Lounais-Häme Ypäjä

Sivistysjohtajan tehtävä tulee hakuun Ypäjällä – viranhoitoon yhdistetään myös kirjastonjohtajan tehtävät

Sivistysjohtajan virkaan yhdistetään kirjastonjohtajan tehtävät. Yläkoululla on jatkossa oma rehtori.
Ypäjän kirjastotoimea on johtanut vuodesta 2011 väliaikainen kirjastonjohtaja. Jatkossa kirjastonjohtajan määräaikaisuudelle ei ole enää perustetta, todetaan kunnanhallituksen pöytäkirjassa.

Ypäjän sivistysjohtajan ja kirjastonjohtajan virat yhdistetään vuoden vaihteessa. Ypäjän kunnanhallitus myönsi täyttöluvan yhdistelmäviralle pitkän keskustelun päätteeksi ja päätti, että sivistyslautakunta voi käynnistää viranhaun.

Uusi sivistystoimenjohtaja aloittaa nykyisen sivistystoimenjohtajan Heikki Vainion siirtyessä eläkkeelle. Vainio on toiminut johtovirkansa lisäksi Kartanon koulun rehtorina. Tästä syystä kunnanhallitus myönsi täyttöluvan myös rehtorin virkaan ja antoi sivistyslautakunnalle tehtäväksi asettaa virka haettavaksi.

Nykyään Ypäjän kirjastotoimea johtaa va. kirjastonjohtaja. Hänet on valittu tehtävään viranhaltijapäätöksellä seitsemän vuotta sitten määräajaksi siihen saakka, kunnes valittava kirjastotoimesta vastaava viranhaltija ottaa viran vastaan.

Perusteena viran määräaikaisuudelle oli, että väliaikaisen viranhaltijan tehtäviin kuului Jokiläänin kuntien yhteisen kirjastohankkeen selvittäminen. Hanke päättyi eikä yhteistä kirjastolaitosta perustettu, joten määräaikaisuudelle ei ole enää perustetta, todetaan kunnanhallitukselle tehdyssä esityksessä.

Kunnanhallituksen esittelijä, kunnanjohtaja Sam Vuorinen teetti sivistystoimella laskelmat kaikista eri vaihtoehdosta sivistystoimenjohtajan viran toteuttamiseksi. Edullisimmiksi vaihtoehdoiksi nousi johtajaviran yhdistäminen joko rehtorin, varhaiskasvatusjohtajan tai kirjastonjohtajan virkoihin. Näistä sivistysjohtaja-kirjastonjohtaja -yhdistelmä oli ainoa, jonka laskettiin alentavan kunnan nykyisiä viranhoidosta aiheutuvia kuluja.

Vuorisen mukaan keskeinen peruste on myös viranhoidon toiminnallinen vaikutus.

– Kirjastotoimenjohtajalla on ainoastaan kaksi alaista, eikä hänellä ole jatkuvaa valvontavastuuta ja -velvoitetta alaikäisistä lapsista ja nuorista. Kun koulussa ja varhaiskasvatuksessa ovat omat toimipaikkakohtaiset esimiehensä, substanssiosaaminen on sivistystoimessa riittävällä tasolla. Pienessä kunnassa viranhaltijoiden keskinäinen vuorovaikutus ja asioiden selvittäminen on varmasti helpompaa kuin suuremmissa kunnissa, Vuorinen sanoo.

Sivistystoimenjohtajan tulevaa toimenkuvaa on pohdittu kesästä lähtien virkamiesjohdossa ja sivistyslautakunnassa. Vaihtoehtoja on ollut useita yhdestä sivistysjohtajan virasta ostopalveluna hankittavaan viranhoitoon.

Syyskuussa sivistyslautakunta esitti, että sivistystoimenjohtajan virka toteutetaan jatkossa yhdistelmätehtävänä nykyisellä sivistystoimenjohtaja-rehtori -mallilla. Tarkemmat laskelmat eri vaihtoehdoista valmistuivat tämän jälkeen. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

28.2.2020

Uusimmat