Lounais-Häme Somero

Somero tarkistaa hulevesialueitaan

Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela
Kuvituskuva. Kuva: Tapio Tuomela

Someron tekninen lautakunta päätti äänin 5–2 (1 tyhjä, 1 poissa) siirtää huleveden vaikutusalueen tarkistamisen syksylle, jolloin asiasta pidetään tiedotustilaisuus. Lautakunta haluaa tietää myös, kuinka paljon kaupunki joutuu lähiaikoina investoimaan hulevesihankkeisiin.

Someron kaupungissa otettiin käyttöön hulevesimaksu vuoden 2018 alusta lähtien. Hulevesijärjestelmiin luokitellaan avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät, kosteikot, hulevesiviemärit sekä katurakenteeseen kuuluvat valumaveden johtamiseen tarkoitetut eri rakenteet.

Huleveden vaikutusalueena on lähinnä asemakaava-alue. Someron kaupungin asemakaava-alue on laajentunut hulevesimaksun käyttöönoton jälkeen Kohnamäen pientaloalueella sekä Ruunalan teollisuusalueella, jotka on tarkoitus liittää uuteen laajennettuun huleveden vaikutusalueeseen.

Vaikutusalueeseen aiotaan samalla ottaa mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella mutta sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kiinteistöt, joissa kaupunki hoitaa sekä talvi-/kesäkunnossapidon että hulevesijärjestelmät.

Lisäksi maksuperusteita on tarkoitus täydentää siten, että hulevesimaksu on puolet alkuperäisestä maksusta, jos asemakaavan ulkopuolisen kiinteistön rakennettu pinta-ala (sisältäen rakennukset, rakennelmat, katokset, tiealueet, piha-alueet) on alle puolet koko kiinteistön pinta-alasta. FL

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic