Lounais-Häme

Somerolle suunnitellaan suurta kauppa-aluetta

Autokauppa, maatalouteen liittyvä konekauppa, venekauppa, teollisuusrakennus, suuret varastotilat…

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen luettelee, mitä kaikkea suunnitteilla olevalle 13 hehtaarin kauppa-alueelle sopisi.

Eikä hänen ajatuksensa ole vain haihattelua.

Someron Ruunalaan, Jokioinen–Helsinki-tien varteen on hamunnut lukuisia yrittäjiä jo useiden vuosien ajan.

-Sijainti on huippu, Suikkanen sanoo.

Kaupungin haave suuresta kauppa- ja teollisuusalueesta otti ensimmäisen askeleensa puolitoista vuotta sitten. Tuolloin kaupunki sai ostettua riittävän määrän peltoa suuren teollisuus- ja kauppa-alueen muodostamiselle.

Siitä alkoi kaavoittamisprosessi, joka on edennyt tähän saakka ongelmitta.

Ympäristölautakunta hyväksyi asemakaavan ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymäkin suhtautuu projektiin myönteisesti. Prosessin edetessä on kuitenkin ilmennyt erinäisiä ehtoja, joiden täyttyminen pitää vielä varmistaa.

Hyvinvointikuntayhtymä linjaa, että kaavoituksessa pitää varmistua siitä, ettei rakennuspaikkojen sijoittelu vaaranna vesi- ja viemäriverkoston toimivuutta, että lähialueen turvallisuudesta huolehditaan ja melua torjutaan.

-Seuraavaksi katsomme, millaisia muutoksia ehdot vaativat kaavaan. Sen jälkeen kaupungin lopullinen suunnitelma tulee nähtäville.

Kaupunginjohtaja toivoo, että alueen rakentaminen voitaisiin aloittaa jo ensi vuonna.

Kaupunki on varannut talousarviossaan puoli miljoonaa euroa alueen kunnallistekniikan ja teiden rakentamiselle vuosille 2016–2017. Ennen rakennustöiden aloittamista kaava pitää kuitenkin hyväksyä, joten rakennustöiden aloittaminen siirtynee todennäköisesti ensi vuodelle.

Alueen markkinointi alkanee vielä tämän vuoden puolella.

Kaupunginjohtaja on varma, että ajan myötä kaikki alueen 10 suurta tonttia täyttyvät yritystoiminnasta. Niihin siirtynee alueella jo valmiiksi toimivia yrityksiä, joilla on halu laajentua, mutta odotettavissa on myös uusia yrityksiä. Kauppa-alue voi siis luoda myös työpaikkoja Somerolle.

Luonnoksesta ilmenee, että alueelle kaavoitetaan 10 tonttia, mutta tontit ovat niin suuria, että kaupunki on valmis jakamaan niitä. Alueelle siis mahtuu tarvittaessa paljon enemmän kuin 10 teollisuus- tai kaupanalan yritystä.

Suikkanen ei kerro, kuinka moni yrittäjä on esittänyt kiinnostuksensa Ruunalan uutta kauppapaikkaa kohtaan, mutta sen hän kertoo, että halukkaita on niin kaupungin sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Mitään sitovaa ei kuitenkaan ole vielä sovittu.

Suikkanen huomauttaa, että suuria vähittäiskaupan myymälöitä, kuten Prismaa tai Citymarkettia, ei ole tulossa alueelle. Maakuntakaava ei jousta vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta, eikä niiden rakentaminen keskustan ulkopuolelle olisi kaupungin linjan mukaista.

-Haluamme yhä säilyttää kivijalkakaupat Someron keskustassa. Tarkoituksena on keskittää alueelle sellaisia toimintoja, jotka tarvitsevat paljon tilaa. FL

Mitä sinne tulee?
13 hehtaarin alue Jokioinen-Helsinki-tien varrella Somerolla.Luonnoksen mukaan alueelle tulisi 6 teollisuustonttia ja 4 tonttia liikerakennuksille.Tontit ovat suurikokoisia, joten kaupunki voi muodostaa niistä tarvittaessa useampia tontteja.Alueelle toivotaan kone- ja huonekaluliikkeitä sekä teollisuutta.Suuria vähittäiskaupan myymälöitä ei alueelle rakenneta, koska maakuntakaava ei sitä salli.Kaupunki on varannut puoli miljoonaa euroa alueen teiden ja kunnallistekniikan rakentamiseen.Someron tavoitteena on, että keskusta-alue säilyy elinvoimaisena hankkeesta huolimatta.

Uusimmat

Fingerpori

comic