Lounais-Häme Somero

Somero ei perusta vakinaista perhetyöntekijän vakanssia – pidetään tarpeellisena, mutta raha ratkaisee

Neuvolan perhetyöntekijää pidetään tärkeänä, mutta raha ratkaisee. Perusturvalautakunta teki päätökset myös hoitajakutsujärjestelmän kilpailutuksesta ja kotihoidon ja omaishoidon kehittämisen jatkosta.

Someron neuvolan määräaikaisen perhetyöntekijän työsuhde on päättymässä 31.12.2018. Perusturvalautakunta päätti, ettei toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta esitetä enää perustettavaksi.

Perusturvatoimi on käyttänyt neuvolan perhetyöntekijän palkkakustannuksiin perintövaroja, jotka on tarkoitettu lapsiperheiden ennaltaehkäisevään palveluun. Tätä perintövaraa on käytettävissä myös ensi vuonna.

– Perusturvalautakunta pitää perhetyöntekijän tehtävää erittäin tärkeänä, muttei uusi toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta taloustilanteen vuoksi, kommentoi perusturvajohtaja Taru Nordlund.

Tämän hetken tiedon mukaan perusturvalautakunnan talousarviosta vuodelle 2019 ollaan karsimassa noin 800 000 euroa.

 

KomPAssi – Varsinais-Suomen keskitetty asiakas- ja palveluohjaushanke käynnistyi vuonna 2016 ja päättyy 30.11.2018. Hankkeen tarkoitus on kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa.

Hankkeessa kehitettiin ikääntyneille asiakkaille ja heidän läheisilleen monikanavaiset yhteydenottovälineet ja toimintamalli avun saamiseen. Ikäihminen tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyden ammattilaiseen puhelimitse, chatilla tai sähköpostilla. Hänellä on mahdollisuus myös kasvokkain toteutettavaan neuvontaan ja ohjaukseen.

Kokeiluvaiheessa todettiin, että uudella toimintatavalla ja uusilla työvälineillä 89 prosenttia yhteydenottajista sai tarvitsemansa avun jo ensimmäisellä yhteydenotolla. 11 prosenttia yhteydenotoista johti tarkempaan, kunnassa toteutettavaan palvelutarpeen arvioon.

Someron perusturvalautakunta päätti hyväksyä sopimuksen toiminnan ylläpidosta ja jatkokehittämisestä aikavälillä 1.12.2018–31.12.2020.

Someron terveyskeskuksen osaston ja Mäntykodin hoitajakutsujärjestelmä kilpailutetaan. Järjestelmän uusiminen oli alun perin suunnitteilla myös palvelutalo Tervaskantoon. Muuttuneeseen palvelujärjestelmään liittyvien suunnitelmien takia asia ei siellä kuitenkaan ole enää ajankohtainen.

Lautakunta koki järkeväksi vaihtoehdoksi nykyään käytössä olevan Miratel-järjestelmän päivittämisen. Kustannuksia päivitykselle arvellaan tulevan 20 000–30 000 euroa. Asiassa on kuitenkin huomioitava huoltosopimus ja ennakoitava kansallisen kynnysarvon ylittyminen. FL

 

Juttua muokattu 26.10. kello 14

Muutettu otsikkoa työsuhteen keston osalta. Lisätty myös maininta perhetyöntekijän palkkakustannusten kattamisesta perintövaroin.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

4.4.2020

Uusimmat