Lounais-Häme

Skeittipuisto pitää tiukasti pintansa forssalaisten toivelistalla: Liikuntasihteeri: "Kyllä nämä tulokset ovat ilman muuta neuvoa-antavia"

Forssalaiset toivovat parempia mahdollisuuksia omatoimiseen ulkoliikuntaan sekä skeittipuistoa. Kysely keräsi yli 300 vastausta.
Skeittipuistot palvelevat muitakin kuin rullalautailijoita. Esimerkiksi temppupotkulautailu eli skuuttaaminen on yleistymään päin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Forssan liikuntapalvelut selvitti kaikille kuntalaisille avoimella kyselyllä, miten Forssan kaupungin liikuntapalveluja tulisi kehittää. Liikuntasihteeri Pauliina Jolangin mukaan esiin nousivat selvästi ainakin omatoimisen ulkoliikunnan tukeminen sekä jo pitkään tapetilla olleen skeittipuiston rakentaminen. Jolankia vastaukset eivät yllätä.

– Tämä skeittipuistotoivehan on ollut esillä jo monta vuotta.

Uusien lajien suorituspaikoista skeittipuisto oli eniten toivottu.

Forssalaiset toivovat ulkoilureittejä ja omatoimiliikuntaa

Vastaajista hieman yli puolet toivoi panostuksia ulkoilureitteihin ja laavuihin. Esimerkiksi pyöräteitä ja -reittejä sekä maastopyöräilyyn soveltuvia reittejä toivottiin lisää. Jo olemassa oleville pyöräteille ja kuntopoluille toivottiin kunnostamista, ja ulkoilureittien valaistukseen toivottiin parannuksia.

Ulkoilureittien lisäksi vastaajat toivoivat lisää ulkokuntoilu paikkoja ja – laitteita ympäri kaupunkia. Myös eräänlaiseksi trendiksi nousseita kuntoportaita toivottiin Kuhalaan ja Paavolaan, ja Linikkalanlammin kuntoportaille toivottiin kunnostusta.

Kuntalaisilta kysyttiin myös heidän mielestään par haita tap oja kannustaa liikkumaan. Työikäisten kohdalla 75 prosenttia ja ikäihmisten sekä erityisryhmien kohdalla 62 prosenttia pitivät parhaana kannustimena edullisia hintoja.

Puolet vastaajista nosti esiin liikuntapaikkojen esteettömyyden tärkeyden. Lasten ja nuorten kohdalla suurin osa vastaajista koki tärkeäksi, että koulujen pihoja rakennetaan liikkumiseen kannustaviksi.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Forssaan toivotaan lisää ulkoilureittejä sekä ulkokuntoilupaikkoja. Kuva: Tapio Tuomela

Forssaan toivotaan lisää ulkoilureittejä sekä ulkokuntoilupaikkoja. Kuva: Tapio Tuomela

Liikuntapoliittinen ohjelma ohjaa päätöksentekoa

Kysely toteutettiin osana kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista. Vastauksia kuntalaiskyselyyn kertyi 329 kappaletta. Kyselyyn vastanneiden ikähaarukka oli 10-82 . S uurin osa, lähes 70 prosenttia, vastanneista oli naisia. Kuntalain velvoittamana kyselyllä selvitettiin myös kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta.

Kuntalaiskyselyn lisäksi liikuntapalvelut toteutti kyselyt myös Forssan ala- ja yläkoululaisille sekä yhdistyskyselyn eläkeläisryhmille ja potilasyhdistyksille. Yhdistyskyselyn kaikki 12 vastausta on huomioitu osana kuntalaiskyselyn vastauksia. Koululaiskyselyyn vastasi 547 oppilasta, ja siitä tehtiin oma yhteenvetonsa.

Jolangin mukaan kyselyn tuloksilla on merkittävä painoarvo.

– Kyllä nämä tulokset ovat ilman muuta neuvoa-antavia. Ne on huomioitu liikuntapaikkarakentamissuunnitelmaa tehtäessä, hän kertoo.

Liikuntapaikkarakentamisen suunnitelma laaditaan osana liikuntapoliittista ohjelmaa. Nimensä mukaisesti se laaditaan ohjaamaan kaupungin päätöksentekoa uusien liikuntapaikkojen rakentamisessa ja jo olemassa olevien kunnostamisessa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Uusien pyöräteiden ja -reittien lisäksi forssalaiset toivovat jo olemassa olevien kunnostamista. Kuva: Lassi Puhtimäki

Uusien pyöräteiden ja -reittien lisäksi forssalaiset toivovat jo olemassa olevien kunnostamista. Kuva: Lassi Puhtimäki

Kuntalaistoiveet on kuultu

Jolanki itse on samoilla linjoilla kyselytulosten kanssa esimerkiksi pyöräilyreittien tarpeen osalta . Hän kannustaa ihmisiä ottamaan jatkossakin aktiivisen roolin liikuntamahdollisuuksien kehittämisessä .

– Jos joku tietää hyviä pyöräilyreittejä niin toivon että niitä ilmoitetaan myös tänne meille liikuntapalveluille , Jolanki vinkkaa.

Myös skeittaukseen ja skuuttaamiseen soveltuvan tilan toteutumiseen Jolanki suhtautuu toiveikkaasti.

– Uskon, että skeittipuistoa lähdetään nyt viemään eteenpäin.

Seuraavaksi ohjelma esitys etenee kaupunginhallituksen kautta valtuustokäsittelyyn. Jolanki kertoo, että tavoitteena on saada ohjelma käsitellyksi elokuu n aikana , jotta se ehditään ottaa mukaan syksyn talousarvioon. O hjelma laaditaan vuosille 2022-2025. Työ sai alkunsa kaupunginvaltuutettu Sirkka-Liisa Ilvosen (vas.) tekemästä valtuustoaloitteesta.

Poimintoja vastauksista:

Vastanneista naisia 67%, miehiä 31%, 2% ei halunnut ilmoittaa.

Vastaajien ikähaarukka 10-82 vuotta.

Työelämässä 66% (223) työttömiä 4% (12), koululaisia/opiskelijoita 17% (58), ikäihmisiä 10% (35) ja liikkumis- ja toimintaesteisiä 3% (10) vastanneista.

Omatoimisesti liikuntaa harrastaa 70% (284), urheiluseurassa 10% (41) ja muussa ohjatussa ryhmässä 19% (78) vastanneista.

Vastaajien suosituimpina liikuntamuotoina ovat kävely (79%), pyöräily (51%) sekä kuntosali/voimaharjoittelu (35%)

Forssan kaupungin pitäisi:

tarjota lisää liikuntapaikkoja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen: 196 vastaajaa (60%)

mahdollisuuksien mukaan tarjota liikuntapaikkoja myös uusille lajeille, esim. skeittaus: 135 vastaajaa (41%)

tarjota kunnolliset olosuhteet paikallisille urheilulajeille: 111 vastaajaa (34%)

keskittyä vain vanhojen liikuntapaikkojen peruskorjauksiin: 100 vastaajaa (29%)

muu: 14 vastaajaa (4%)

Liikuntapaikkojen rakentamissuunnitelmaan toivoisin:

laavuja, ulkoilu- ja pyöräilyreitistöjä: 183 vastaajaa (56%)

ulkokuntoilualueita eri puolille Forssaa: 175 vastaajaa (53%)

urheiluseuroille olosuhteet kuntoon, esim. riittävän kokoiset peliareenat: 113 vastaajaa (34%).

Uusimmat

Fingerpori

comic