Lounais-Häme

Somero äänesti vielä Rauhankalliosta: päätös laillinen, kunnallisvalitusta ei hyväksytty

Päätös Rauhankallion ryhmäkodin lakkauttamisesta ei ole lainvastainen eikä se ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Siksi se tulisi Someron kaupungin mielestä pitää voimassa.

Somero tekee kantansa selväksi lausunnossaan kunnallisvalituksesta, joka tehtiin Turun hallinto-oikeudelle lakkautuspäätöksen jälkeen. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa ryhmäkodin marraskuussa 2017. Se suljetaan, kunhan asukkaille on löytynyt uusi, kunkin palvelutarpeita vastaava paikka Somerolta.

Rauhankalliosta äänestettiin kuitenkin jälleen kerran, kun Riitta Lehtinen (sd.) teki kaupunginhallitukselle esityksen siitä, että valitus hyväksyttäisiin. Häntä kannatti Ismo Valve (sd). Äänestyksessä he saivat tuekseen vielä Jutta Varjuksen (kok ).

Kaupunginjohtajan esitys lausunnosta voitti kuitenkin äänin 6-3. Sen kannalla olivat Pauli Eino (kok.), Jaana Kyyrä (kesk.), Pia Maavirta (kok.), Tero Pirttilä (kesk.), Taru Pöri (kesk.) ja Riitta Ryhtä (kesk.).

 

Kunnallisvalituksen perusteluissa todettiin, että Rauhankallion ryhmäkodin asukkaita, omaisia ja työntekijöitä ei ole kuultu asianosaisina perustuslain ja hallintolain edellyttämällä tavalla. Lisäksi valittajat pitivät päätöstä vanhuspalvelulain vastaisena.

Kaupunki kuitenkin katsoo, että palveluasumisyksikön asukkaat ja heidän omaisensa tai työntekijät eivät ole asianosaisia yksikön lakkauttamisessa. Siksi heitä ei kuultu hallintolain määräämällä tavalla. Erityistä kuulemista pidettiin ilmeisen tarpeettomana.

-Kunnallisen itsehallintonsa perusteella kunta voi käyttää harkintavaltaansa järjestäessään sosiaalihuollon mukaisia asumispalveluja. Asiakkaat eivät voi vaatia sosiaalipalveluja tietyn sisältöisinä tai tietyssä asumispalveluyksikössä, kaupunki toteaa lausunnossaan.

Somero korostaa, että lakkauttamispäätöksellä ei ratkaista yksittäisen asiakkaan oikeutta tehostettuun palveluasumiseen tai hänen sijoittamisyksikköään. Kaupunki järjestää edelleen tehostettua palveluasumista muissa yksiköissään.

Kaupunki toteaa, että kunkin asukkaan asianosaisasema syntyy lakkauttamispäätöksen jälkeen, jolloin aletaan valmistella asukkaan uutta palvelupäätöstä. Sillä arvioidaan missä toisessa yksikössä voidaan vastata asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Palvelupäätös valmistellaan yhdessä omaisten ja asukkaan kanssa, ja asianosaisia kuulemalla selvitetään heidän toiveensa ja mielipiteensä uudesta palveluasumisen paikasta.

Kaupunki toteaa lausunnossaan, että Rauhankallio ei ole soveltuva tehostetun palveluasumisen yksiköksi, ja se on erityisen painava ja perusteltu syy päätökselle. Samalla linjalla on myös valvova viranomainen eli Aluehallintovirasto.

 

Rauhankallion ryhmäkodin kohtalosta on keskusteltu ja äänestetty Someron kaupungin päätöksenteon portaissa useaan otteeseen. Ensimmäisen kerran Rauhankallion lakkauttamisesitys oli esillä perusturvalautakunnassa vuonna 2013. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/41583-rauhankallion-ryhmakoti-lakkautetaan-ensi-vuonna

 

 

Uusimmat

Fingerpori

comic