Lounais-Häme Somero

Somerolle halutaan nuorten starttipaja

Työttöminä työnhakijoina noin 70 nuorta, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella vielä lukuisia lisää.
Somerolla halutaan tarttua työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten tilanteeseen perustamalla työpaja. KUVA: Seppo Pessinen

Somerolla on halua käynnistää nuorille suunnattua työpajatoimintaa. Somerolla toimii tällä hetkellä aikuisille pitkäaikaistyöttömille tarkoitettu Ecotekola, mutta nuorisolaissa tarkoitettua työpajatoimintaa ei järjestetä.

Nuorisotoimi esittääkin, että teknisen toimen talousarvioon varattaisiin rahaa starttipajatoimintaan sopivan tilan kustannuksiin, ja että kaupungin talousarvioon varataan rahoitus ohjaavan henkilön palkkaamiseen sekä pajan välineiden hankkimiseen.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia nuorten työpajatoimintaan. Avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Somerolla on tällä hetkellä arviolta noin 70 työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautunutta nuorta. Heidän lisäkseen kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria on useita. Heidän tarkasta lukumäärästään ei ole tarkkaa tietoa.

 

Starttipajatoiminnan paikaksi nuorisotoimi esittää uuden nuorisotalon/bänditilan hankkimista. Bändi- ja muu vapaa-ajan toiminta sijoittuisi ilta-aikaan, joten päivisin tilat voisivat palvella työpajaa.

Nuorisotila toimii nykyisellään Kiiruun koulukeskuksen yhteydessä. Tila on nuorisotoimen mukaan toimiva päiväkäytössä ja nuorisotoimen toimistona, sekä nuorten neuvonta- ja palvelupisteenä.

Sen sijaan nuorteniltojen järjestämiseen tilat ovat haastavat, ja kävijämäärät ovat jääneet alhaisiksi. Tilassa ei mahdu kokoontumaan yhtä aikaa useita eri toimintoja tekeviä ryhmiä, eivätkä kaikki nuoret halua tulla koulun yhteydessä sijaitseviin tiloihin vapaa-ajallaan.

Someron sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm sanoo, että yksi varteenotettava vaihtoehto nuorten monitoimitaloksi ja työpajan paikaksi olisi lukion väistötilana toiminut solu.

– Solu on paikallaan urheilukentän reunalla, koulukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Sen jatkokäyttöä on mietitty, ja tämä voisi olla yksi hyvä vaihtoehto. Bänditilakäyttö edellyttää, että naapureita ei olisi ihan vieressä.

Urheilukentän välittömään läheisyyteen on suunniteltu sijoitettavaksi myös nuorten toivoma skeittiparkki.

 

Monitoimitaloon tarvittavaa rahoitusta nuorisotoimi esittää käytettävän Marja-Liisa Mäkelän sivistystoimelle lahjoittamista perintövaroista. Varoja voi käyttää muun muassa bänditilan hankkimiseen nuorille.

Perintövaroja on käytettävissä noin 180 000 euroa, josta 30 000 euroa on myönnetty Kulttuuri ry:lle lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan. Muilta osin rahojen jakamisesta ei ole päätetty.

Nuorisotoimen toiveena on, että hankkeen toteutuessa nuoret pääsisivät itse vaikuttamaan sisustukseen, koristeluun ja paikan viihtyisyyteen. Tilaan toivotaan keittiötä, suurta oleskelutilaa, erillisiä huoneita ryhmätoimintaan sekä mopojen rassaukseen sopivaa tilaa.

Esityksiä käsitellään seuraavaksi teknisessä lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. FL

Starttipaja ja uusi monitoimitalo?

Somerolla on esitetty uuden nuorisotalon/bänditilan hankkimista. Talossa voisi bänditilan lisäksi olla muutakin nuorten iltatoimintaa.

Päivisin tila voisi toimia mahdollisesti perustettavan nuorten työpajan toimipaikkana.

Nyt selvitetään, voisiko tilana toimia lukion väistötilakäytössä ollut solu, joka on tällä hetkellä tyhjillään.

Starttipaja

Starttipajassa tarkoituksena on harjoitella elämänhallintataitoja ja kartoittaa nuorten tulevaisuudennäkymiä.

Toiminnan tarkoituksena on ehkäistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta ja edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskuntaan.

Toiminta järjestetään ryhmätoimintana, mutta jokaisen nuoren tarpeet yksilöllisesti huomioiden.

Starttipaja toimii kiinteässä yhteistyössä etsivän nuorisotyön kanssa.

Aluehallintovirasto myöntää toimintaan avustusta, joka voi olla enintään 75 prosenttia kustannuksista.

Uusimmat

Näkoislehti

30.9.2020

Fingerpori

comic