Lounais-Häme Somero

Somero patistelee kirjeellä korjaustöihin – Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmillä aikaa viisi kuukautta

Ensin kirjeet lähtevät pohjavesialueiden kiinteistöille, sitten ranta-alueille. Mukana on ohjeet jätevesiselvityksen tekoon.
Somero kirittää kirjeellä sekä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistön haltijoita että rantamaiden asukkaita jätevesijärjestelmien kunnostamiseen. Kuvassa maisemaa Pitkäjärveltä. Kuva: Lassi Puhtimäki
Somero kirittää kirjeellä sekä pohjavesialueilla sijaitsevien kiinteistön haltijoita että rantamaiden asukkaita jätevesijärjestelmien kunnostamiseen. Kuvassa maisemaa Pitkäjärveltä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Somero lähettää kirjeen pohjavesialueella tai ranta-alueilla asuville kiinteistön haltijoille.

Viestillä muistutetaan lokakuussa umpeutuvasta takarajasta, johon mennessä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tulisi jätevesijärjestelmät olla kunnossa.

Jätevesijärjestelmät on kunnostettava lokakuun loppuun mennessä pohjavesialueilla ja vesistöjen valuma-alueilla 100 metrin päässä vesistöistä.

– Ensin lähtevät kirjeet niille kiinteistöille, jotka sijaitsevat pohjavesialueilla. Kirje lähtee noin tuhannelle. Nyt selvitämme ranta- ja valuma-alueiden kiinteistöjä, jotka saavat kirjeensä hieman myöhemmin, kertoo ympäristösuunnittelija Laura Peltonen Someron kaupungilta.

Somerolaiset saavat kirjeen mukana ohjeet ja lomakkeen, jolla tehdä selvitys jätevesijärjestelmästä.

– Selvitys tarvitaan joka tapauksessa. Eli myös siinä tapauksessa, että kiinteistön haltija on sitä mieltä, että vakituisen tai vapaa-ajan asunnon jätevesijärjestelmä täyttää nykyiset vaatimukset, ohjeistaa ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä.

Selvitys voi olla myös vapaamuotoinen, kunhan se sisältää tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnin sekä arvion muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen.

Selvitys palautetaan rakennustoimistoon.

Kun järjestelmän remontti tulee eteen, ihan ensimmäiseksi Klemelä neuvoo tarkistamaan onko alueella mahdollista liittyä kunnalliseen viemäriverkostoon.

Mikäli liittymismahdollisuutta ei ole, kiinteistölle tarvitaan joko oma tai naapureiden kanssa yhteinen jätevesijärjestelmä.

– Järjestelmän valitsemiseksi kannattaa ottaa yhteyttä käsittelyjärjestelmiin perehtyneeseen, joka osaa suunnitella varmasti kohteeseen sopivan, pitkäikäisen järjestelmän. Järjestelmän rakennusvaiheessa kannattaa myös luottaa ammattiurakoitsijaan.

Klemelä uskoo, että sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden työmäärä kasvaa takarajan lähetessä.

Ennen korjaustoimiin ryhtymistä on haettava toimenpidelupa kaupungin rakennusvalvonnasta.

Mikäli kiinteistö sijaitsee ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella, jätevesiremontilla ei ole takarajaa. Järjestelmä on kuitenkin kunnostettava korjaus- ja muutostöiden yhteydessä eli esimerkiksi vesivessan rakentamisen yhteydessä. Aikataulun saat kuitenkin päättää ilman määräaikaa jätevesiremontista.

Tiedot pohjavesialueista ja alle 100 m päässä olevista kiinteistöistä löytyvät kartalta Sykkeen jätevesiselvityksestä osoitteesta syke.fi. FL

Takaraja lähestyy

Jätevesijärjestelmät on kunnostettava nykyvaatimuksia vastaavaksi 31. lokakuuta mennessä, jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai enintään 100 etäisyydellä vesistöstä.

Ei tarvitse, jos:

Kiinteistön jätevesijärjestelmä on hyväksytty vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Jos kiinteistöllä vakituisesti asuva haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai jos kiinteistöllä on kuivakäymälä ja kantovesi tai vettä käytetään vain vähäisiä määriä.

Pohjavesialueella käymälävedet tulee kerätä umpisäiliöön, johtaa käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle tai käsitellä tiiviissä puhdistuslaitteistossa, josta jätevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. Pesuvedet voidaan johtaa maasuodattamon tai pienpuhdistamon kautta ojaan.

Ranta-alueilla käymälävedet tulee pääsääntöisesti kerätä umpisäiliöön ja pesuvedet käsitellä maapuhdistamossa tai pienpuhdistamossa vähintään 25 metrin etäisyydellä vesistöstä.

Näkoislehti

26.9.2020

Fingerpori

comic