemme, että lakipykälän muuttaminen tähän muotoon, ilman sitä täsmällistä henkilömäärää täyttää tämän tavoitteen. Ongelma on kaikista pienimmissä yrityksissä, ja hallituksen lähtökohta on ollut koko ajan, ettei oikeuskäytännön muutoksia lähdetä tavoittelemaan muiden yritysten osalta, Sipilä sanoi.
Työmarkkinajärjestöt ovat ilmoittaneet keskeyttävänsä työtaistelutoimiaan, mutta lopullisia lopettamispäätöksiä saadaan vielä odottaa, kunnes keskusjärjestöjen jäsenjärjestöt tekevät päätöksiään. Sipilän mielestä pääasia on, että työmarkkinoille on saatu nyt välirauha.

Liitot keskeyttävät työtaistelutoimiaan

Teollisuusliitto ilmoittaa lopettavansa kaikki työtaistelutoimet puutuote- ja erityisalojen sektoreilla lauantaina aamukuudelta. Liitto myös pidättäytyy uusista työtaistelutoimista toistaiseksi. Suunnitteilla oli, että liitto olisi jatkanut toimia muilla aloillaan kahden tulevan viikon aikana.
SAK:n hallitus suositteli aiemmin, että järjestön jäsenliitot ottaisivat hallituksen sovintoesityksen irtisanomiskiistassa omaan käsittelyynsä.
Teollisuusliiton hallitus käsittelee sovintoesitystä tiistaina ylimääräisessä kokouksessa ja päättää samalla jatkotoimenpiteistä.
Työnantajia edustavan Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle oli toiveikas, että viikkoja jatkunut riita irtisanomisperusteista nyt ratkeaa.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ilmoitti, että sen hallitus käsittelee asiaa lähipäivinä ja ottaa kantaa, voidaanko poliittiset työtaistelut keskeyttää. JHL lakkoili alkuviikkona, mikä vaikutti valituissa kunnissa siivoukseen, kiinteistöhuoltoon, ruokapalveluihin ja liikunta- ja kulttuuritoimeen.
– Mikäli emme saa selkeitä perusteluita, millainen irtisanomissuoja olisi uuden lain myötä, arvioimme työtaistelujen tarpeellisuutta uudelleen, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine varoitti.

PAM ja Pro keskeyttävät

Myös Palvelualojen ammattiliitto PAM jäädyttää työtaistelutoimensa toistaiseksi.
– Uusi esitys on lakitekstiltään aiempaa parempi ja arvioiden mukaan lähinnä vahvistaisi nykylain tulkintakäytännöt. Perustelutekstit ovat kuitenkin vielä avoinna ja edellytämme, että ne valmistellaan kolmikantaisesti, sanoi puheenjohtaja Ann Selin PAMin tiedotteessa.
Vartiointialan työtaistelu kuitenkin jatkuu, koska siinä kysymys on työehtosopimusneuvotteluista eikä irtisanomiskiistasta.
Samoilla linjoilla oli Ammattiliitto Pro, joka ilmoitti keskeyttävänsä heti kaikki meneillään olevat työtaistelutoimet. Puheenjohtaja Jorma Malinen totesi, että sovintoesitys tarjoaa mahdollisuuden tilanteen ratkaisemiseksi.
Pro on tällä viikolla järjestänyt työnseisauksen, joka koskee nimettyjä yrityksiä muun muassa mekaanisessa metsäteollisuudessa. Lisäksi sillä on ollut teollisuusalojen toimihenkilöiden ylityökielto.

Ertolta moitteita

STTK:lainen toimihenkilöliitto Erto katsoo, että hallituksen esitys irtisanomiskiistan ratkaisemiseksi ei ole vielä riittävän selkeä. Erton hallitus valmistautuu mahdollisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jos neuvotteluratkaisua ei synny.
Esityksen sisällöstä tehdään lisäselvityksiä. Työtaistelutoimien suunnittelua jatketaan, jos selvityksissä ilmenee, ettei esitystä voida hyväksyä.
– Vastuu rauhan palauttamisesta on kuitenkin maan hallituksen, varoitti Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.
Ennen mahdollisen lakkopäätöksen tekemistä Erto järjestää jäsenkyselyn.

Lainsäädännön arviointineuvosto pitää irtisanomisesitystä puutteellisena

Hallituksen esitys niin sanotuksi irtisanomislaiksi on puutteellinen ja tulkinnanvarainen, lainsäädännön arviointineuvosto arvioi. Sen mukaan säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttaisi lain tulkintaan liittyvää epävarmuutta vielä pitkään.
Arviointineuvosto on tehnyt arvioinnin irtisanomisesityksestä, jossa irtisanomisen helpottaminen koskisi enintään kymmenen henkeä työllistäviä yrityksiä. Torstaina tehdyssä kompromississa selkeää rajaa ei ole, mutta pienissä yrityksissä kynnys irtisanomiseen olisi alempana kuin suurissa.
Arviointineuvoston mukaan hallituksen esitysluonnos on puutteellinen hyvien lainvalmistelukäytäntöjen näkökulmasta. Neuvoston mukaan muita vaihtoehtoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ei ole arvioitu.
Arviointineuvosto pitää hyvänä, että esityksessä on käsitelty monipuolisesti esityksen vaikutuksia. Erityisen ansiokkaana arviointineuvosto pitää tutkimustiedon hyödyntämistä työllisyysvaikutusten arvioimiseksi ja tutkimustuloksiin liittyvien epävarmuuksien tuomista esiin.
Esityksessä pitäisi arviointineuvoston mukaan arvioida tarkemmin yrityskokoon perustuvaan irtisanomiskynnykseen, sukupuoleen, työttömyysturvaan sekä työntekijän järjestäytymiseen liittyvien seikkojen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen.
Työ- ja elinkeinoministeriö toimitti viime viikolla lainsäädännön arviointineuvostolle arvioitavaksi lakiluonnoksen irtisanomisen helpottamisesta pienissä yrityksissä. Sen jälkeen hallitus teki palkansaajakeskusjärjestöille torstaina kompromissiehdotuksen, johon järjestöt ovat vastanneet tänään. Ammattiliitot ovat vastustaneet irtisanomislakia työtaistelutoimilla.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic