Lounais-Häme Somero

Somero myy teollisuustontin – Maanrakennusliike Markku Malin ostaa Someron kaupungilta määräalan

Someron kaupunki myy Maanrakennusliike Markku Malinille määräalan teollisuustontiksi. Kuva: Lassi Puhtimäki
Someron kaupunki myy Maanrakennusliike Markku Malinille määräalan teollisuustontiksi. Kuva: Lassi Puhtimäki

Maanrakennusliike Markku Malin ostaa Someron kaupungilta määräalan teollisuustontiksi.

Someron kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myy Maanrakennusliike Markku Malinille noin 9 380 neliön suuruisen määräalan kiinteistöstä Tiilimaa I. Hinta on 10 300 euroa.

Maanrakennusliike Markku Malin on vuokrannut Someron kaupungilta 1.1.2000 alkaen noin 4 000 neliön suuruista määräalaa kaupungin Kultelasta omistamasta Tiilimaa I:n kiinteistöstä.

Vuokra-ajaksi on määritelty toistaiseksi siihen saakka, kunnes kaupunki tarvitsee aluetta osayleiskaavan mukaiseen käyttöön. Alueella ei ole oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa, mutta vuonna 2013 laadituissa alustavissa osayleiskaava- ja asemakaavaehdotuksissa alue on esitetty kaavoitettavaksi yritystoiminnan tarpeisiin. Kaavahankkeet eivät ole edenneet eivätkä ole aktiivisessa valmistelussa.

Kevään 2020 aikana kaupunki on neuvotellut Markku Malinin kanssa lisämaan vuokrauksesta tai ostosta alueelta. Lisäalueella laajennettaisiin nykyisellä vuokra-alueella toteutettavan yritystoiminnan kaltaista toimintaa eli toteutettaisiin maansiirtoon, kierrätykseen, välivarastointiin ja seulontaan liittyvää yritystoimintaa. Hankkeella arvioidaan olevan myönteisiä työllisyysvaikutuksia.

Neuvotteluissa on päädytty kaupungin aloitteesta rajaamaan alue siten, että se vastaa alustavan asemakaavaehdotuksen Dreijarintien ja Tiilenlyöjäntien väliin jäävää tonttia 1, katualueet huomioiden. Rajaus sujuvoittaa tulevaisuudessa kaupungin mahdollisuuksia jatkaa kaavatyötä tältä osin jo aiemmin tehdyn valmistelun pohjalta.

Kauppakirjan mukaan alueella voimassa olevan osapuolten välinen vuokrasopimus purkautuu kaupantekohetkellä.

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic